Hvordan fungerer en selvorganisert selvhjelpsgruppe?

Alle selvhjelpsgrupper blir forskjellige. De formes av deltakerne selv. Det som er beskrevet her er anbefalinger fra lang erfaring med selvhjelpsgrupper.

Møtenes varighet

Et møte i en selvhjelpsgruppe varer ofte i to timer, med pause etter behov. Vi anbefaler at gruppene møtes ukentlig i starten for å komme godt i gang.

Hvem skal lede gruppa?

Mange grupper får starthjelp av en igangsetter (eller to) de første gangene.
Igangsetteren er ikke en leder, men deler sin erfaring med selvhjelp og formidler praktiske rammer og prinsipper for gode samtaler i gruppa. Hvor mange ganger igangsetteren er med kan variere noe avhengig av gruppas behov.

En selvorganisert selvhjelpgruppe ledes av deltakerne i et likeverdig fellesskap etter at igangsetter har trukket seg ut. Selvledelsen er en av egenskapene ved disse gruppene, som skiller seg fra mange andre typer grupper. Alle deltakerne tar ansvar for seg selv og for fellesskapet.

Grupper kan også startes opp uten igangsetter. Da kan deltakerne bruke informasjon om start av selvhjelpsgrupper og sammen etablere en felles forståelse om hvordan de ønsker at gruppa skal fungere best mulig.

Møtene

En forutsetning for å tørre å åpne seg er at man føler en viss trygghet i gruppesituasjonen. Derfor handler de første møtene mye om å bli kjent med hverandre.

Det er naturlig å starte møtene med en runde rundt bordet der hver enkelt kan si litt om sin situasjon og tanker akkurat nå. «Hva har jeg tenkt siden sist.», «Hva har skjedd siden sist», «Hvordan har jeg det akkurat nå…», kan være eksempler på spørsmål.
Du behøver ikke dele mer enn du ønsker. Det er viktig at du er komfortabel med det du forteller.

Et viktig prinsipp er: Si ikke mer enn du vil, vent til du er klar!

«Dagsorden» for møtene er din situasjon, der skoen trykker akkurat nå. Dine erfaringer og kunnskap er ditt bidrag til gruppa.

Møtene avsluttes med en oppsummering av dagen før dere går fra hverandre.

Alle grupper utvikler seg forskjellig og finner sin egen form.

Dialogen er kjernen i alle selvhjelpsgrupper

Samtalen i selvhjelpgruppa handler om å dele tanker, følelser og opplevelser du har – her og nå. Målet er at alle får anledning til å tenke høyt, reflektere og lære noe nytt i en åpen og tillitsfull dialog med de andre.

Gode samtaler og felles refleksjoner i gruppa gir anledning til å forstå seg selv på en ny måte, få innspill og inspirasjon til å se nye muligheter.

Selvhjelp Norge anbefaler noen prinsipper for gode samtaler som gruppa kan bruke. De er nyttige kjøreregler for at gruppa skal fungere godt og at samtalene blir verdifulle og utviklende.

«Det du er bevisst, kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst, gjør noe med deg.»
– F. Pearls

Taushetsplikt

Ved oppstarten av en ny gruppe vil igangsetteren snakke om taushetsplikt slik at alle føler seg trygg på at det som blir delt i gruppa, forblir i gruppa.

Deg som deltaker

Det er fint om du setter deg inn i hva det innebærer å delta i en selvhjelpgruppe slik at du tar et aktivt valg om å delta. Det reduserer frafall og øker muligheten for at gruppa blir stabil.

Når gruppa har startet er det viktig at du gjør så godt du kan for å møte opp på møtene. Om du ikke kan komme, så gi beskjed. Det reduserer usikkerheten hos de andre deltakerne.

Hver deltaker er ansvarlig for hvordan de bruker gruppa. Opplever du for eksempel at gruppa ikke fungerer slik du ønsker, er det viktig at du setter ord på det og er ærlig overfor de andre deltakerne. Løft frem de temaene som er viktig for deg slik at du får mest mulig utbytte av samtalene. Det som er vondt og vanskelig sitter gjerne litt langt inne og er skummelt å si høyt, men du må gjerne be de andre om hjelp til det. Det å trene seg i å be om hjelp, er en læring for de fleste av oss.

Deltakerne i en selvorganisert selvhjelpsgruppe må være fylt 18 år. 
Du må være edru når du kommer til møtene.

Gruppas levetid

Du kan delta i selvhjelpsgruppa så lenge du har behov for det, men gi beskjed til gruppa hvis du ønsker å avslutte. Det er ikke et mål at selvhjelpgruppa skal vare evig, men det er også en erfaring at det tar litt tid før arbeidet begynner «å virke». Derfor er anbefalingen at du gir deg selv litt tid for å se hvordan det utvikler seg. Det er vanlig at en selvhjelpsgruppe holder sammen i 6-18 måneder, noen ganger lengre.

Kontakt oss