Erkjenne eget problem

Selvhjelp er å erkjenne eget problem. Det betyr at du gjennom å ta eierskap og ansvar, har muligheten til å håndtere det.

Det er ikke nødvendigvis så lett å erkjenne egne vanskeligheter – problemet. Ofte går det litt tid, du du gjør kanskje samme feilen flere ganger, repeterer gamle mønstre, og gjør det du alltid har gjort. Men første skritt for å få til endring, er å erkjenne det som er vanskelig.

Det å øve på å bli bevisst hva som er vanskelig, hvordan du tenker og føler, dele med andre og få andres perspektiv på din situasjon, gir muligheter for å ta andre valg neste gang du står i samme situasjon. Noen ganger er det enkelt, andre ganger kreves mer tid for å i det hele tatt kunne erkjenne hva som er det vanskelige.

«Selvhjelp er å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå inn i en prosess sammen med andre, for gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå forandring.»
– Norsk Selvhjelpsforum

Refleksjonsoppgaver

Ta deg noen minutter til å reflektere over disse spørsmålene.

Har du noen situasjoner i ditt liv som er vanskelig?

Hva kan du gjøre annerledes

Kontakt oss