Har du nylig deltatt på et mestringskurs i spesialisthelsetjenesten, kommunen eller i bydelen der du bor? Kanskje opplever du et behov for fortsatt støtte i den videre prosessen du er i?

I en selvhjelpgruppe er det mulighet til å fortsette arbeidet sammen med andre. Selvhjelp Norge tilrettelegger for selvhjelpsgrupper, fysisk eller digitalt. Dette arbeidet gjør vi i samarbeid med LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring. Her er alle velkommen til å være med, uavhengig av hvilket problem du har. Det er gratis å delta i en selvhjelpsgruppe! 

Ta kontakt med astrid@selvhjelp.no om du har spørsmål om selvhjelp og selvhjelpsgrupper.  

Meld din interesse for å delta HER. Vi vil ta kontakt med deg. 

Det blir flere muligheter for deltakelse i digital gruppe forutsatt at det melder seg nok deltakere:

  • 6. november 
  • 4. desember 

Fysiske grupper startes når det er nok deltakere lokalt.

Les mer om selvhjelpsgrupper og hvordan det foregår her

Her er en liten film om det å ta i bruk selvhjelp i livet sitt. 

Selvhjelp Norge har fått støtte fra Helsedirektoratet til prosjektet: «Hjelpetiltak til selvhjelpsgruppe som aktivitet – støttende fellesskap som mulighet».

Prosjektet retter seg mot personer over 18 år som strever med psykiske utfordringer eller rusproblemer, med uro, angst, depresjon, utbrenthet, sorg eller andre livsproblemer. Det er personer som har behov for et fellesskap med andre i liknende situasjon, i etterkant av tidsavgrensede kurs og tilbud i etablerte tjenester i kommuner, spesialisthelsetjeneste og i frivillig sektor.  

Fellesskapet er i denne sammenheng selvorganiserte selvhjelpsgrupper som får hjelp i oppstarten, men som ganske raskt leder seg selv videre. Prosjektet skal jobbe parallelt med opplæring av frivillige igangsettere som bidrar til å skape trygge rammer, hjelper gruppene med å etablere struktur for møtene og presenterer samtaleverktøy til bruk i gruppene. Les mer om igangsetting av selvhjelpsgrupper her  

En selvhjelpsgruppe er en samling mennesker som møtes regelmessig for å forsøke å håndtere sine utfordringer gjennom gjensidig hjelp og støtte, som likeverdige personer.  

Ønsker samarbeid

Prosjektet har et nasjonalt perspektiv der vi jobber sammen med aktører som ser verdien av å videreføre kompetanse fra ulike avgrensede kurs og tilbud, slik at deltakerne kan vedlikeholde det de har lært og får støtte og styrke til å mestre hverdagen. Vi vil samarbeide om informasjon og aktiviteter som tilrettelegger for oppstart av selvhjelpsgrupper.

Selvhjelp Norge ønsker å samarbeide med kommuner, helsetjenester, frivillige organisasjoner og andre over hele landet og vil forankre tilbudet gjennom samarbeidsavtaler.

Vi håper at aktuelle aktører og ansatte i tjenester med knappe ressurser ser at vår kompetanse og felles innsats gjør det mulig for mennesker å videreføre de endringsprosessene som allerede er i gang i ulike kurs og felleskapsrelaterte tilbud.

I små kommuner og områder med spredt bebyggelse, eller dersom deltakere selv ønsker det, vil vi bidra til å starte opp digitale grupper i tillegg til de fysiske grupper lokalt.

Ta kontakt med oss om du tenker at dette er noe for dere!

Prosjektgruppa består av:

Anne

Anne Grete Tandberg
annegrete@selvhjelp.no
483 56 038

Astrid Steen Johansen
astrid@selvhjelp.no
960 17 631

Brosjyrer

Vi har utarbeidet to brosjyrer som retter seg mot kursledere og kursdeltakere på ulike mestringstilbud. De kan du lese eller laste ned her.

Selvhjelp Norge har mistet driftsmidler etter kutt på statsbudsjettet 2023. Dette prosjektet jobber vi med nå, samtidig som vi søker andre driftsmidler. Selvhjelp Norge drives av Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum som også driver LINK Oslo Senter for selvhjelp og mestring.

I en tid hvor mange organisasjoner og virksomheter har mistet sin støtte kan vi glede oss over at Tromsø kommune har funnet muligheter for å støtte etablering av et senter for selvhjelp og livsmestring som skal tjene innbyggerne i Tromsø.

Senteret skal tilby sine tjenester til kommunen, samarbeide med andre aktører og ikke minst: sette i gang samtalegrupper. Alle mennesker i området som trenger å snakke med andre i samme situasjon eller som ønsker informasjon kan kontakte Lizett Ulrika Skottestad hos LINK Tromsø.

Lizett har tidligere vært ansatt i Selvhjelp Norge og har med seg kunnskap om selvhjelp og selvhjelpsgrupper derfra. Lizett er utdannet sosiolog og har jobbet i Norges handikapforbund, som selvstendig coach og i SMISO.

Menneskers iboende ressurser

– Trua på menneskers iboende ressurser har alltid sittet dypt i meg, sier Lizett. – Men vi er ikke alltid klar over at vi har ressurser før vi kommer i en vanskelig livssituasjon og blir tvunget til å ta dem i bruk. Vi har lett for å tenke på vonde ting vi opplever som utelukkende vonde, men når vi klarer å se hvilken læring det vonde har gitt, kan de tunge og vonde erfaringene bli en ressurs på veien videre. En ressurs som vi kan gjøre bruk av, både overfor oss selv og andre mennesker.

Folk trenger hverandre

– Å oppdage, og ta i bruk egne ressurser, er selvhjelp for meg, fortsetter Lizett. – Noen ganger på egen hånd, men innimellom trenger man andre mennesker til å hjelpe seg. Fordi folk trenger hverandre. Det er ikke alt vi kan få fra de offentlige tjenestene.

Fokus i starten

– Vi ønsker å skape sømløse overganger mellom eksisterende gruppetilbud innenfor kommunens tjenester og spesialisthelsetjenesten til selvstyrte samtalegrupper for mennesker som ønsker å fortsette egen prosess sammen med andre. Vi vil også gi et tilbud om samtalegrupper til pårørende som ofte står uten et tilbud. Vi ønsker å få på plass gode samarbeidsrelasjoner med mange parter.

Her kan du kontakte LINK Tromsø
LINK Tromsø og Omegn
Sjøgata 2, 9236 Tromsø
tlf: 413 33 186
mail: linktromso@gmail.com

Åpningstider: mandag-fredag: kl. 8.30-16.00

Nettsiderwww.linktromsø.no

Facebook(14) LINK Tromsø & omegn | Facebook

LINK Tromsøs visjon
Vårt arbeid bygger på troen på menneskers iboende krefter og verdien av å arbeide med egne problemer i et støttende fellesskap. Vår visjon er at det skal bli vanlig å bruke en samtalegruppe når man opplever et livsproblem.

Foto: Pixabay

Etter at tilskuddet over statsbudsjettet ble kuttet for 2023 har vi jobbet på alle tenkelige måter for om mulig å snu beslutningen. Da det ikke lyktes, måtte vi raskt forholde oss til realitetene og fokusere på hvilke muligheter vi har til å finansiere driften og opprettholde aktiviteten.

De viktigste grepene vi tok frem mot jul var å finne aktuelle tilskuddsordninger og finansieringskilder, sette organisasjonen på sparebluss, flytte ut av lokalene våre på Majorstua og gå til oppsigelse av alle ansatte basert på det faktum at vi sto uten finansiering fra 2023.

Bidrag

Alle søknader vi har sendt gir først svar utpå vår/forsommer og vi står derfor fremdeles i en stor usikkerhet som ansatte og som organisasjon. Ved utgangen av februar slutter de første av oss mens noen jobber så lenge som ut mai. Situasjonen gjør at vi kan bidra med de ressursene vi har, der det er ønskelig og mulig, men at det er vanskeligere å inngå forpliktende avtaler frem i tid.

Dette er hva vi vet akkurat nå med hensyn til bemanning

Hovedkontoret er bemannet ut mai og alle henvendelser kan rettes til post@selvhjelp.no.

Distriktskontorene vil stenge ned på disse tidspunktene:

  • Vestland: 20. februar
  • Innlandet: 1. mars
  • Nordland og Troms og Finnmark: 1. mars
  • Trøndelag og Møre og Romsdal: 1. mars
  • Vestfold og Telemark: 1. juni
  • Oslo: 1. juni
  • Rogaland og Agder: 1 juni

Håp

Dersom, eller aller helst når, vi får noen av prosjekt- og/eller driftsmidlene vi har søkt på, vil det være føringene for disse som avgjør omfanget av, og hvordan, det fremtidige arbeidet i Selvhjelp Norge blir. Vi håper i det lengste at Selvhjelp Norge vil ha en organisasjon som fremmer kunnskap om selvhjelp og bidrar til oppstart av selvorganiserte selvhjelpsgrupper sammen med lokale krefter, frivilligheten og offentlige instanser, også i fremtiden.

Flyttet fra Majorstua

Selvhjelp Norge har flyttet ut av kontorene på Majorstua grunnet situasjonen. Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum har to har avdelinger: Selvhjelp Norge og LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring. LINK Oslo er finansiert av Oslo kommune og har flyttet til nye lokaler på Lilletorget 1 i Oslo sentrum. Der låner vi møterom ved behov og der kan du også møte oss, etter avtale.

Brosjyrebestillinger

Vi oppdaterte og laget nye brosjyrer i fjor. Disse kan du kan lese og laste ned her. Vi har dessverre ikke lenger mulighet til å sende brosjyrer gratis, men vi kan sende pakker i postoppkrav. Det koster 219 kroner. Ta kontakt med oss eller send oss en mail på post@selvhjelp.no hvis du trenger påfyll. Vi har denne løsningen inntil videre finansiering er avklart.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet for februar er sannsynligvis det siste nyhetsbrevet på en stund. Det skyldes både lavere aktivitet og innsparinger. Vi informerer fremover gjennom Facebook og Instagram.

Vi vil nok en gang takke for alle gode tilbakemeldinger og heia-rop fra nært og fjernt. Det varmer!

Det er ikke slutt før det er slutt og vi har fremdeles håp om videreføring. Vi ønsker alle samarbeidsparter og ildsjeler en håpefull vår!

Som kollegium ser vi slutten av februar nærmer seg, og dato for den første bolken av kollegaer som må slutte i Selvhjelp Norge. Samtidig som vi venter på svar på søknader om prosjekt- og driftsmidler.

Bakgrunnen for denne teksten er at Selvhjelp Norge ikke fikk bevilget driftsmidler over statsbudsjettet for 2023, slik vi har hatt siste 17 år, og en påfølgende avvikling av Selvhjelp Norges virksomhet.

Vi veksler mellom håp og tro på videreføring og konsekvensene av manglende finansiering slik vi ser starten på akkurat nå. Ventetiden, og datoer som nærmer seg, gjør noe med oss og bringer fram mange følelser: Har vi jobb fremover, er det mulig å få en ny jobb, hvordan vil privatøkonomien klare en eventuell arbeidsledighet? Vi tenker på eierskapet til og verdien av det arbeidet vi har lagt ned gjennom mange år, og det gode samarbeidet med alle dere der ute. Vi er glade i jobben vår fordi vi vet det gjør en forskjell for folk. I fare for å bli navlebeskuende, i en tid der mennesker andre steder har mistet alt de eier, og kjemper for liv og helse, er det likevel hverdagen vår som er oss nærmest.

Alle slags følelser

Akkurat nå sitter kollegaer i Selvhjelp Norge i den samme båten, men snart må vi ta på oss redningsvesten og svømme hver vår vei. Vi kan ha gode dager med håp – og dårligere dager med mismot. Det kan slå ut i sorg, tristhet og kort lunte, men også fortrengning eller galgenhumor.

Foto: Pixabay

Verktøy

Som “eksperter” på selvhjelp burde vi ha lomma full av verktøy for å håndtere uro og usikkerhet, men vi opplever nå på kroppen det vi ofte sier til andre: selvhjelp er enkelt, men ikke lettvint. Vi vet at vi må sortere tanker og følelser, vi vet at det hjelper å snakke med andre, vi vet at det er mulig å be om hjelp. Vi gjør alt dette, men vi kjenner også at det ikke er “bare å gjøre” når vi står med begge bena i problemet. Det er lett å snakke seg selv ned, det er lett å miste motet i ventetiden og når vi får avslag på jobbsøknader.

Vi vet at alle har verdi, men det er ikke til å komme bort fra at vi også har knyttet, hvert fall noe av, identiteten vår til jobb og arbeidsgiver. Enn så lenge deler vi erfaringer og tips med hverandre både i fellesskap og kolleger imellom. Vi er hverandres heiagjeng, akkurat som i en selvhjelpsgruppe.

Så: Hva har vi lært de siste månedene? Jo, vi har lært at vår egen medisin hjelper. Og fått bekreftet at ting er lettere sagt enn gjort.

Selvhjelp er både en måte å tenke på (forståelse) og en måte å håndtere livsproblemer på (handling).
Selvhjelp kan foregå både individuelt, og i gruppe. Tre enkle setninger er bærende i selvhjelpsarbeidet:
– Jeg eier problemet.
– Jeg har ansvar for endring.
– Jeg eier mulighetene for endring.

Av Lizett Ulrika Skottestad, Selvhjelp Norge distrikt Nordland, Troms og Finnmark  

Forskning viser at den viktigste faktoren for at folk med psykiske helseutfordringer skal å få det bedre er å bli lyttet til – uten sensur, uten å bli bedømt og vurdert, og uten å få råd. En selvstyrt selvhjelpsgruppe kan hjelpe deg til å ta i bruk egne erfaringer og krefter for å få det bedre.   

Livet går i bølgedaler. Kanskje kjenner du på sorg over å ha mistet noe eller noen, eller sorg over det som aldri ble. Kanskje du kjenner på en engstelse over fremtiden, sinne eller bitterhet over noe som har skjedd i fortiden, eller du sliter med å ha en god relasjon med dine nærmeste. Rollen som pårørende kan også være veldig utfordrende, og gjøre det vanskelig å ta vare på deg selv.  

Vanskelig å være ærlig

Det er ikke så lett å være 100 % ærlig om hvordan vi egentlig har det. Vi ser på alle bildene av lykkelige mennesker på sosiale medier, og det er raskt å tenke at vi er alene om å kjenne på de kjipe følelsene. Det kan være tøft å innrømme overfor oss selv hvordan vi har det. I stedet begraver vi oss i arbeid, overdreven trening, trøster oss med mat eller shopping eller tyr til rusmidler for å slippe å tenke og kjenne etter. Vi prøver å flykte unna tankene og følelsene fordi det er krevende og skummelt å møte dem.  

Snakk med andre

Har du prøvd å snakke med andre, men er redd for å være til bry eller trøtte dem ut? Da kan en liten gruppe med fortrolige fremmede som er «i samme båt» som deg være fint å ha, for eksempel en selvhjelpsgruppe. Erfaring og forskning viser at det å snakke med andre som også har det vanskelig, og som trenger noen å snakke med, kan være helende og gjøre livet lettere å leve.   

Gode rammer for selvhjelpsgruppa sørger for at det kjennes trygt å snakke åpent og ærlig. Her kan vi ta mot til oss og si høyt hva vi tenker og kjenne på smerten som ligger der. Hva gjør denne smerten med meg, hvordan kan jeg møte den og hva har jeg lært? Hva kan jeg gjøre annerledes fremover? 

Du får definere hva som er vanskelig for deg, du er eksperten på deg selv og får hjelp til å finne dine svar i gruppa. Kanskje får du noen spørsmål som gir deg nye innsikter, og nye perspektiver av å høre på andres fortellinger.  

En selvorganisert selvhjelpsgruppe leder seg selv ved hjelp av rammer og prinsipper som skaper trygghet og forutsigbarhet – utviklet i løpet av 30 års erfaring. Gode verktøy sørger for at gruppen ikke blir en «sutreklubb», men at samtalen holdes konstruktiv med et fremover-blikk. De som går i grupper sier at de lærer mye om seg selv, blir bedre på å sette grenser for seg selv og andre. De tør å være mer ærlig og ekte, og blir mer kjent med egen kraft og hvem de er.

Ble du nysgjerrig? Les mer om selvorganiserte selvhjelpsgrupper her.

I det vi er på vei inn i 2023 er det mer enn nok å bekymre seg over. Også vi i Selvhjelp Norge går en usikker fremtid i møte da vårt tilskudd over årets statsbudsjettet er kuttet.

Det kom som den berømte julekvelden på kjærringa allerede i oktober, og rammet ikke bare oss, men 100 øremerkede organisasjoner og virksomheter på statsbudsjettet. Vi er fremdeles uforstående til at finansiering av et arbeid som omtales som «høy måloppnåelse» i forslaget til statsbudsjett bare ble slettet over natten. Vi undrer oss fortsatt over at det ikke er mulig å få vite hva begrunnelsen for kuttet er, utover rent «tekniske» forklaringer.

Uansett – vi har jobbet i ukesvis med å søke annen finansiering. Dette får vi ikke svar på før uti 2023 og derfor vet vi ikke nå hvordan organisasjonen vår vil se ut til neste år. Prosjektstøtte vil kunne gi noen muligheter innenfor gitte målgrupper og områder, men driften slik vi kjenner den i dag blir helt sikkert annerledes, i beste fall for en tid. Vi jobber videre med å se på flere muligheter for finansiering. Vårt høyeste ønske er å kunne fortsette, og bygge videre på, det arbeidet som er gjort for å sørge for at selvhjelp og selvhjelpsgrupper blir enda mer tilgjengelig for folk flest.

Massiv støtte

Mange aktører og enkeltpersoner har vist oss sin støtte de siste par månedene spesielt. Det gleder og varmer, og forteller oss at den jobben vi har gjort betyr noe og gjør en forskjell. Også mange kommuner har bekreftet ønsket om fortsatt samarbeid. Les reaksjonene her.

Hvordan jobber vi fremover?

På grunn av manglende finansiering har vi vært nødt til å si opp alle ansatte, men inntil videre bistår vi alle som trenger det så lenge vi har folk i jobb. Det er litt forskjellig rundt om i landet. Tidligere har vi jobbet kostnadsfritt ved arrangementer og kurs. Fremover kan vi bidra med våre ansattressurser, men vi har begrenset økonomi til reise og overnatting. Digitale aktiviteter er også en mulighet.

Kontorer

Helt praktisk har vi nå flyttet ut av lokalene våre på Majorstua i Oslo og holder til på hjemmekontor. Det vil også skje med alle distriktskontorene utover nyåret.

Vår postadresse er nå: Selvhjelp Norge, Lilletorget 1, 0184 Oslo

Det er ikke slutt før det er slutt

Vi sier ofte: «Nytt år, nye muligheter.» Akkurat det har fått en ny betydning for oss ansatte dette året. Men – vi sier ikke takk for oss ennå. Vi holder hjulene i gang så lenge det er mulig. Kanskje får vi støtte på søkte tilskudd og kanskje klarer vi å få på plass annen finansiering over tid.

Vi håper at samarbeidsparter, kommuner, frivillige og ildsjeler som så tydelig erfarer hva selvhjelparbeidet i og utenfor selvhjelpsgrupper betyr for folk, klarer å videreføre arbeidet, samarbeide på tvers og skape nye muligheter for befolkningen.

Et håpefullt nytt år ønskes dere alle fra oss i Selvhjelp Norge!

