I det vi er på vei inn i 2023 er det mer enn nok å bekymre seg over. Også vi i Selvhjelp Norge går en usikker fremtid i møte da vårt tilskudd over årets statsbudsjettet er kuttet.

Det kom som den berømte julekvelden på kjærringa allerede i oktober, og rammet ikke bare oss, men 100 øremerkede organisasjoner og virksomheter på statsbudsjettet. Vi er fremdeles uforstående til at finansiering av et arbeid som omtales som «høy måloppnåelse» i forslaget til statsbudsjett bare ble slettet over natten. Vi undrer oss fortsatt over at det ikke er mulig å få vite hva begrunnelsen for kuttet er, utover rent «tekniske» forklaringer.

Uansett – vi har jobbet i ukesvis med å søke annen finansiering. Dette får vi ikke svar på før uti 2023 og derfor vet vi ikke nå hvordan organisasjonen vår vil se ut til neste år. Prosjektstøtte vil kunne gi noen muligheter innenfor gitte målgrupper og områder, men driften slik vi kjenner den i dag blir helt sikkert annerledes, i beste fall for en tid. Vi jobber videre med å se på flere muligheter for finansiering. Vårt høyeste ønske er å kunne fortsette, og bygge videre på, det arbeidet som er gjort for å sørge for at selvhjelp og selvhjelpsgrupper blir enda mer tilgjengelig for folk flest.

Massiv støtte

Mange aktører og enkeltpersoner har vist oss sin støtte de siste par månedene spesielt. Det gleder og varmer, og forteller oss at den jobben vi har gjort betyr noe og gjør en forskjell. Også mange kommuner har bekreftet ønsket om fortsatt samarbeid. Les reaksjonene her.

Hvordan jobber vi fremover?

På grunn av manglende finansiering har vi vært nødt til å si opp alle ansatte, men inntil videre bistår vi alle som trenger det så lenge vi har folk i jobb. Det er litt forskjellig rundt om i landet. Tidligere har vi jobbet kostnadsfritt ved arrangementer og kurs. Fremover kan vi bidra med våre ansattressurser, men vi har begrenset økonomi til reise og overnatting. Digitale aktiviteter er også en mulighet.

Kontorer

Helt praktisk har vi nå flyttet ut av lokalene våre på Majorstua i Oslo og holder til på hjemmekontor. Det vil også skje med alle distriktskontorene utover nyåret.

Vår postadresse er nå: Selvhjelp Norge, Lilletorget 1, 0184 Oslo

Det er ikke slutt før det er slutt

Vi sier ofte: «Nytt år, nye muligheter.» Akkurat det har fått en ny betydning for oss ansatte dette året. Men – vi sier ikke takk for oss ennå. Vi holder hjulene i gang så lenge det er mulig. Kanskje får vi støtte på søkte tilskudd og kanskje klarer vi å få på plass annen finansiering over tid.

Vi håper at samarbeidsparter, kommuner, frivillige og ildsjeler som så tydelig erfarer hva selvhjelparbeidet i og utenfor selvhjelpsgrupper betyr for folk, klarer å videreføre arbeidet, samarbeide på tvers og skape nye muligheter for befolkningen.

Et håpefullt nytt år ønskes dere alle fra oss i Selvhjelp Norge!

Etter at statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem i oktober 2022 har vi fått mange reaksjoner fra hele landet. Her er noen av dem.

Lars T. Hannevold/LINK Bergen og omegn

Mange gruppedeltakere ville stått i kø ved kommunale tilbud om de ikke deltok i en selvhjelpsgruppe.

Les mer

Mona Langås Johansen

Selvhjelp Norge er et viktig supplement til det offentlige helsevesenet både på individ- og systemnivå. Det er en investering i forebyggende helse som gir reduserte kostnader i det lange løp.

Les mer

Tone Sedolfsen, Enhet for psykisk helse og rus, Tromsø kommune

Selvhjelpsgrupper er et fantastisk supplement til ordinære helsetjenester … Det gir for oss og meg ingen mening at et så viktig og godt tilbud nå står i fare for å legges ned.

Les mer

Elisabeth Dolven Boesen

Det å ha et støttende felleskap som en selvhjelpsgruppe er har vært gull verdt for meg. Jeg brenner for at andre og skal få muligheten. Vi trenger å legge til rette for selvhjelpsgrupper i disse tider vi er i nå. … Jeg stiller meg sterkt kritisk til at Regjeringen vil stryke Selvhjelp Norge fra Statsbudsjettet fra nyttår. Det kan umulig være samfunnsøkonomisk. 

