Hjelp og verktøy

Det er mange steder du kan få hjelp for dine problemer, men vanskelig å finne eller holde oversikt over. Her har vi lagt inn lenker til noen få av disse stedene, fortrinnsvis offentlige tilbud og forslag til verktøy du kan benytte deg av.

Sjølvhjelpsverktøy ved psykiske plager

Har du milde eller moderate psykiske plager? Her finn du digitale verktøy og kurs som kan vere til god hjelp og nytte.

Sjølvhjelpsverktøy ved psykiske plager – Helsenorge

Selvhjelpskurs ved psykiske plager

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og NHI.no tilbyr gratis selvhjelpskurs for personer som ønsker behandling for søvnvansker, sosial angst, panikkangst eller depresjon.

Selvhjelpskurs ved psykiske plager – NHI.no