Har du deltatt på et mestringskurs og ønsker støtte i fortsettelsen?

Har du nylig deltatt på et mestringskurs i spesialisthelsetjenesten, kommunen eller i bydelen der du bor? Kanskje opplever du et behov for fortsatt støtte i den videre prosessen du er i?

I en selvhjelpgruppe er det mulighet til å fortsette arbeidet sammen med andre. Selvhjelp Norge tilrettelegger for selvhjelpsgrupper, fysisk eller digitalt. Dette arbeidet gjør vi i samarbeid med LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring. Her er alle velkommen til å være med, uavhengig av hvilket problem du har. Det er gratis å delta i en selvhjelpsgruppe! 

Ta kontakt med astrid@selvhjelp.no om du har spørsmål om selvhjelp og selvhjelpsgrupper.  

Meld din interesse for å delta HER. Vi vil ta kontakt med deg. 

Neste digitale gruppe startes 2. oktober 2023 forutsatt at det melder seg nok deltakere. Fysiske grupper startes når det er nok deltakere lokalt.  

Det vil bli flere muligheter for deltakelse i grupper utover høsten: 

  • 6. november 
  • 4. desember 

Les mer om selvhjelpsgrupper og hvordan det foregår her

Her er en liten film om det å ta i bruk selvhjelp i livet sitt.