Les mer

Janne Dahlby Rostad, koordinerende sykepleier Seksjon for sykelig overvekt

Selvhjelp Norge har bidratt aktivt inn på våre kurs og ikke minst inn for faglig påfyll til meg og mine medarbeidere. … Her hos oss definerer vi selvhjelp som et av de viktigste verktøyene vi kan gi våre pasienter.

Les mer

Marthe Morland, MS foreningen på Haugalandet

Alle vil tjene på at folk læres opp i selvhjelp og får tilbud om å gå i selvhjelpsgrupper. … Nå opplever folk flest tøffere tider, og det er for oss en gåte at det er nå politikerne velger å fjerne det som kan bidra til å lette folks hverdag.

Les mer

Wibecke Lium, gruppedeltaker og igangsetter

Uten selvhjelpsgruppen hadde jeg ikke maktet livet. Jeg sto på stupet da jeg kom i gruppen og jeg er helt sikker på at gruppen ble redningen for meg.

Les mer

Gry Netland Ebbesen diakon, Brønnøy kirkelige fellesråd 

Det å legge til rette for selvstyrte selvhjelpsgrupper en billig investering, et forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid!

Les mer


Jeg undrer meg over at Selvhjelp Norge skal fjernes fra statsbudsjettet. Det vil landet tape på, og ikke minst de som sliter med angst og depresjon. Det hjelper å snakke med andre. Jeg håper at regjeringen snur og det vil fortsette som før.

I mange år undertrykte jeg vanskelige følelser og erfaringer fra barndommen. Problemet var at de presset på, og inni meg hadde jeg det ikke bra. Da noen nær meg gikk gjennom en skilsmisse utløste det mine undertrykte følelser. Dette førte til at jeg endelig søkte hjelp. Og etter hvert startet jeg i en selvhjelpsgruppe. Der erfarte jeg at jeg ikke var alene. Det hjalp meg forbi skammen. Jeg gikk i selvhjelpsgrupper i 2 år. Det har vært til stor hjelp for meg og mange andre. Jeg har fått livet tilbake etter 50 år med hat og angst. I dag føler jeg meg mer motivert til å leve enn noen gang, og jeg føler at jeg bidrar til mine kjære.
Einar Henriksen


For meg skiller Selvhjelp Norge seg ut fordi de står bak en metodikk, en måte å tenke på og flere tilbud som fyller et stort gap i våre offentlige tjenester. Deres selvhjelps- og gruppemetodikk brukes både av kommunene, hjelpesentre, andre organisasjoner og direkte av LINK-er som setter i gang mange grupper.

Her har vi en organisasjon som har tatt utfordringen fra Helsedirektoratet og fornyet seg de siste 3 årene. De har samskapt nye og innovative tiltak sammen med oss, de har oppgradert sine nettilbud og de fortsetter å spre sin kunnskap rundt i Norge gjennom kurs, eventer og online ressurser.

Dette er en organisasjon med hjertevarme, engasjement og viktigst av alt, direkte påvirkning på mennesker som føler at livet er strevsomt å leve.

Som en som har vært rådgiver i deres strategiske endringsarbeid, leder for en samarbeidsorganisasjon og en som har sett deres utvikling fra både innsiden og utsiden, vil jeg si at det er et tap for Norges befolkning om Selvhjelp Norge skulle miste sitt tilskudd.

Jimmy Westerheim, daglig Leder for The Human Aspect


«Etter mange år i aktiv rus har selvhjelp grupper vært essensiell i min recovery-prosess. Etter 15 år har gruppene fortsatt betydning for meg, både for min egen del og at jeg kan dele av min erfaring med de som har begynt på sin prosess.

Avhengighet er en kronisk tilbakevendende lidelse, jeg trenger tilbakevendende støtte for å holde meg clean. Det er det bare selvhjelpgrupper som er i stand til.»

Pål Berger – som nå jobber aktivt for å hjelpe folk ut av rus.

Jeg gråter, jeg fryser av forslaget om å stryke Selvhjelp Norge på statsbudsjettet!

Da jeg har levd med kreftdiagnose i min lille familie på 4 siden 1998, var jeg veldig glad da jeg i 2018 fikk kontakt med Selvhjelp Norge! Min mann har uhelbredelig kreft, vår eldste sønn har kreftdiagnose, og vi mistet vår yngste sønn til kreft i 2005.

