Odd Arne Eriksen

Styremedlem

Odd Arne er ansatt i LINK Oslo, som er en avdeling av Norsk selvhjelpsforum, og er ansattrepresentant i styret.