Hva er Selvhjelp?

Kjente du deg igjen?

Når livet svinger trenger mange av oss å jobbe med seg selv, ta tilbake håpet, motet og troen på egne styrker og evner. Vi har erfaringer og kunnskap om våre egne livsproblemer, og vi har egne ressurser vi kan bruke for å få det bedre. Ved å akseptere situasjonen, frigjøres krefter til å tåle å stå i de prosessene som er nødvendige for å skape en god hverdag hvor opp- og nedturer er normalt.

Selvhjelpsarbeid, både individuelt og i gruppe, handler om å gjøre skrittvise endringer i livet. Det viktigste er å bli kjent med hva problemet egentlig handler om og lære seg å håndtere det bedre. Kanskje finnes det ikke en endelig løsning på problemet. Målet er i så fall å leve bedre med det problemet man har. Selvhjelp kan gi deg muligheter til å endre måten du ser på deg selv.

Selvhjelp kan enkelte ganger erstatte profesjonell hjelp. Selvhjelp kan også være et supplement før, under eller i etterkant av ulike behandlingstilbud.

«Selvhjelp er bygget på verdigrunnlaget av at alle mennesker har ressurser i seg. De har erfaringer, egenskaper og evner som de kan bruke for å bedre sin hverdag.»
– Selvhjelp Norges strategi 2021-2023

Selvhjelp er for alle mennesker – uavhengig av problem, hvem du er eller hvilken livssituasjon du befinner deg i.

Erkjenne eget problem

Selvhjelp er å erkjenne eget problem. Det betyr at du gjennom å ta eierskap og ansvar, har muligheten til å håndtere problemet.

En historie om hvordan selvhjelp fungerer

Ved å fortelle denne historien gir vi deg muligheten til å komme i gang med å finne frem til din egen historie – din selvhjelpsprosess.

Hvordan komme i gang med selvhjelp?

Endringsarbeidet kan handle om endringer på det personlige plan eller i dine nære omgivelser slik at hverdagen kan oppleves mindre belastende.

Vil du vite mer?