Smerten som ressurs: Transformativ læring i selvhjelpsgruppearbeid

Anne Grete Tandberg og Bo Terje Kalsaas har skrevet en artikkel som utforsker læringsprosessen i samspillet mellom en selvhjelpsgruppe og den enkelte deltaker i en sosiokulturell ramme.

Artikkelen baserer seg på studiet av en selvorganisert selvhjelpsgruppe over syv år. Forfatterne har studert prosessen i gruppa ved individuelle intervjuer, gruppeintervjuer og ved deltakende observasjon.

Funn

Hovedfunnet fra studiet er at selvhjelpgruppa kollektivt har klart å utvikle en gruppepraksis som gir transformativ læring.

Anne Grete Tandberg jobber i Selvhjelp Norge

Studien viser potensialet og kraften i gjensidig hjelp mellom folk i en vanskelig livssituasjon, og betydningen av at det offentlige legger til rette for selvhjelpsgrupper.

Betydning for folk og samfunn

Forskning som peker på potensialet i folks egen evne, vilje og krefter til å hjelpe hverandre kan gi håp og tro på menneskers ressurser inn i fremtiden. Det gjelder både på individ, gruppe og samfunnsnivå. Det å satse på folks gjensidige hjelp i grupper for å håndtere belastende og helsemessige utfordringer, er en langsiktig og fornuftig forvaltning av ressurser, som et supplement til annen profesjonell hjelp i samfunnet.

Artikkelen er publisert i Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr. 2 2023 og kan bestilles her. Du kan også laste opp artikkelen her.

Artikkelen er også omtalt på nettsidene til Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.