Og stå som frisk mor «ved siden av», er en stor belastning alene!

Selvhjelp Norge, med sine GODE HJELPERE, SELVHJELPSGRUPPER og intervjuprosjekt i samarbeid med The Human Aspect, gir meg selvfølelsen og styrken tilbake, og håpet på livet videre! DETTE ER BARE TRIST!

Gøril Knutzen Lunde, Lillehammer


Selvhjelp Norge har nå et rykende ferskt kurs for deg som ønsker å sette i gang selvstyrte selvhjelpsgrupper i ditt eget lokalsamfunn. Du får innsikt i metoder og verktøy som inspirerer og trygger deg til å starte opp grupper. Det er kanskje mindre komplisert enn du tror? 

For deltakerne i en selvhjelpsgruppe handler det om å bli kjent med seg selv, bli bevisst hvilke mønstre og regler som styrer dem i hverdagen og få støtte til å gjøre nødvendige endringer for å få det bedre. Noen trenger å sette ord på tanker og følelser for å få klarhet i hva som er kjernen i utfordringene man står i, mens andre trenger å øve seg på å sette grenser og bli tydeligere som person.  

Vil du lære mer om å sette i gang selvhjelpsgrupper, meld deg på da vel! Hva er en selvhjelpsgruppe? Hvordan er de bygget opp? Hvordan kan man føle seg trygg til å åpne seg opp? Hva får deltakerne ut av å gå i en slik gruppe?  Alt dette og mye mer får du svar på i kurset. Forskning og erfaringsbasert kunnskap som støtte i hverdagen. 

Opprett ny bruker eller innlogging:

Opprett ny bruker
Allerede bruker? Log inn

Det å legge til rette for selvstyrte selvhjelpsgrupper en billig investering, et forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid!

Som diakon, og med grunnutdanning som ergoterapeut, har jeg hatt kjennskap til selvhjelpsarbeid helt siden jeg var på et 2-dagers kurs tidlig på 90-tallet på Hamar. Tankegangen og troen på at det nytter å danne selvhjelpsgrupper har jeg hatt med meg siden, og på ulike måter benyttet inn i arbeidet mitt alle disse årene både som ansatt i helsevesenet og senere i Den norske kirke.

Jeg tok kontakt med Selvhjelp Norge tidligere i år med tanke på å utvikle et lokalt selvhjelpsarbeid. Som diakon, og privatperson, ønsker jeg å gjøre dette redskapet mer kjent og tilgjengelig her på Sør-Helgeland. Å kunne samarbeide med et nasjonalt kompetansemiljø ville gjøre det hele mye enklere på alle måter!

Å dra lasset sammen

Jeg har ikke kunnskap og tid nok til å trekke hele lasset alene, heller ikke lokale ildsjeler med erfaring fra å delta i gruppe, å spille på. Her kan det nasjonale kompetansemiljøet bidra på så mange måter!

Kontakten har fra første stund vært utrolig positiv og givende! Det er inspirerende å møte så engasjerte mennesker og høre historier om forvandlede liv! Det gir tro på at dette må vi satse på, dette kan vi få til!

Behov for møteplasser

Vi har fått noen midler til å legge til rette for «diakonale temasamlinger» med fokus på psykisk helse inneværende år i Brønnøy menighet. I den forbindelse skulle vi også styrke lokalt nettverk og samarbeid med kommunale instanser og frivillige lag, organisasjoner og eventuelt fagpersoner. Tilbakemeldingene fra ulike hold lokalt var behov for «nye møteplasser hvor en kan snakke sammen innenfor trygge rammer». Dette gjaldt både yngre, middelaldrene og eldre. Sannsynligvis skyldes dette behovet delvis etterdønninger av koronapandemien og mye isolasjon da. Uansett årsak, – her kan selvhjelpsarbeid virkelig være et nyttig verktøy.

Etter den første kontakten har vi fått til et to-timers åpent kveldsseminar i september samt påbegynt et kommunalt, og mulig interkommunalt, samarbeid rundt tilrettelegging og styrking av selvhjelpsarbeidet.

Vi ville ikke vært der uten den støtten som vi har fått fra Selvhjelp Norge: både kompetanse, materiell og hjelp til markedsføring og informasjonsarbeid.

Planer i grus?

