Nytt LINK etablert i Tromsø. Vi gratulerer!

I en tid hvor mange organisasjoner og virksomheter har mistet sin støtte kan vi glede oss over at Tromsø kommune har funnet muligheter for å støtte etablering av et senter for selvhjelp og livsmestring som skal tjene innbyggerne i Tromsø.

Senteret skal tilby sine tjenester til kommunen, samarbeide med andre aktører og ikke minst: sette i gang samtalegrupper. Alle mennesker i området som trenger å snakke med andre i samme situasjon eller som ønsker informasjon kan kontakte Lizett Ulrika Skottestad hos LINK Tromsø.

Lizett har tidligere vært ansatt i Selvhjelp Norge og har med seg kunnskap om selvhjelp og selvhjelpsgrupper derfra. Lizett er utdannet sosiolog og har jobbet i Norges handikapforbund, som selvstendig coach og i SMISO.

Menneskers iboende ressurser

– Trua på menneskers iboende ressurser har alltid sittet dypt i meg, sier Lizett. – Men vi er ikke alltid klar over at vi har ressurser før vi kommer i en vanskelig livssituasjon og blir tvunget til å ta dem i bruk. Vi har lett for å tenke på vonde ting vi opplever som utelukkende vonde, men når vi klarer å se hvilken læring det vonde har gitt, kan de tunge og vonde erfaringene bli en ressurs på veien videre. En ressurs som vi kan gjøre bruk av, både overfor oss selv og andre mennesker.

Folk trenger hverandre

– Å oppdage, og ta i bruk egne ressurser, er selvhjelp for meg, fortsetter Lizett. – Noen ganger på egen hånd, men innimellom trenger man andre mennesker til å hjelpe seg. Fordi folk trenger hverandre. Det er ikke alt vi kan få fra de offentlige tjenestene.

Fokus i starten

– Vi ønsker å skape sømløse overganger mellom eksisterende gruppetilbud innenfor kommunens tjenester og spesialisthelsetjenesten til selvstyrte samtalegrupper for mennesker som ønsker å fortsette egen prosess sammen med andre. Vi vil også gi et tilbud om samtalegrupper til pårørende som ofte står uten et tilbud. Vi ønsker å få på plass gode samarbeidsrelasjoner med mange parter.

Her kan du kontakte LINK Tromsø
LINK Tromsø og Omegn
Sjøgata 2, 9236 Tromsø
tlf: 413 33 186
mail: linktromso@gmail.com

Åpningstider: mandag-fredag: kl. 8.30-16.00

Nettsiderwww.linktromsø.no

Facebook(14) LINK Tromsø & omegn | Facebook

LINK Tromsøs visjon
Vårt arbeid bygger på troen på menneskers iboende krefter og verdien av å arbeide med egne problemer i et støttende fellesskap. Vår visjon er at det skal bli vanlig å bruke en samtalegruppe når man opplever et livsproblem.