Julehilsen fra Selvhjelp NorgeÅret 2023 har vært et utfordrende år for Selvhjelp Norge som for mange andre, både her hjemme og i andre deler av verden. Selv mistet vi driftsstøtten som vi har hatt over statsbudsjettet dette året, måtte si opp 3/4 av de ansatte og driver nå videre på prosjektmidler.

Prosjektet Fra offentlige hjelpetiltak til selvhjelpsgruppe startet opp i april og har hatt stor aktivitet dette året. Det er mange aktører som ser selvhjelpsgrupper som en naturlig og nyttig videreføring av tidsavgrensede kurs og tiltak.

Kommunene har et økende behov for grupperelaterte tilbud og de selvstyrte gruppene er et viktig supplement til det kommunene og helseforetakene tilbyr i dag. Deltakerevalueringer i kommuner og helseforetak viser behov for fellesskap, erfaringsdeling og støtte over tid utover eksisterende tilbud. Gjensidig hjelp bidrar til å dekke dette behovet, slik at enkeltpersoner kan håndtere en belastet og krevende hverdag bedre.  

Det er fint å oppleve at vi kan bidra inn i aktiviteter som skjer i lokalsamfunnene gjennom våre samarbeidspartnere: kommuner, lærings- og mestringssentre, frivillige enkeltpersoner og organisasjoner. De ser behovet og de etterspør vår kunnskap.

Det er søkt om midler til videreføring av prosjektet og det er også vårt største ønske for det nye året at dette går i havn. Ikke for vår egen skyld, men for alle dem som gjennom det lokale arbeidet får tilgang til å delta i selvhjelpsgrupper – et alternativ, eller et tilskudd til andre tiltak, for å jobbe med problemene sine i et trygt fellesskap.

Les mer om prosjektet her. Selvhjelp Norge på Facebook. Selvhjelp Norge på Instagram.