Har du deltatt på et mestringskurs og ønsker støtte i fortsettelsen?

Har du nylig deltatt på et mestringskurs i spesialisthelsetjenesten, kommunen eller i bydelen der du bor? Kanskje opplever du et behov for fortsatt støtte i den videre prosessen du er i?

I en selvhjelpgruppe er det mulighet til å fortsette arbeidet sammen med andre. Selvhjelp Norge tilrettelegger for selvhjelpsgrupper, fysisk eller digitalt. Dette arbeidet gjør vi i samarbeid med LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring. Her er alle velkommen til å være med, uavhengig av hvilket problem du har. Det er gratis å delta i en selvhjelpsgruppe! 

Ta kontakt med astrid@selvhjelp.no om du har spørsmål om selvhjelp og selvhjelpsgrupper.  

Meld din interesse for å delta HER. Vi vil ta kontakt med deg. 

Det blir flere muligheter for deltakelse i digital gruppe forutsatt at det melder seg nok deltakere:

  • 6. november 
  • 4. desember 

Fysiske grupper startes når det er nok deltakere lokalt.

Les mer om selvhjelpsgrupper og hvordan det foregår her

Her er en liten film om det å ta i bruk selvhjelp i livet sitt.