Å holde mot og inspirasjon levende er mye lettere med motivatorer i ryggen, et sted å henvende seg som kan dele erfaringer og tips, og som kan bidra med opplæring, og som mentorer blant annet.

Vi hadde lagt planer for et to-dagers igangsetterkurs i begynnelsen av februar, men dette er nå selvsagt helt ute i det blå …

Det offentlige Norge har alt å tjene på å beholde et slikt kompetansemiljø! Det bør ikke forsvinne! Tvert imot bør det satses på de store utfordringer som finnes i befolkningen når det gjelder psykisk helse. Vi trenger flere lavterskeltilbud slik at mennesker finner trygge rom, medvandrere, kan hente ut og ta i bruk egne ressurser FØR de blir så dårlige at de MÅ ha psykisk helsehjelp fra det offentlige.

Selvhjelpsgrupper – en billig investering

Slik sett er det å legge til rette for selvorganiserte selvhjelpsgrupper en billig investering, et forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid! Oppgrader verdien av et slikt arbeid – fremfor å legge det ned! Oppmuntre frivillighet som kan utfylle det offentlige helsetilbudet til beste for alle parter! Lytt til kompetansemiljøet, lytt til «grasrota». Det er det våre folkevalgte politikere er satt til å gjøre. Nå håper jeg virkelig at de har ører å høre med og vilje til handling.

Dugnad

La oss bygge sammen med de ressurser hver enkelt har. La oss være stolte av at vi her i Norge fortsatt kan ha dugnad på så mangt – blant annet ved å legge til rette for å ta vare på vår helse! I den store sammenheng er det ikke mye penger som kreves for å holde kompetansemiljøet levende – og tenk hva som spares gjennom forebygging av psykiske og fysiske helseplager hos mange i befolkningen.

Behold Selvhjelp Norge som nasjonalt kompetansemiljø! Dette støttes fra lokalmenighet på Sør-Helgeland!

Dette innlegget er publisert i forbindelse med statsbudsjettet 2023 der Selvhjelp Norge er «foreslått strøket for å ivareta andre prioriterte formål». Les mer her.

Uten selvhjelpsgruppen hadde jeg ikke maktet livet. Jeg sto på stupet da jeg kom i gruppen og jeg er helt sikker på at gruppen ble redningen for meg.

Jeg blir trist når jeg hører regjeringens forslag om å stryke tilskuddet til Selvhjelp Norge. Jeg blir trist fordi jeg vet at å være en del av en selvhjelpsgruppe er livsavgjørende for mange, som det var for meg. Jeg møtte mennesker som hadde gått veien før meg. Som ga meg tillit til at det var en løsning som virket, å være i dette felleskapet, dele sammen, lytte til hverandre og få en felles forståelse, som fjernet ensomheten mange føler av å sitte alene med det du sliter med.

Identitet

Verktøyet jeg fikk i selvhjelpsgruppen, har gitt meg selvinnsikt slik at jeg ble bedre til å se hva jeg manglet i livet mitt og hva jeg skulle tilføre meg selv for å skape meg en identitet. Dette var noe av det jeg manglet da jeg ba om hjelp. Jeg hadde fraskrevet meg ansvaret for det jeg skulle ta ansvar for, meg selv, rollen som mamma, ektefelle og det hverdagen innebærer. Dette skapte store konsekvenser ikke bare for meg selv, men også for dem rundt meg. Økonomien min var helt skakkjørt, jeg var svartelistet blant kreditorer, noe som var en medvirkende årsak til at jeg bare ble enda sykere.

Jeg trodde at skulle jeg få hjelp og få være en del av en selvhjelpsgruppe, og at det kostet penger. Slik var det ikke. Det var helt gratis å være med, ingen krevde penger av meg, og det var en lettelse og ingen unnskyldning for å ikke være med.

Da jeg begynte i gruppen, begynte økonomien også å bli bedre. Dette skjedde fordi jeg ble mer og mer aktiv i eget liv. Jeg begynte å ta kontrollen tilbake. Skammen over økonomien ble jeg oppmuntret til å snakke om, og det ble mindre farlig å be om hjelp til å bli gjeldfri.

Å nøste opp i problemene

På det tidspunktet jeg startet i gruppen, var jeg sykemeldt fra jobb og gikk etter hvert over på arbeidsavklaringspenger. Legen og systemet forberedte meg på at jeg måtte akseptere å bli uføretrygdet. Ubearbeidede traumer hadde satt seg i kroppen, som igjen førte til sterke fysiske smerter.

