Hva er en selvorganisert selvhjelpsgruppe?

En selvhjelpsgruppe er en samling mennesker som møtes regelmessig for å forsøke å håndtere sine utfordringer gjennom gjensidig hjelp og støtte, som likemenn og likeverdige.

I selvhjelpsgruppa kan deltakerne snakke med hverandre om tanker og følelser de har. Vi lærer av egne og andres erfaringer ved å sette ord på det vi opplever, og ved å lytte til hverandre. Gjennom samtalene blir deltakerne litt bedre kjent med seg selv og hvor skoen trykker, og finner ut hva de kan gjøre for å komme videre.

Gruppene består ofte av 5-8 deltakere, og varer så lenge deltakerne har behov for det. Gruppene er lukket, det vil si at deltakerne er de samme hver gang. Deltakerne har taushetsplikt, og du deltar så lenge som du har behov for det. Det er gratis å delta.

Selvhjelpsgrupper er bra for mange, men det er ingen universalløsning for alle problemer. En selvhjelpsgruppe helbreder ikke sykdom, men er en arena der man arbeider sammen for å leve bedre med, og mestre, et livsproblem.

«Problemet blir ikke nødvendigvis borte, men jeg lærer å mestre det livet og den situasjonen jeg har på en bedre måte.»
– Nibr-rapport 8:12, Nora Gotaas

I selvhjelpsgruppa kan deltakerne snakke med hverandre om tanker og følelser de har. Vi lærer av egne og andres erfaringer ved å sette ord på det vi opplever, og ved å lytte til hverandre. Gjennom samtalene blir deltakerne litt bedre kjent med seg selv og hvor skoen trykker, og finner ut hva de kan gjøre for å komme videre.

Gruppene består ofte av 5-8 deltakere, og varer så lenge deltakerne har behov for det. Gruppene er lukket, det vil si at deltakerne er de samme hver gang. Deltakerne har taushetsplikt, og du deltar så lenge som du har behov for det. Det er gratis å delta.

Selvhjelpsgrupper er bra for mange, men det er ingen universalløsning for alle problemer. En selvhjelpsgruppe helbreder ikke sykdom, men er en arena der man arbeider sammen for å leve bedre med, og mestre, et livsproblem.Forskning viser at deltakelse i selvhjelpsgruppe over tid, gir deltakerne en opplevelse av økt livskvalitet gjennom bedre problemhåndtering. Gotaas (2020)

En selvorganisert selvhjelpsgruppe har ikke en leder. Deltakerne har et felles ansvar for ledelse av møter og for fellesskapet. Selv om gruppene er lederløse, hjelpes mange i gang av en igangsetter i starten.

En igangsetter er en person som hjelper gruppene i de første møtene. Hun/han koordinerer oppstart og bidrar til at deltakerne blir kjent med hverandre, avtaler taushetsplikt og formidler praktiske rammer for grupper og prinsipper for den gode samtalen.

Etter noen møter trekker igangsetter seg ut og deltakerne får et felles ansvar for å drive gruppa videre. Gruppa kan invitere igangsetter tilbake, ved behov. Den enkelte kan deltaker så lenge hen ønsker og har utbytte av det.

Utbytte av å gå i en selvhjelpsgruppe

I selvhjelpsgruppa kan deltakerne snakke med hverandre om tanker og følelser de har. Vi lærer av egne og andres erfaringer ved å sette ord på det vi opplever, og ved å lytte til hverandre. Gjennom samtalene blir deltakerne litt bedre kjent med seg selv og hvor skoen trykker, og finner ut hva de kan gjøre for å komme videre.

Gruppene består ofte av 5-8 deltakere, og varer så lenge deltakerne har behov for det. Gruppene er lukket, det vil si at deltakerne er de samme hver gang. Deltakerne har taushetsplikt, og du deltar så lenge som du har behov for det. Det er gratis å delta.

Selvhjelpsgrupper er bra for mange, men det er ingen universalløsning for alle problemer. En selvhjelpsgruppe helbreder ikke sykdom, men er en arena der man arbeider sammen for å leve bedre med, og mestre, et livsproblem.

