En historie om hvordan selvhjelp fungerer

Ved å fortelle disse historiene får du en mulighet til å komme i gang med og finne frem til din egen historie – din selvhjelpsprosess.

Mann (47 år)

Startet i en selvhjelpsgruppe fordi han hadde så dårlig relasjon til sin sjef. Han mente han sto på tidlig og seint for bedriften, men fikk aldri noen takk. Fant ikke ut av det med sjefen, og brukte mye av tiden sin i selvhjelpsgruppen til å lufte sin frustrasjon.

De andre i gruppen våget til slutt og si til han at han fortalte samme historie gang etter gang. De stilte spørsmål til han, men hva er det du har lyst til? Hva drømmer du om? Har du lyst til å jobbe med den sjefen der lengre? Nei, det hadde han ikke så mange svar på. Hadde lyst til å slutte i gruppen siden han ikke fikk støtte på og snakke om sjefen. Det var jo han som var problemet. Selvhjelpsgruppen våget å si hvordan de opplevde han.

Det ble et vendepunkt for mannen som fikk kjenne på hvor vanskelig det var og si noe om hva han følte og tenkte, dele hvordan han hadde det. Finne mer ut av hva og hvordan han selv tenkte og agerte i relasjoner. Han var støttende og lyttet på de andre i gruppen når de gav tilbakemeldinger når han ville ha det, spurte om råd for hvordan han kunne løse konkrete situasjoner. “Det at selvhjelpsgruppen turte, slik jeg opplevde det – og stoppe meg i min klaging har snudd livet mitt totalt.

Etter 11/2 i selvhjelpsgruppen sa han opp jobben og forlot den dårlige relasjonen til sjefen, han hadde fått ny jobb på sitt drømmested.

Kvinne (50 år)

Det å ha vært i en selvhjelpsgruppe med andre mennesker med ulike problemer har vært en berikelse. Det å oppleve mine vanskeligheter i et felleskap der vi alle delte det som var vanskelig for oss har gjort at jeg føler meg “vanlig”.

Mine reaksjoner og tanker er helt normale. Det å kunne sjekke ut hvordan jeg tenker og reagerer i ulike situasjoner har gitt meg styrket selvbilde. Jeg er ikke så spesiell, de andre tenker og føler mye likt som meg selv om utgangspunktet for deltakelse var ulikt. Selvfølgelig er det nyanser i alt.

Ved å lære gjennom bevisstgjøring og ny kunnskap om egen situasjon, samt læring av andres erfaringer, tydeliggjør hvordan du oppdager nye perspektiver hos deg selv. En prosess som for de fleste fører til egenaktivitet for å forbedre sin livssituasjon.

Ved vektlegging av ressurser hos deg vil en slik tilnærming styrke din forutsetning for selv å kunne ivareta egen helse bedre.

Refleksjonsoppgaver

Ta deg noen minutter til å reflektere over disse spørsmålene.

Hvordan ser din selvhjelpshistorie ut?

Kontakt oss