Ved hjelp av behandling og selvhjelpsgruppen var jeg nå i gang med å ta tak i traumene. Jeg ble kjent med meg selv, jeg forsto mer og mer av hvorfor jeg hadde blitt den jeg var. Det var oppklarende og befriende å endelig kunne bli herre i eget liv. Jo mer jeg delte om meg selv og jobbet med traumene, jo mindre ble smertene, og med den kunnskapen jeg fikk om meg selv klarte jeg litt etter litt å komme tilbake til jobb.

Redning

Den mestringsfølelsen det var å igjen bidra til samfunnet og få komme tilbake til yrket mitt som jeg er så stolt av! Jeg hadde opparbeidet meg egne ressurser til å mestre livet og de utfordringene jeg fortsatt møter, men håndterer på en bedre måte uten å bli syk igjen. Livet er opp til meg.

Uten selvhjelpsgruppen hadde jeg ikke maktet livet. Jeg sto på stupet da jeg kom i gruppen og jeg er helt sikker på at for meg, ble gruppen redningen. Selvhjelpsgruppen vil alltid være der for meg og det er trygt å vite. Jeg får være en del av gruppen så lenge jeg trenger det.

Jeg er bare en telefonsamtale unna

Forskjellen på å gå i en selvhjelpsgruppe og å gå til psykolog, er at erfaringsdeling skaper en større tillit, man får en større følelse av å bli sett og lyttet til. Jeg trengte ikke å bestille time for å gå i selvhjelpsgruppen, jeg visste, og vet, at de finnes når jeg trenger dem. Ingen friskmeldte meg, ingen fortalte meg hvor lenge jeg kunne være en del av det. Alt var opp til meg. Det ble skapt gode og sunne relasjoner og vennskap, som også finnes utenfor møtene vi hadde. Alle sa: «Jeg er bare en telefonsamtale unna.»

Fellesskap og felles ansvar

På møtene var det ingen leder, alle ble invitert til å ta like stor del i møtene, alle var en ressurs for å at gruppen skulle fungere. Oppgaver som å låse opp møtelokalet, åpne møtet og koke kaffe ble roller vi rullerte på slik at alle hadde likt eierskap til gruppen.

Jeg fikk en gave da jeg kom til selvhjelpsgruppen. Det var verktøyet jeg har brukt for å håndtere livet mitt og være en god mamma og et viktig forbilde for barnet mitt. Nå er jeg er en trygg og ansvarsbevisst kollega og en livsglad kone som har mye kjærlighet å gi.

Gi tilbake

JEG er tilstede i livet mitt, JEG fyller hele meg med dårlige og enda bedre sider, JEG har tatt kontrollen tilbake, og JEG gir det jeg har fått videre til de som kommer etter meg.

Jeg ble så inspirert av hva jeg selv fikk av dette, og Selvhjelp Norge tok imot meg som igangsetter av grupper. Det er stort for en som har vært på bunnen, å få være en inspirasjon for andre som sliter, å få gi videre det jeg selv har fått.

La Selvhjelp Norge får bevare sin statlige støtte, slik at mange flere grupper kan få blomstre og vi kan redde flere liv.

Dette innlegget er publisert i forbindelse med statsbudsjettet 2023 der Selvhjelp Norge er «foreslått strøket for å ivareta andre prioriterte formål». Les mer her.

Jeg ønsker å si noe om viktigheten av Selvhjelp Norge. Seksjon for sykelig overvekt i Sykehuset Innlandet, Gjøvik har hatt et tett samarbeid med Selvhjelp Norge siden 2012.

Viktig verktøy

Selvhjelp Norge har bidratt aktivt inn på våre kurs og ikke minst inn for faglig påfyll til meg og mine medarbeidere. Vi behandler sykelig overvekt, som er en kronisk livslang sykdom. Pasientene mine har ofte selv, og av andre, opplevd stor skam og skyldfølelse over å ha kommet i en slik posisjon. Mange har også opplevd store kriser i livet, slik som de fleste av oss, som er viktig at de klarer å håndtere videre i sin egen endringsprosess. Her hos oss definerer vi selvhjelp som et av de viktigste verktøyene vi kan gi våre pasienter.

