Hvordan sette i gang en selvhjelpsgruppe?

Før du setter i gang en selvhjelpsgruppe kan det være nyttig å delta på et igangsetterkurs. Kurset gir en innføring i selvhjelp, selvorganiserte selvhjelpgrupper, oppstart og drift av grupper.

Hør igangsettere fortelle om sine erfaringer med å starte en selvhjelpsgruppe

Igangsettersrolle og oppgaver

Igangsetterens viktigste rolle er å formidle kunnskap om selvhjelp og vise gruppa betydningen av rammer og gode prinsipper for samtalen.

Som igangsetter er du en tilrettelegger: en som skal bidra til at deltakerne blir kjent med hverandreMålet er å skape en trygg plattform slik at gruppa klarer seg selv. På den måten gjør igangsetteren seg selv overflødig i løpet av de første møtene. For mange grupper er det godt å vite at igangsetter er tilgjengelig for gruppa. Avtal gjerne å komme tilbake 6-8 uker etter du har trukket deg ut.

Tro på andre mennesker

Kan gruppa klare seg selv – hva tror du på? Igangsetteren er viktig for gruppa. Gruppeledere er vanligvis en som tar styring og har oversikt og en man lener seg på når det oppstår situasjoner som er krevende. Men selvhjelpsgruppa skal ganske snart klare seg selv og det er igangsetters oppgave å gjøre den i stand til det.

Det er ikke uvanlig at grupper uttrykker usikkerhet når det nærmer seg tiden for at igangsetteren skal forlate dem. Det er naturlig, men det er viktig at du holder på planen for ditt siste møte, og heller kommer tilbake etter noen ganger, ref. ovenfor. Noen igangsettere praktiserer å overlate gruppa til seg selv halve tiden de siste par gangene. Da får man kjent litt på hvordan det er, fra begge sider.

Du er en ressurs for hele gruppa og skal ikke fungere som coach eller støttespiller for enkeltdeltakere.

Alle som ønsker å ha et felleskap for å dele erfaringer og få nye perspektiv, for å få det bedre i livet, kan gå i en selvhjelpsgruppe.

Dialogen er kjernen i alle selvhjelpsgrupper

I selvhjelpsgrupper er samtalen kjerneaktiviteten. Gjennom å reflektere og sette ord på tanker og følelser skaper vi mening og sammenheng. I møte med andre, møter vi oss selv.

Samtalen i selvhjelpgruppa handler om å dele tanker, følelser og opplevelser du har – her og nå. Ved å legge til rette for dette får alle anledning til å tenke høyt, reflektere og lære noe nytt i en åpen og tillitsfull dialog med andre som ønsker det samme.

Gode samtaler og felles refleksjoner i gruppa gir anledning til å forstå seg selv på en ny måte og få innspill og inspirasjon til å se nye muligheter..

Selvhjelp Norge anbefaler noen prinsipper for gode samtaler som gruppa kan bruke. Erfaringer med disse er at de er en støtte i arbeidet og nyttige kjøreregler for at gruppa skal fungere godt og at samtalene blir verdifulle og utviklende.

Gjensidighet, likeverd og aksept

Gjensidighet, likeverd og aksept for hverandre skapes og bygges gjennom kommunikasjon og samhandling i fellesskapet. Grupper som lykkes sørger for at alle får delta og blir akseptert, støtter hverandre emosjonelt, og løser eventuell uenighet og konflikter underveis. Slik bygges tillit over litt tid, og deltagerne opplever at de hjelper og lærer av hverandre.

Hva kreves av meg som igangsetter?

Det er viktig at igangsetteren er motivert og har engasjement for arbeidet. Ingen bør bli igangsetter for å være «den snille» eller «den sterke».

Der det er mulig, er det nyttig dersom to igangsettere kan være sammen om å starte en selvhjelpsgruppe. Det vil gi god støtte i prosessen i tillegg til at de bidrar med forskjellige erfaringer. Det er viktig at igangsetteren våger å være personlig uten være privat. Dette betyr tilstedeværelse i øyeblikket, empati og gjensidighet med distanse til eventuelle egne problemer. Gruppa er til for deltakerne, ikke igangsetteren.

Også for igangsetteren gjelder regelen om å ikke si mer enn du vil eller kan stå inne for. Som igangsetter er det viktig å sette av tid til å reflektere over prosessen i gruppa og sin egen rolle, gjerne ved å alliere seg med en samtalepartner. På den måten blir du selv mer bevisst på hvordan du opptrer, og hva du lærer. Samtalepartneren kan være den man satte i gang gruppa sammen med, en igangsetter et annet sted, eller en som har startet gruppe før. NB! Taushetsplikt.

  • Du har forståelse for hvordan selvhjelpsarbeid fungerer.
  • Du kan formidle kunnskap om at selvhjelpsarbeid nytter.
  • Du våger å være til stede her og nå, sammen med deltakerne i gruppa.
  • Du våger å være usikker og ikke må «vite alt», og tør å gi uttrykk for det.

Kontakt oss