Er selvhjelpsgruppe noe for deg?

Selvhjelp er for alle – uansett rolle og livssituasjon. Du trenger ikke å ha en diagnose eller et spesifikt problem for å delta i en gruppe. Det er nok at du ønsker å gjøre noe for å få det bedre, og at du vil snakke med andre. Det er gratis å delta. Du trenger ikke finne veien alene.

Har du slitt lenge? Hvor lenge har du ventet på at det skal gå over? Hvor lenge skal du fortsette å vente? Er det mulig å se at du virkelig har ressurser som du kan hjelpe deg selv med?

Livet er ikke alltid like lett. De fleste av oss møter på mange utfordringer og problemer. Noen problemer trenger vi hjelp/støtte til å håndtere. Har du behov for en arena hvor du kan samtale om livet og hvordan du har det?

Mange mennesker kan ha nytte av en selvhjelpsgruppe i løpet av livet. Har du et problem i ditt liv som du trenger hjelp til å håndtere, kan det å delta i en selvhjelpsgruppe være nyttig for deg. Mange mennesker har fått et bedre liv etter deltakelse i en selvhjelpsgruppe.

Når livet skjer oss, trenger mange å jobbe med seg selv, og ta tilbake tilliten, håpet, motet og ikke minst troen på egen styrke og evner.

Selvhjelp kan beskrives som en prosess vi går igjennom, når vi aktivt forsøker å mestre noe som er vanskelig.

En selvhjelpsgruppe er en samling mennesker som møtes jevnlig for å snakke om problemene sine og bearbeide vanskelige følelser og tanker gjennom gjensidig hjelp og støtte. Målet er å få det bedre.

Det som oppleves veldig godt for mange, er at de ser at de ikke er alene om sine problemer, at andre har det likedan. Når du snakker med andre får alle i gruppa nye perspektiver og læring.

Kontakt oss