Igangsetteropplæring

,

Selvhjelp Norge tilbyr opplæring om selvhjelp og igangsetting av selvorganiserte selvhjelpgrupper for de som ønsker å starte opp grupper eller har behov for kunnskap.

En typisk igangsetteropplæring foregår over to dager eller flere kvelder. Det er også mulig å lage tilpasninger som tilfredsstiller lokale behov. Siden det er progresjon i opplæringen og prosessen er viktig, er det nødvendig å delta alle ganger.

Opplæring kan arrangeres i samarbeid med kommuner, frivilligsentraler, frisklivssentraler, frivillige organisasjoner og andre interesserte. Vi arrangerer også igangsetteropplæring i våre egne lokaler, se våre arrangementer. Våre bidrag er gratis.

Innhold

Opplæringen har et perspektiv som går fra selvhjelp som forståelse og handingsverktøy i enkeltmenneskers liv til arbeidet i selvhjelpsgruppene, og selvhjelp som en del av folkehelsearbeidet. Opplæringen skal svare på spørsmålene hva, hvorfor og hvordan på flere områder:

 • Selvhjelp som helseforståelse og perspektiv på egne muligheter for endring.
 • Selvorganiserte selvhjelpsgrupper: rammer og prinsipper for arbeidet i selvhjelpsgrupper og hvordan grupper fungerer uten en leder – oppstart, drift og deltakelse.
 • Igangsetterrollen: ansvar, oppgaver, hvordan gjøre seg selv overflødig?
 • Lokalt arbeid: hvordan få det til – informasjonsaktiviteter, samarbeid og tilrettelegging for selvhjelpsarbeid.

Målet er at deltakerne får

 • en grunnleggende forståelse av selvorganisert selvhjelp
 • innsikt i hvordan selvhjelp kan brukes som verktøy og mulighet til økt mestring i egen hverdag og i møte med andre, uansett rolle
 • kunnskap om hva en selvhjelpsgruppe er og hvordan den kan startes opp
 • kunnskap om hva det innebærer å sette igang en selvhjelpgruppe.
 • verktøy for samtalen i gruppene.
 • innsikt i igangsetterens rolle.
 • ideer og forslag til lokalt arbeid.
 • inspirasjon og motivasjon til å bidra i selvhjelpsarbeidet.

Form

Opplæringen foregår som en blanding av presentasjon, gruppeoppgaver og dialog i plenum og legger til rette for at deltakerne får øve på å bruke selvhjelpsverktøyene i samspill med andre for å bli trygge i sin rolle.

Mulighet for oppfølging

Det er mulig å få videre oppfølging i etterkant, og mulighet for deltakelse i nettverk og øvrige arrangementer lokalt og nasjonalt.