Bidrag fra Selvhjelp Norge i 12 år

Vi har en lengre behandlingslinje: Følger normalt våre pasienter i ca. 6 måneder før en eventuell kirurgisk behandling av overvekt, og i 10 år etter. Vi bruker da aktivt selvhjelpsverktøy og holdninger til mennesker i våre samtaler i oppfølgningen før og etter. I konservativ behandlingslinje følger vi pasienter i ca. 1 år. I kirurgisk behandlingslinje har vi et obligatorisk kurs til våre pasienter, som går over 6 uker. Det er et kurs som er laget ut fra prinsippet «Standard metode» der brukere og fagpersoner har laget kursets innhold sammen. Pasientene tar selv et valg – Samvalg, i forhold til hvilken behandling de ønsker videre. Det gir oss et stort ansvar for at de får nok og riktig informasjon, men ikke minst at de settes i en posisjon der de kan ta et best valg for seg selv. Her har Selvhjelp Norge bidratt ved hvert kurs i 12 år, vi har ca. 14 kurs per år. Det har vært vesentlig for oss behandlere at vi ikke er den som gir informasjonen videre, men at de svært kompetente ansatte i Selvhjelp Norge har forelest.

Kunnskap

Vi deler også våre pasienter på kurs i refleksjonsgrupper, samt at de lager egne lukkede Facebook-grupper som de benytter som selvhjelpsgruppe. Det er da helt avgjørende for oss at de får nok kunnskap om selvhjelpsgrupper slik at dette kan bli et trygt «sted» for dem videre. Vi anvender også disse prinsippene i vår arbeid for å skape et trygt og støttende miljø under kurs. De får også et møte med Selvhjelp Norge under kurset, og har da hatt et første møte slik at det er trygt å ta kontakt senere. De tilbys veiledning om grupper og har også mulighet til oppstart i andre grupper.

Selvhjelp i endringsarbeid

Selvhjelp er sentral i en livsstilsendring og helt avgjørende for å lykkes livslangt. Det handler om å kunne rydde og være klar over hvilke tanker man har i hodet. Klare å være og ta ansvar for at man er ekspert i eget liv. Det å kunne se herfra og fremover og ikke «grave» seg ned i det som har vært. Rydde i hva som er mitt og andres. Det å kunne være oppmerksom på hva man blir berørt av og lage seg nye erfaringer og dermed handle annerledes. Det å klare å rydde opp, hva kan løses nå, hva man trenger hjelp til, hva man må leve med og hva man videre må arbeide med? Og ikke minst få tro på egne evner og oppleve mestring.

Bekymret

Jeg er svært bekymret for hvordan vi skal eventuelt kunne løse dette videre hvis dette ikke lengre blir et tilbud.

Dette innlegget er publisert i forbindelse med statsbudsjettet 2023 der Selvhjelp Norge er «foreslått strøket for å ivareta andre prioriterte formål». Les mer her.

Enhet for psykisk helse og rus i Tromsø kommune har hatt kontakt med Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland og Troms og Finnmark gjennom flere år. De har vært svært gode støttespillere og har bidratt med råd, veiledning og kunnskapsformidling i forbindelse med selvhjelpsarbeidet.

Selvhjelp i Tromsø kommune

I 2019 arrangerte selvhjelp Norge et stort opplæringsprogram for alle ansatte i Tromsø kommune som ønsket å lære mer om selvorganisert selvhjelp. Disse personene fikk igangsetteropplæring som innebærer kursing i å etablere og hjelpe i gang selvhjelpsgrupper. I ettertid av denne opplæringen har vår enhet hjulpet en gruppe i gang. Selvhjelp Norge har hele tiden vært tilgjengelig for å svare på spørsmål samt hjelpe oss videre i denne prosessen. Beklageligvis dukket det opp en pandemi som satte denne jobben litt på pause.

Nytt liv til selvhjelpsarbeidet

I november planlegges et stort event hvor Selvhjelp Norge skal informere om verdien av selvhjelpsgrupper og likemannsarbeid. Vi hadde håpet at dette skulle gi nytt liv til denne viktige jobben og dette tilbudet. Selvhjelpsgrupper er et fantastisk supplement til ordinære helsetjenester og likemannsarbeid er for noen personer et bedre alternativ til tradisjonell behandling. Ikke alle trenger å benytte seg av ordinære helsetjenester.

Stort behov – mister støtten

Vi opplever et enormt stort behov for hjelp ved våre tjenester innenfor psykisk helse og rus. Behovet er så stort at alle ikke kan få et ordinært tilbud. Vi har derfor et ønske om å tilby innbyggere å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Vi hadde videre plan om en ny runde med igangsetteropplæring for å kunne ha personell til å gjøre denne viktige jobben. Dette blir en umulig oppgave når Selvhjelp Norge ikke kan drifte som tidligere.

