Tips til organisering av et digitalt møte

,

Teknisk

 • Bli enige om å finne den medieplattformen som passer dere best å kommunisere på og finn ut om du vil bruke telefon, pad, PC eller Mac, se forslag her. Om mulig, velg den løsningen som kan vise alle deltakerne på skjermen. Ellers er det lett å bli anonym i fellesskapet.
 • Sett av tid til testing på de første møtene slik at alle får det slik det skal være med lyd og bilde. Det er lett å bli stresset om teknikken ikke fungerer, særlig for dem dette er nytt for.
  Vær raus med hverandre og gi ikke opp!
 • Sett deg et sted i huset der du har god internettdekning for å redusere problemer med overføring av lyd og bilde.
 • Sørg for godt lys. Ikke motlys, men gjerne der det er lys mot ansiktet og bakgrunnen er litt mørkere.
 • Pass på at det er rolig rundt deg med minst mulig forstyrrelser og bakgrunnsstøy.
  Taushetsplikten er viktig i en selvhjelpsgruppe. Husk å ivareta den også når du er i hus med flere. Du må sørge for at ingen andre i husstanden kan høre hva de andre i gruppa sier. Et tips er å bruke ørepropper eller høretelefoner slik at bare du selv hører samtalen.

Praktisk

 • Hvis du bruker telefon eller nettbrett bør de stå i ro. Sett den gjerne inntil noe. Det er lett å bli distrahert når bildet beveger seg.  
 • Koble deg opp i tide! Det kan fort gå minutter dersom det oppstår tekniske problemer.
 • Bli enige om hvordan dere ønsker møtet gjennomført. Mange opplever det mer anstrengende å sitte i nettmøter enn i et fysisk møterom. 40-45 minutter kan være passende lengde. Ta en god pause for en eventuell runde nummer to.
 • Unngå å forlate samtalen eller snakke med andre under møtet. Det oppleves forstyrrende for de andre deltakerne.
 • Spis middagen før møtet og spar røyken til pausen.

Samtalen

 • Bli enig om hvordan dere skal ta ordet. Det er viktig at alle får en plass i møtet. Kan dere gi et tegn, rekke opp hånden eller liknende dersom ikke løsningen dere bruker har en slik innebygget funksjon.
 • Prinsipper for samtalen dere allerede bruker i gruppa er like viktig nå som før. Gå gjerne igjennom dem på nytt.