Gruppedeltakere forteller også om andre erfaringer

 • Blir bedre kjent med seg selv
 • Bedre helse og livskvalitet
 • Bli tydeligere på hva som er viktig for deg og hvordan du ønsker å leve
 • Bli tydeligere i egen identitet
 • Sette seg i stand til å be om hjelp og få utbytte av faglig hjelp
 • Å bli bedre i stand til å sette ord på problemene, slik at det blir lettere å ta tak i det som er vanskelig
 • Sette seg i stand til å delta på de arenaer du selv ønsker
 • Bli mer tolerant
 • Lære av andre
 • Se verdien av egen kunnskap
 • Bli mer tolerant og lære av andre se verdien av egen kunnskap, bli tryggere og våge mer
 • Ta større ansvar for deg selv

«Jeg har lært å bli mer åpen – ikke bare i gruppa. Det har ført til at jeg nå opplever mer meningsfylte samtaler, med venner og familie»

«Jeg lærer å sette grenser, og jeg lærer å se hva som er mitt ansvar.»

«Jeg har sluttet å be om unnskyldning når det andre sier gjør noe med meg. Det gjorde jeg alltid før.»

«Jeg opplever at de andre deltakernes erfaringer gir meg et nytt perspektiv på mine egne problemer. Perspektiv jeg ikke har sett før eller tenkt på før.»

«Selvhjelpsgruppa var et sted der jeg kunne sette ord på det som var problematisk og trene på det som var vanskelig. Et sted jeg turte, og våget, å være synlig. Jeg kom frem med det som var mitt, det som var viktig for meg.»

«Selvhjelpsgruppa var årsaken til at jeg tok aktivt grep om meg selv og livet mitt – fordi da jeg endelig skjønte og tok innover meg hva det handlet om – var det mulig å gjøre noe med det.»

Hvem kan gå i en selvhjelpsgruppe?

Du behøver ikke ha en diagnose eller en henvisning for å delta i en selvhjelpsgruppe. Alle som ønsker å ha et felleskap for å dele erfaringer og få nye perspektiv, for å få det bedre i livet, kan gå i en selvhjelpsgruppe. Kanskje er du pårørende, er eller har vært syk selv? Eller av andre årsaker kjenner at livet er krevende?

Det er ikke størrelsen på problemene, utfordringene våre, som avgjør om selvhjelpsgruppe er noe for deg. Du bestemmer selv om problemet er stort nok og om du trenger et felleskap for å dele tanker og erfaringer om det.

Du kan ikke være beruset på møtene i en selvhjelpsgruppe.

Fysiske og digitale grupper

Selvhjelpsgrupper kan både være fysiske og digitale. Under pandemien har mange deltatt på digitale møter. For noen ble digitale selvhjelpsgrupper et godt alternativ under pandemien, når det ikke var mulig å møtes fysisk. Andre opplevde å starte i en selvhjelpsgruppe digitalt og erfarte at det ble en bedre opplevelse enn en først hadde trodd.

Fordelen med digitale selvhjelpsgrupper er at man kan møte andre selv om det ikke er mulig der du bor, om du bor på et lite sted der du ikke ønsker å møte naboen, at det er store avstander eller du av andre grunner ikke kan forlate hjemmet. Det krever kun at du har en smarttelefon eller PC og et egnet rom å sitte i.

Fysiske grupper gir en annen mulighet til å oppleve fellesskapet, lese kroppsspråk og omgås på en naturlig måte. Fysiske fellesskap tilbyr ofte noe mer enn digitale møteplasser. Les mer om digitale selvhjelpsgrupper her.

Grupper med felles eller forskjellig problem og livssituasjon

Noen selvhjelpsgrupper er for de med felles diagnose eller livssituasjon. Andre møtes med problemer på tvers av ulike diagnoser og livssituasjon. Uansett hvor like eller ulike problemer vi mennesker har, har vi mye til felles. Følelsene er ofte gjenkjennbare uansett hva problemet bunner i.

Gruppe etter mestringskurs

Flere kommuner legger til rette for selvhjelpsgrupper etter mestringskurs. Endringsarbeid tar tid og mange har behov for å ha en arena for å fortsette prosessen de startet under mestringskurset. Hør med din kursholder om de legger til rette for gruppe.

Kontakt oss