Ingen mening!

Personlig har jeg satt stor pris på, og hatt god nytte av, å samarbeide med Selvhjelp Norge og deres representant her nord. Det gir for oss og meg ingen mening at et så viktig og godt tilbud nå står i fare for å legges ned. For å opprettholde den viktige jobben trenger slike som Selvhjelp Norge forutsigbarhet.

Jeg håper forslaget til kutt i støtten i statsbudsjettet for 2023 blir revurdert.

Dette innlegget er publisert i forbindelse med statsbudsjettet 2023 der Selvhjelp Norge er «foreslått strøket for å ivareta andre prioriterte formål». Les mer her.

LINK Bergen og omegn er et ressurssenter for selvorganisert selvhjelp. En frivillig organisasjon som tar imot mennesker som har et behov for å snakke med andre.

Etter flere år med frivillig arbeid i pasientorganisasjon, møtte jeg i 2017 Kari Witzøe ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Vestland. Gjennom kursing hos Selvhjelp Norge fikk jeg en god innsikt i den metodikken og de verktøyene Selvhjelp Norge har utviklet og utprøvd gjennom mange år. Disse verktøyene tok jeg med meg tilbake til pasientorganisasjonen for å videreutvikle og få mer innhold i nettverksmøtene vi hadde der. Dette har vært meget nyttig for organisasjonen.

Da jeg et par år etter ble invitert av Selvhjelp Norge til å være med i en arbeidsgruppe for utvikling og stifting av LINK Bergen og omegn var det enkelt å si ja, og organisasjonen ble stiftet i 2020.

Gode resultater

Siden oppstarten av LINK Bergen og omland har mer enn 140 mennesker gått i gruppe hos oss, og vi jobber på sprengt kapasitet. For oss var det fint å bruke Selvhjelp Norges nettverk. Det er Selvhjelp Norge som har lært opp våre ansatte, og det er deres metodikk som brukes i gruppene. Tilbakemeldingene fra deltakerne våre er utelukkende positive, og det er ikke til å komme utenom at en stor del av disse deltakerne ville ha stått i kø hos DPS eller andre kommunale tilbud om de ikke hadde gått i grupper hos oss.

Fokuset på mental helse har aldri vært større. Vi ser et enormt behov i befolkningen for å snakke med noen. Vi vet at selvhjelpsgrupper fungerer, og det er ingen tvil om at det kutter ned på køene hos eksempelvis fastleger og DPS.

Stort steg tilbake

Jeg synes det er synd, og feil, at støtten til Selvhjelp Norge nå forsvinner. Det er mye kunnskap som nå går tapt, og det er et stort steg tilbake.

Les mer om LINK Bergen og omegn her

Dette innlegget er publisert i forbindelse med statsbudsjettet 2023 der Selvhjelp Norge er «foreslått strøket for å ivareta andre prioriterte formål». Les mer her.

Selvhjelp Norge samarbeider med mange aktører over hele Norge og holder kurs i oppstart og drift av selvorganiserte selvhjelpsgrupper. En av deltakerne har vært Marthe Morland likeperson i Haugaland MS-forening. Her er hennes tilbakemelding på opplæring og samarbeid med Selvhjelp Norge.

Opplæring og støtte, en avgjørende brikke for å få i gang arbeidet

– Gjennom igangsetterkurset til Selvhjelp Norge har vi fått de verktøyene som kreves for å kunne starte opp selvhjelpsgrupper. Ikke bare var kurset nyttig og en helt avgjørende brikke for å kunne starte opp, Selvhjelp Norge har også gitt oss et nettverk og det er svært nyttig og få dele erfaringer på tvers av kommuner. Vi har et sted å henvende oss til ved spørsmål. En trygghet for oss som brenner for selvhjelpsarbeidet, men som ikke har fått opparbeidet oss lang erfaring enda.

– Opplæringen har vært helt avgjørende. Uten igangsetterkurs hadde vi ikke fått startet opp grupper, og ideen hadde forblitt på tankestadiet.

Selvhjelp Norges kurs er gratis for deltakerne, hva har det å si?

– Hadde ikke opplæringen vært gratis hadde vi heller ikke kunnet benyttet oss av den. Som likeperson i en interesseorganisasjon som er basert på frivillig arbeid er dette en svært viktig del.

