Hvordan komme i gang med selvhjelp?

Det å bestemme seg for å starte i en selvhjelpsgruppe er et modig valg!

Det viktigste er at du selv har tatt valget om å få til en endring i ditt liv ved å bli mer oppmerksom og bevisst på egne følelser og handlinger, da står du bedre rustet til å ta gode valg når livet også oppleves vanskelig. Hvert menneske bærer med seg enorme ressurser, ved å dele og jobbe med andre i en selvhjelpsgruppe bidrar den enkelte i og til fellesskapet.

Den enkeltes deltaker gis plass i den utstrekning den på den ene side tjener fellesskapet og på den andre side ikke ødelegger for det samme fellesskap. Det er veldig vanlig å bli stresset og urolig når du skal dele med noen om hvordan du har det. Er det første gang du er i en samtalegruppe så kan det komme både katastrofe og krise tanker, og villede deg fra å tenke at dette er bra for deg. I oppstarten av en gruppe kan det være frustrerende å ikke selv se hvordan du kan endre på livet ditt og få det bra med en gang. Andre kan peke på ting, vis meg ting eller gjøre meg oppmerksom på de forhold de mener er viktige for meg. Men de kan ikke oppdage det for meg. Det er det bare jeg som kan gjøre.

  • Ta i bruk egne erfaringer for å finne ut hva jeg gjør?
  • Hva jeg ikke gjør?
  • Hva er lurt i den situasjonen som jeg befinner meg i?

Hjelpeverktøy

Det er mange som finner stor nytte i å bruke sorteringssirkelen som er et verktøy for å sortere tanker og følelser. Sorteringssirkelen kan bruke alene eller sammen med andre. Den kan bidra til å få bedre oversikt over livet ditt.

Hvert av spørsmålene uavhengig av hvilket du velger først, kan hjelpe deg til å plassere dine tanker og følelser.

Slik kan du gjøre det:

Ta utgangspunkt i det som er vanskelig i ditt liv – prøv og gå igjennom de ulike kakestykkene i sirkelen for å se om dette kan være et nyttig verktøy for deg i ditt liv.

  • Hva er problemet?  – Hva kan jeg løse her og nå? – Noen problemer er praktiske eller enkle å gjøre noe med, med en gang. Hvilke er det?
  • Hva må jeg jobbe med? – Ikke alt kan løses nå. Hva trenger du å bruke mer tid på? Er det noe som må bearbeides?
  • Hva trenger jeg hjelp til? – Du trenger ikke gjøre alt alene. Hva kan andre hjelpe deg med? Hvem kan du snakke med?
  • Hva må jeg leve med? – Ikke kast bort energien! Noen ting får du rett og slett ikke gjort noe med.

Når du nå har sett på og prøvd verktøyet, fikk du bedre oversikt over den situasjonen du befinner deg i?

Viktige valg i livet

Om du prøvde å bruke sorteringssirkelen så har du nå hatt en veldig viktig samtale med deg selv. Det er selvfølgelig mye som påvirker din kommunikasjon og relasjoner med andre mennesker. Men det å bli bevist dine egne vanskeligheter, kjenne deg selv og dine egne behov, våge å stå frem som den du er handler ofte om valgene som tas.

Mange mennesker er ikke bevisst hva som er sine verdier og valg, og blir dermed også usikre ved viktige valg i livet. Det å snu uhensiktsmessige mønstre og være ærlig med deg selv bringer deg i nye situasjoner, og får frem nye perspektiver som du kan prøve ut i livet ditt. For å komme dit må du velge å gjøre det. Kjenne etter på hvilken måte, og hva som passer deg best. Det som er fint, er at du allerede har alt som skal til for å finne frem til alle dine ressurser. Deg selv!

«Jeg trenger noen å fortelle noe til. Noen som kan lytte uten å dømme meg, mens jeg prøver å sette ord på og forstå det som har skjedd meg i mitt liv.»

