Fra hjelpetiltak til selvhjelpsgruppe

Selvhjelp Norge har fått støtte fra Helsedirektoratet til prosjektet: «Hjelpetiltak til selvhjelpsgruppe som aktivitet – støttende fellesskap som mulighet».

Prosjektet retter seg mot personer over 18 år som strever med psykiske utfordringer eller rusproblemer, med uro, angst, depresjon, utbrenthet, sorg eller andre livsproblemer. Det er personer som har behov for et fellesskap med andre i liknende situasjon, i etterkant av tidsavgrensede kurs og tilbud i etablerte tjenester i kommuner, spesialisthelsetjeneste og i frivillig sektor.  

Fellesskapet er i denne sammenheng selvorganiserte selvhjelpsgrupper som får hjelp i oppstarten, men som ganske raskt leder seg selv videre. Prosjektet skal jobbe parallelt med opplæring av frivillige igangsettere som bidrar til å skape trygge rammer, hjelper gruppene med å etablere struktur for møtene og presenterer samtaleverktøy til bruk i gruppene. Les mer om igangsetting av selvhjelpsgrupper her  

En selvhjelpsgruppe er en samling mennesker som møtes regelmessig for å forsøke å håndtere sine utfordringer gjennom gjensidig hjelp og støtte, som likeverdige personer.  

Ønsker samarbeid

Prosjektet har et nasjonalt perspektiv der vi jobber sammen med aktører som ser verdien av å videreføre kompetanse fra ulike avgrensede kurs og tilbud, slik at deltakerne kan vedlikeholde det de har lært og får støtte og styrke til å mestre hverdagen. Vi vil samarbeide om informasjon og aktiviteter som tilrettelegger for oppstart av selvhjelpsgrupper.

Selvhjelp Norge ønsker å samarbeide med kommuner, helsetjenester, frivillige organisasjoner og andre over hele landet og vil forankre tilbudet gjennom samarbeidsavtaler.

Vi håper at aktuelle aktører og ansatte i tjenester med knappe ressurser ser at vår kompetanse og felles innsats gjør det mulig for mennesker å videreføre de endringsprosessene som allerede er i gang i ulike kurs og felleskapsrelaterte tilbud.

I små kommuner og områder med spredt bebyggelse, eller dersom deltakere selv ønsker det, vil vi bidra til å starte opp digitale grupper i tillegg til de fysiske grupper lokalt.

Ta kontakt med oss om du tenker at dette er noe for dere!

Prosjektgruppa består av:

Anne

Anne Grete Tandberg
annegrete@selvhjelp.no
483 56 038

Astrid Steen Johansen
astrid@selvhjelp.no
960 17 631

Brosjyrer

Vi har utarbeidet to brosjyrer som retter seg mot kursledere og kursdeltakere på ulike mestringstilbud. De kan du lese eller laste ned her.

Selvhjelp Norge har mistet driftsmidler etter kutt på statsbudsjettet 2023. Dette prosjektet jobber vi med nå, samtidig som vi søker andre driftsmidler. Selvhjelp Norge drives av Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum som også driver LINK Oslo Senter for selvhjelp og mestring.