Hvordan går jeg fram for å delta i en gruppe?

Her finner du hvor du kan gå i en selvhjelpgruppe (kontaktpunkter for selvhjelp).

Her finner du en liste over organisasjoner innenfor rus- og psykisk helsefeltet som driver selvhjelpsarbeid.

LINK – Sentre for selvhjelp og mestring »

LINK-ene er nøytrale møteplasser for selvhjelp som finnes i Oslo, Tromsø, Bergen, og Tønsberg.

Gjennom livet møter de fleste av oss på utfordringer og problemer. Noen problemer trenger vi hjelp eller støtte til å håndtere.

Er selvhjelpsgruppe noe for deg?

Selvhjelp er for alle, uansett rolle og livssituasjon. Strever du med noe i livet ditt kan det å delta i en selvhjelpsgruppe bidra til at du får det bedre. Du trenger ikke finne veien alene.

Hva er en selvorganisert selvhjelpsgruppe?

En selvhjelpsgruppe er en samling mennesker som møtes for å jobbe med problemene sine, gjennom gjensidig hjelp og støtte, som likemenn og likeverdige.

Hvordan fungerer en selvorganisert selvhjelpsgruppe?

Alle selvhjelpsgrupper blir forskjellige. De formes av deltakerne selv. Det som er beskrevet her er anbefalinger fra lang erfaring med selvhjelpsgrupper.

Vil du vite mer?