Hvilke resultater har samarbeidet og opplæringen fått hos dere?

– Første gruppe er startet opp med stor suksess og flere grupper er planlagt oppstartet på nyåret. Det er svært gode tilbakemeldinger fra alle deltakerne i gruppen. Dette har åpenbart vært et savn.

Bjørnetjeneste

– Alle vil tjene på at folk læres opp i selvhjelp og får tilbud om å gå i selvhjelpsgrupper. Å kutte støtten slik det nå er lagt frem i statsbudsjettet er å gjøre seg selv en bjørnetjeneste. Stat og kommune har alt å tjene på å støtte opp om selvhjelpsarbeidet. Å velge å kutte så brutalt i ressursene i en såpass ustabil tid som vi nå lever i fremstår som svært lite gjennomtenkt. Nå opplever folk flest tøffere tider, og det er for oss en gåte at det er nå politikerne velger å fjerne det som kan bidra til å lette folks hverdag.

– Snakk om kortsiktig planlegging og å skyte seg selv i foten! På lang sikt vil dette koste samfunnet mye, og langt mer enn de sparer inn her og nå. Det er en forferdelig trist utvikling og kortsiktig planlegging. Det er svært synd å se at politikerne ikke vet å verdsette den viktige jobben Selvhjelp Norge og andre tilsvarende organisasjoner gjør.


Dette innlegget er publisert i forbindelse med statsbudsjettet 2023 der Selvhjelp Norge er «foreslått strøket for å ivareta andre prioriterte formål». Les mer her.

En av Selvhjelp Norges mange oppgaver er å lage lokale selvhjelpsnettverk for deling av erfaringer, gi og finne inspirasjon og samarbeidspartnere.

For en tid tilbake var 15 inspirerte og nysgjerrige mennesker fra Haugalandet møttes i Haugesund for å dele sine erfaringer med selvhjelp.

Bevisstgjøringen

To av de som deltok var Marthe Taranger Morland og Linn Heidi Eide. De er begge tilknyttet MS-forbundet gjennom lokalforeningen Haugaland MS-forening. De forteller at tankeprosessen startet for flere år siden, men at det først var etter et foredrag med en psykolog at ideen virkelig begynte å ta form. Psykologen snakket blant annet om at det å dele erfaringer og snakke sammen i grupper kunne være bra. Da bestemte damene seg!

Derfra var det kort vei fra idé til å melde seg på vårt kurs «Selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper» i juni. Etter endt kurs gikk de i gang med planlegging, og ved hjelp av en psykolog ved Helse Fonna fikk de rekruttert inn nok personer til å starte opp en gruppe. Allerede i september ble første gruppe dannet. For å skape identitet og tilhørighet til gruppa har de gitt gruppen et navn, og hva er ikke mer treffende enn «viMSene»?

«Det kan for noen være en høy terskel å delta i en selvhjelpsgruppe. Det å gi gruppen et navn er med på å ufarliggjøre det: det er ikke like skummelt å delta på et «viMSe-treff». ViMSene har sin egen, lukkede, facebook-gruppe. Denne gruppen er med på å skape fellesskap og gjør kommunikasjonen lettere.

.

Gruppens viktighet

Allerede kort tid etter oppstart er det tydelig at gruppen har blitt viktig for medlemmene.

Linn Heidi og Marthe
Foto: Selvhjelp Norge

«Det er åpenbart for oss at dette er et tilbud mange har behov for. Vi ønsker å skape det fellesskapet vi selv har savnet. Det å bli alvorlig og kronisk syk påvirker mange sider i livet, og mange føler seg alene», forteller de. «Erfaringene fra den første gruppen gir oss motivasjon til å starte opp flere grupper for MS-pasienter og deres pårørende, men først behøver vi å bli litt tryggere på rollen som igangsetter».

Marthe og Linn Heidi syns det er godt at fagpersonell som MS-sykepleiere og psykologen ved Helse Fonna hjelper til med formidlingen av tilbudet de har startet opp. De er også takknemlige for at Nord-Karmøy Frivillighetssentral umiddelbart stilte sine lokaler til disposisjon da de fikk høre om planene. Håpet er at dette kan være starten på noe stort: at flere tilknyttet MS-forbundet ønsker å starte opp grupper, og at det kan utvikle seg til å bli et tilbud på landsbasis.

Vi i Selvhjelp Norge heier på dere!