Å bli lyttet til – uten vurderinger og velmente råd  Av Lizett Ulrika Skottestad, LINK Tromsø og omegn  

Forskning viser at den viktigste faktoren for at folk med psykiske helseutfordringer skal å få det bedre er å bli lyttet til – uten sensur, uten å bli bedømt og vurdert, og uten å få råd. En selvstyrt selvhjelpsgruppe kan hjelpe deg til å ta i bruk egne erfaringer og krefter for å få det bedre.   

Livet går i bølgedaler. Kanskje kjenner du på sorg over å ha mistet noe eller noen, eller sorg over det som aldri ble. Kanskje du kjenner på en engstelse over fremtiden, sinne eller bitterhet over noe som har skjedd i fortiden, eller du sliter med å ha en god relasjon med dine nærmeste. Rollen som pårørende kan også være veldig utfordrende, og gjøre det vanskelig å ta vare på deg selv.  

Vanskelig å være ærlig

Det er ikke så lett å være 100 % ærlig om hvordan vi egentlig har det. Vi ser på alle bildene av lykkelige mennesker på sosiale medier, og det er raskt å tenke at vi er alene om å kjenne på de kjipe følelsene. Det kan være tøft å innrømme overfor oss selv hvordan vi har det. I stedet begraver vi oss i arbeid, overdreven trening, trøster oss med mat eller shopping eller tyr til rusmidler for å slippe å tenke og kjenne etter. Vi prøver å flykte unna tankene og følelsene fordi det er krevende og skummelt å møte dem.  

Snakk med andre

Har du prøvd å snakke med andre, men er redd for å være til bry eller trøtte dem ut? Da kan en liten gruppe med fortrolige fremmede som er «i samme båt» som deg være fint å ha, for eksempel en selvhjelpsgruppe. Erfaring og forskning viser at det å snakke med andre som også har det vanskelig, og som trenger noen å snakke med, kan være helende og gjøre livet lettere å leve.   

Gode rammer for selvhjelpsgruppa sørger for at det kjennes trygt å snakke åpent og ærlig. Her kan vi ta mot til oss og si høyt hva vi tenker og kjenne på smerten som ligger der. Hva gjør denne smerten med meg, hvordan kan jeg møte den og hva har jeg lært? Hva kan jeg gjøre annerledes fremover? 

Du får definere hva som er vanskelig for deg, du er eksperten på deg selv og får hjelp til å finne dine svar i gruppa. Kanskje får du noen spørsmål som gir deg nye innsikter, og nye perspektiver av å høre på andres fortellinger.  

En selvorganisert selvhjelpsgruppe leder seg selv ved hjelp av rammer og prinsipper som skaper trygghet og forutsigbarhet – utviklet i løpet av 30 års erfaring. Gode verktøy sørger for at gruppen ikke blir en «sutreklubb», men at samtalen holdes konstruktiv med et fremover-blikk. De som går i grupper sier at de lærer mye om seg selv, blir bedre på å sette grenser for seg selv og andre. De tør å være mer ærlig og ekte, og blir mer kjent med egen kraft og hvem de er.

Ble du nysgjerrig? Les mer om selvorganiserte selvhjelpsgrupper her.