Menneskene i Selvhjelp Norge

Grunnet manglende finansiering i 2023/24 har vi sett oss nødt til å nedbemanne, men vi jobber videre med alternativ finansiering.

Kontakt oss