Våre brosjyrer

Her kan du lese og laste ned våre brosjyrer. Vi kan ikke lenger sende brosjyrer gratis, men vi kan sende pakker i postoppkrav. Det koster 219 kroner.
Ta kontakt med oss eller send oss en mail på post@selvhjelp.no hvis du trenger påfyll. Oppgi hvilke og hvor mange brosjyrer du ønsker.
Vi har denne løsningen inntil videre finansiering er avklart.

En liten brosjyre om selvhjelp (lommeformat)

Et hefte om selvhjelp (med refleksjonsoppgaver)

Kort om nytten av selvhjelp og presentasjon av Selvhjelp Norge

En flyer til deg som deltar på mestringskurs (lommeformat)

En brosjyre til deg som holder mestringskurs

En støtte til oppstart og drift av selvhjelpsgrupper

Selvhjelpshistorier