Dette kunne vært et sitat hentet fra noen som har deltatt i en selvhjelpsgruppe. Mange melder seg nettopp på en selvhjelpsgruppe i denne fasen da mange valg og erkjennelser tas. De ønsker ikke å belaste familie eller venner, men vil møte andre i lignende situasjoner der de kan snakke fritt. Møte med andre som også vil jobbe med de samme målene og som har den samme motivasjonen for å finne frem til egen endring. Uten din egen motivasjon for å delta i en gruppe er det vanskelig å få så stort utbytte av å bruke tid i en gruppe som handler om endring.

I gruppen hjelper dere hverandre med “heia rop” og motivasjon, slik at du når det målet som er riktig for deg. Når motivasjonen er på plass, begynner andre ting i livet å falle på plass og hverdagen kan føles «enklere eller lettere».

Kanskje har du også lyst til å starte i en selvhjelpsgruppe? Hva skal til for at du tar dette valget i dag?

Jeg tok det valget!

En gang meldte jeg meg på et informasjonsmøte for å høre hvordan det ville være å delta i en selvhjelpsgruppe. Jeg hadde aldri pratet, dvs. jeg var veldig stille og sjenert. Unngikk situasjoner der venner pratet om familie etc. Det ble mange merkelige situasjoner. Jeg skammet meg veldig for at jeg var som jeg var, det bunnet i at vi hadde veldig lite mat når jeg var liten. Vi sultet, og jeg følte ofte at jeg var til bry for foreldrene mine.

Jeg visste at det var det som var vanskelig for meg så jeg brukte ikke så lang tid til å erkjenne hva som var vanskelig. Behovet for å prate med noen var likevel større enn å fortsette og tie så jeg tok et valg om å starte i en selvhjelpsgruppe. Der oppdaget jeg at jeg kunne få snakke i mitt eget tempo, høre hva de andre mente om ulike situasjoner jeg sto i, fikk aldri noen direkte løsninger, men jeg fikk deres løsning når de hadde stått i lignende situasjoner, så da prøvde jeg ut litt av det i mitt liv også. Noe fungerte, andre ganger ble det feil for meg.

Jeg tenker ofte på hva vi har pratet om i gruppen når jeg er i en situasjon der jeg kan velge annerledes og prøve ut noe nytt istedenfor å gjøre det jeg alltid pleier. Av alt det jeg har prøvd for å få det bedre i livet mitt er det selvhjelpsgruppen og de relasjonene jeg fikk der som har hjulpet meg til å finne ut hvem jeg er og hva jeg har behov for å ta hensyn til for å kjenne at jeg har det bra!

– Kvinne 42 år, deltatt i en selvhjelpsgruppe hos LINK Oslo.

Refleksjonsoppgaver

Hvis du er helt ærlig med deg selv og lytter til hjertet eller hode, hva ville du bestemt deg for?

Hva er viktigst for deg?

Hvordan skal du gjøre det?

Mange veier til målet

Selvhjelp er noe du kan gjøre alene eller sammen med andre. Når du har gode relasjoner føler du gjerne på tilhørighet og opplever deg hørt og sett, dårlige relasjoner kan påvirke deg negativt.

Viktig å tenke igjennom:

  • Hvilket behov har du?
  • Hvilken type samtalegruppe du ønsker å delta i?

Vi i Selvhjelp Norge snakker om selvhjelpsgrupper som er problemnøytrale, med utgangspunkt i deg selv og den vanskelige situasjonen du opplever.

Det finnes organisasjoner som har samtalegrupper som er ledet av fagfolk, andre har samtalegrupper for mennesker med lik problematikk. Noen bruker hjelp til selvhjelp som metode, andre har selvstyrte grupper eller aktivitetsbaserte grupper hvor ulike aktivitet gjennomføres samtidig som praten går.

Alle de ulike sammensetninger av grupper handler om det samme: at alle deltar med sitt problem og et ønske om å endre på noe i eget liv.

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss