Oppføringer av Hilde Nøkleberg

Fra hjelpetiltak til selvhjelpsgruppe

Selvhjelp Norge har fått støtte fra Helsedirektoratet til prosjektet: «Hjelpetiltak til selvhjelpsgruppe som aktivitet – støttende fellesskap som mulighet». Prosjektet retter seg mot personer over 18 år som strever med […]

Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum

Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum ble etablert i 1998 og har omfattende erfaring med endrings- og utviklingsprosesser på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Etablering av stiftelsen springer ut av erfaringer med selvhjelp og […]

Selvhjelp Norge i 2023 

Etter at tilskuddet over statsbudsjettet ble kuttet for 2023 har vi jobbet på alle tenkelige måter for om mulig å snu beslutningen. Da det ikke lyktes, måtte vi raskt forholde […]