Styret i Norsk selvhjelpsforum

Vi har et bredt sammensatt styre av folk som brenner for arbeidet med selvhjelp og selvhjelpsgrupper.