Våre brosjyrer

Her kan du lese og laste ned våre brosjyrer.

En liten brosjyre om selvhjelp (lommeformat)

Et hefte om selvhjelp (med refleksjonsoppgaver)

Kort om nytten av selvhjelp og presentasjon av Selvhjelp Norge

En flyer til deg som deltar på mestringskurs (lommeformat)

En brosjyre til deg som holder mestringskurs

En støtte til oppstart og drift av selvhjelpsgrupper

Selvhjelpshistorier