Etter at statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem i oktober 2022 har vi fått mange reaksjoner fra hele landet. Her er noen av dem.

Lars T. Hannevold/LINK Bergen og omegn

Mange gruppedeltakere ville stått i kø ved kommunale tilbud om de ikke deltok i en selvhjelpsgruppe.

Les mer

Mona Langås Johansen

Selvhjelp Norge er et viktig supplement til det offentlige helsevesenet både på individ- og systemnivå. Det er en investering i forebyggende helse som gir reduserte kostnader i det lange løp.

Les mer

Tone Sedolfsen, Enhet for psykisk helse og rus, Tromsø kommune

Selvhjelpsgrupper er et fantastisk supplement til ordinære helsetjenester … Det gir for oss og meg ingen mening at et så viktig og godt tilbud nå står i fare for å legges ned.

Les mer

Elisabeth Dolven Boesen

Det å ha et støttende felleskap som en selvhjelpsgruppe er har vært gull verdt for meg. Jeg brenner for at andre og skal få muligheten. Vi trenger å legge til rette for selvhjelpsgrupper i disse tider vi er i nå. … Jeg stiller meg sterkt kritisk til at Regjeringen vil stryke Selvhjelp Norge fra Statsbudsjettet fra nyttår. Det kan umulig være samfunnsøkonomisk. 

Les mer

Janne Dahlby Rostad, koordinerende sykepleier Seksjon for sykelig overvekt

Selvhjelp Norge har bidratt aktivt inn på våre kurs og ikke minst inn for faglig påfyll til meg og mine medarbeidere. … Her hos oss definerer vi selvhjelp som et av de viktigste verktøyene vi kan gi våre pasienter.

Les mer

Marthe Morland, MS foreningen på Haugalandet

Alle vil tjene på at folk læres opp i selvhjelp og får tilbud om å gå i selvhjelpsgrupper. … Nå opplever folk flest tøffere tider, og det er for oss en gåte at det er nå politikerne velger å fjerne det som kan bidra til å lette folks hverdag.

Les mer

Wibecke Lium, gruppedeltaker og igangsetter

Uten selvhjelpsgruppen hadde jeg ikke maktet livet. Jeg sto på stupet da jeg kom i gruppen og jeg er helt sikker på at gruppen ble redningen for meg.

Les mer

Gry Netland Ebbesen diakon, Brønnøy kirkelige fellesråd 

Det å legge til rette for selvstyrte selvhjelpsgrupper en billig investering, et forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid!

Les mer


Jeg undrer meg over at Selvhjelp Norge skal fjernes fra statsbudsjettet. Det vil landet tape på, og ikke minst de som sliter med angst og depresjon. Det hjelper å snakke med andre. Jeg håper at regjeringen snur og det vil fortsette som før.

I mange år undertrykte jeg vanskelige følelser og erfaringer fra barndommen. Problemet var at de presset på, og inni meg hadde jeg det ikke bra. Da noen nær meg gikk gjennom en skilsmisse utløste det mine undertrykte følelser. Dette førte til at jeg endelig søkte hjelp. Og etter hvert startet jeg i en selvhjelpsgruppe. Der erfarte jeg at jeg ikke var alene. Det hjalp meg forbi skammen. Jeg gikk i selvhjelpsgrupper i 2 år. Det har vært til stor hjelp for meg og mange andre. Jeg har fått livet tilbake etter 50 år med hat og angst. I dag føler jeg meg mer motivert til å leve enn noen gang, og jeg føler at jeg bidrar til mine kjære.
Einar Henriksen


For meg skiller Selvhjelp Norge seg ut fordi de står bak en metodikk, en måte å tenke på og flere tilbud som fyller et stort gap i våre offentlige tjenester. Deres selvhjelps- og gruppemetodikk brukes både av kommunene, hjelpesentre, andre organisasjoner og direkte av LINK-er som setter i gang mange grupper.

Her har vi en organisasjon som har tatt utfordringen fra Helsedirektoratet og fornyet seg de siste 3 årene. De har samskapt nye og innovative tiltak sammen med oss, de har oppgradert sine nettilbud og de fortsetter å spre sin kunnskap rundt i Norge gjennom kurs, eventer og online ressurser.

Dette er en organisasjon med hjertevarme, engasjement og viktigst av alt, direkte påvirkning på mennesker som føler at livet er strevsomt å leve.

Som en som har vært rådgiver i deres strategiske endringsarbeid, leder for en samarbeidsorganisasjon og en som har sett deres utvikling fra både innsiden og utsiden, vil jeg si at det er et tap for Norges befolkning om Selvhjelp Norge skulle miste sitt tilskudd.

Jimmy Westerheim, daglig Leder for The Human Aspect


«Etter mange år i aktiv rus har selvhjelp grupper vært essensiell i min recovery-prosess. Etter 15 år har gruppene fortsatt betydning for meg, både for min egen del og at jeg kan dele av min erfaring med de som har begynt på sin prosess.

Avhengighet er en kronisk tilbakevendende lidelse, jeg trenger tilbakevendende støtte for å holde meg clean. Det er det bare selvhjelpgrupper som er i stand til.»

Pål Berger – som nå jobber aktivt for å hjelpe folk ut av rus.

Jeg gråter, jeg fryser av forslaget om å stryke Selvhjelp Norge på statsbudsjettet!

Da jeg har levd med kreftdiagnose i min lille familie på 4 siden 1998, var jeg veldig glad da jeg i 2018 fikk kontakt med Selvhjelp Norge! Min mann har uhelbredelig kreft, vår eldste sønn har kreftdiagnose, og vi mistet vår yngste sønn til kreft i 2005.

Og stå som frisk mor «ved siden av», er en stor belastning alene!

Selvhjelp Norge, med sine GODE HJELPERE, SELVHJELPSGRUPPER og intervjuprosjekt i samarbeid med The Human Aspect, gir meg selvfølelsen og styrken tilbake, og håpet på livet videre! DETTE ER BARE TRIST!

Gøril Knutzen Lunde, Lillehammer


Selvhjelp Norge har nå et rykende ferskt kurs for deg som ønsker å sette i gang selvstyrte selvhjelpsgrupper i ditt eget lokalsamfunn. Du får innsikt i metoder og verktøy som inspirerer og trygger deg til å starte opp grupper. Det er kanskje mindre komplisert enn du tror? 

For deltakerne i en selvhjelpsgruppe handler det om å bli kjent med seg selv, bli bevisst hvilke mønstre og regler som styrer dem i hverdagen og få støtte til å gjøre nødvendige endringer for å få det bedre. Noen trenger å sette ord på tanker og følelser for å få klarhet i hva som er kjernen i utfordringene man står i, mens andre trenger å øve seg på å sette grenser og bli tydeligere som person.  

Vil du lære mer om å sette i gang selvhjelpsgrupper, meld deg på da vel! Hva er en selvhjelpsgruppe? Hvordan er de bygget opp? Hvordan kan man føle seg trygg til å åpne seg opp? Hva får deltakerne ut av å gå i en slik gruppe?  Alt dette og mye mer får du svar på i kurset. Forskning og erfaringsbasert kunnskap som støtte i hverdagen. 

Opprett ny bruker eller innlogging:

Opprett ny bruker
Allerede bruker? Log inn

Det å legge til rette for selvstyrte selvhjelpsgrupper en billig investering, et forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid!

Som diakon, og med grunnutdanning som ergoterapeut, har jeg hatt kjennskap til selvhjelpsarbeid helt siden jeg var på et 2-dagers kurs tidlig på 90-tallet på Hamar. Tankegangen og troen på at det nytter å danne selvhjelpsgrupper har jeg hatt med meg siden, og på ulike måter benyttet inn i arbeidet mitt alle disse årene både som ansatt i helsevesenet og senere i Den norske kirke.

Jeg tok kontakt med Selvhjelp Norge tidligere i år med tanke på å utvikle et lokalt selvhjelpsarbeid. Som diakon, og privatperson, ønsker jeg å gjøre dette redskapet mer kjent og tilgjengelig her på Sør-Helgeland. Å kunne samarbeide med et nasjonalt kompetansemiljø ville gjøre det hele mye enklere på alle måter!

Å dra lasset sammen

Jeg har ikke kunnskap og tid nok til å trekke hele lasset alene, heller ikke lokale ildsjeler med erfaring fra å delta i gruppe, å spille på. Her kan det nasjonale kompetansemiljøet bidra på så mange måter!

Kontakten har fra første stund vært utrolig positiv og givende! Det er inspirerende å møte så engasjerte mennesker og høre historier om forvandlede liv! Det gir tro på at dette må vi satse på, dette kan vi få til!

Behov for møteplasser

Vi har fått noen midler til å legge til rette for «diakonale temasamlinger» med fokus på psykisk helse inneværende år i Brønnøy menighet. I den forbindelse skulle vi også styrke lokalt nettverk og samarbeid med kommunale instanser og frivillige lag, organisasjoner og eventuelt fagpersoner. Tilbakemeldingene fra ulike hold lokalt var behov for «nye møteplasser hvor en kan snakke sammen innenfor trygge rammer». Dette gjaldt både yngre, middelaldrene og eldre. Sannsynligvis skyldes dette behovet delvis etterdønninger av koronapandemien og mye isolasjon da. Uansett årsak, – her kan selvhjelpsarbeid virkelig være et nyttig verktøy.

Etter den første kontakten har vi fått til et to-timers åpent kveldsseminar i september samt påbegynt et kommunalt, og mulig interkommunalt, samarbeid rundt tilrettelegging og styrking av selvhjelpsarbeidet.

Vi ville ikke vært der uten den støtten som vi har fått fra Selvhjelp Norge: både kompetanse, materiell og hjelp til markedsføring og informasjonsarbeid.

Planer i grus?

Å holde mot og inspirasjon levende er mye lettere med motivatorer i ryggen, et sted å henvende seg som kan dele erfaringer og tips, og som kan bidra med opplæring, og som mentorer blant annet.

Vi hadde lagt planer for et to-dagers igangsetterkurs i begynnelsen av februar, men dette er nå selvsagt helt ute i det blå …

Det offentlige Norge har alt å tjene på å beholde et slikt kompetansemiljø! Det bør ikke forsvinne! Tvert imot bør det satses på de store utfordringer som finnes i befolkningen når det gjelder psykisk helse. Vi trenger flere lavterskeltilbud slik at mennesker finner trygge rom, medvandrere, kan hente ut og ta i bruk egne ressurser FØR de blir så dårlige at de MÅ ha psykisk helsehjelp fra det offentlige.

Selvhjelpsgrupper – en billig investering

Slik sett er det å legge til rette for selvorganiserte selvhjelpsgrupper en billig investering, et forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid! Oppgrader verdien av et slikt arbeid – fremfor å legge det ned! Oppmuntre frivillighet som kan utfylle det offentlige helsetilbudet til beste for alle parter! Lytt til kompetansemiljøet, lytt til «grasrota». Det er det våre folkevalgte politikere er satt til å gjøre. Nå håper jeg virkelig at de har ører å høre med og vilje til handling.

Dugnad

La oss bygge sammen med de ressurser hver enkelt har. La oss være stolte av at vi her i Norge fortsatt kan ha dugnad på så mangt – blant annet ved å legge til rette for å ta vare på vår helse! I den store sammenheng er det ikke mye penger som kreves for å holde kompetansemiljøet levende – og tenk hva som spares gjennom forebygging av psykiske og fysiske helseplager hos mange i befolkningen.

Behold Selvhjelp Norge som nasjonalt kompetansemiljø! Dette støttes fra lokalmenighet på Sør-Helgeland!

Dette innlegget er publisert i forbindelse med statsbudsjettet 2023 der Selvhjelp Norge er «foreslått strøket for å ivareta andre prioriterte formål». Les mer her.