Hva er selvhjelp?

Komme i gang med selvhjelp?

Her finner du informasjon om hva selvhjelp er og hvordan du kan ta det i bruk når livsproblemer oppstår.

Bli med i en selvhjelpsgruppe?

For deg som ønsker mer informasjon om hvordan du kan bli med i en selvhjelpsgruppe.

Starte en selvhjelpsgruppe?

Her får du vite mer om å starte opp selvhjelpsgrupper.

Hva skjer?

Her får du oversikt over våre kurs og arrangementer.

Selvhjelpserfaringer

Her finner du personlige selvhjelpserfaringer som kan være til inspirasjon i ditt liv.

Fagfolk

Er du interessert fagstoff i din rolle som en profesjonell aktør? Hvordan kan du bruke selvhjelp i ditt virke?

Aktuelt

Julehilsen fra Selvhjelp Norge

Året 2023 har vært et utfordrende år for Selvhjelp Norge som for mange andre, både her hjemme og i andre deler av verden. Selv mistet vi driftsstøtten som vi har hatt over statsbudsjettet dette året, måtte si opp 3/4 av de ansatte og…

Smerten som ressurs: Transformativ læring i selvhjelpsgruppearbeid

Anne Grete Tandberg og Bo Terje Kalsaas har skrevet en artikkel som utforsker læringsprosessen i samspillet mellom en selvhjelpsgruppe og den enkelte deltaker i en sosiokulturell ramme. Artikkelen baserer seg på studiet av en selvorganisert…

Har du deltatt på et mestringskurs og ønsker støtte i fortsettelsen?

Kanskje opplever du et behov for fortsatt støtte i den videre prosessen du er i?