Starte en selvhjelpsgruppe

«Jeg slutter aldri å forundre meg, hvor mye kraft som bor i oss mennesker, selv når vi er sårbare og har det krevende.»
– Sitat, igangsetter.

Samfunnet trenger folk med interesse for selvhjelp til å starte selvhjelpsgrupper i hele landet. Det å starte grupper er en meningsfylt oppgave. Du bidrar til at folk får et bedre liv og du vil lære mye både om deg selv og andre.

Forskning viser at selvhjelp nytter, og at selvhjelpsgrupper gir deltakerne en opplevelse av økt livskvalitet ved at de håndterer livet bedre.

Vi anbefaler alle som er interessert i å starte en selvhjelpsgruppe å delta på et igangsetterkurs i forkant.

Kurset er læringsrikt og utviklende. Målet med kurset er at du skal føle deg tryggere i rollen som igangsetter.

Noen selvhjelpsgrupper tar utgangspunkt i felles diagnose og livssituasjon. Andre møtes med problematikk på tvers av ulike diagnoser og livssituasjon. Gruppene kan være både fysiske og digitale.

Det er også et ønske at alle som deltar på ulike mestringskurs skal få muligheten til å fortsette i en selvhjelpsgruppe etter gjennomført kurs.

Alle som ønsker å ha et felleskap for å dele erfaringer og få nye perspektiv, for å få det bedre i livet, kan gå i en selvhjelpsgruppe.

Hvordan sette i gang en selvhjelpsgruppe?

Alle kan sette i gang en selvhjelpsgruppe, men for mange som ikke har erfaring med dette fra før, kan det være en hjelp å ta et igangsetterkurs.

Praktisk igangsetting

Praktisk igangsetting av selvhjelpsgrupper. Alle grupper trenger noen rammer for å trygge deltakerne og skape forutsigbarhet.

Livet i gruppa

Hva er forutsetninger for at gruppa skal bli et godt sted å være? Og at det skal være en øvings- og endringsarena for deltakerne i gruppa? Igangsetteren er viktig for å legge til rette for en god gruppedynamikk.

Vil du vite mer?

Fagfolk