Selvhjelp Norge

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansemiljø som jobber for å spre informasjon og kunnskap om selvhjelp. Selvhjelp Norge ble etablert i 2006 og driftes av Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum.

Visjon og samfunnsoppdrag

Visjonen for for arbeidet vårt er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og hvordan de kan ta det i bruk når livsproblemer oppstår.

Vårt samfunnsoppdrag er å fremme forståelse, kunnskap og tiltak som gjør det mulig for folk som ønsker det å bruke selvhjelp for å oppnå økt innsikt, mestring og livskvalitet i hverdagen.

Vi skal bidra til at enkeltmennesker kan hjelpe seg selv når de har behov for det. Vi skal sørge for at kunnskap, verktøy og muligheten til å delta i selvhjelpsgrupper er tilgjengelig når de ønsker det.

Vi skal være en aktiv aktør som bidrar til å fremme det nasjonale helsearbeidet.

Vår kunnskapsbaserte kjernekompetanse er selvhjelp og selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

Service-erklæring

Våre hovedmål:

  • Flere skal kunne delta i selvhjelpsgrupper
  • Flere tar i bruk kunnskap om selvhjelp.
  • Det opprettes nettverk og strukturer for selvhjelpsarbeidet

Våre viktigste oppgaver:

  • Nå ut til flere mennesker med kunnskap om selvhjelp og selvhjelpsgrupper
  • Samskape om lokale, bærekraftige selvhjelpstiltak.
  • Tilrettelegging for oppretting av flere selvhjelpsgrupper.
  • Styrke det nasjonale selvhjelpsarbeidet.
  • Være koordinator og møteplass for nettverksarbeid.
  • Innhente, systematisere og utvikle kunnskap om selvhjelp.

Årsrapporter

Selvhjelp Norge

Nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp

Kontakt oss