«Gullet i dritten» – en podkast om selvhjelpsarbeidet i Hallingdal

, ,


Første episode i sesong 1 ble sendt 23. oktober 2021 fra Radio Hallingdal. Programmet er en serie på 16 episoder. Selv om podkasten har utgangspunkt i Hallingdal, er det temaer her som forhåpentlig er interessante og relevante for mange andre. Alle episodene fra sesong 1 av podkasten vår kan du høre nedenfor.

Podkasten er videreført i sesong 2 som henvender seg enda bredere til hele landet. Hør dem her.

Intro: Velkommen til «Gullet i dritten». Rakel Sjemmedal

1. Hva er Selvhjelp? – 23. oktober 2021
Ragna Torkelsgard (Hallinghelse), Erna Majormoen og Anne Grete Tandberg (Selvhjelp Norge), Geir Ove Østro (Hallingradioen)

2. Å reise seg – 30. oktober 2021
Gjester: Vidar Starion og Kjell Torstein Hagen (FFHR Hallingdal)
Kjell og Vidar er to engasjerte karer fra Gol som begge har hatt rusproblemer. Hvordan kom de seg ut av rusen, og videre i livet sitt? I dag får vi høre hvordan deres erfaring fra avhengighet og bruk av selvhjelpsgrupper – gjør at de i dag legger til rette for og gode arenaer og grupper som skaper håp om en bedre hverdag for andre.
Kjell og Vidar beskriver hvordan motivasjonen til å bli rusfri må komme innefra – i deg selv. Likevel trenger vi alle å bli sett, og hvor viktig  støtte fra andre er i den tøffe prosessen for å lykkes i tilfrisking fra rus, og ellers i livet.

3. Oppmerksomt nærvær – 6. november 2021
Stølspod 1 med Lasse Olsen (Hol Kommune) og Ragna Torkelsgard (Hallinghelse)

Hodet er ikke skilt fra kroppen vår; vi er et helt menneske med tanker, følelser og kroppslige reaksjoner. Det påvirker oss på godt og vondt. Oppmerksomt nærvær handler om å være tilstede i øyeblikket med nettopp hele seg. Det kan bidra til økt livskvalitet. Så hvordan kan oppmerksomt nærvær bidra til både selvhjelp og at du kan være til hjelp for andre? I denne stølspoden reflekterer vi rundt dette, mens humla suser rundt oss.

4. Livet etter hjerneslaget – 13. november 2021
Stølspod 2: Jan Helge Tuv (Norsk Forening for Slagrammede, Hallingdal), Ragna Torkelsgard (Hallinghelse) og Lasse Olsen (Hol Kommune).

5. Selvhjelp i rammen av mestring og frivillighet – 20. november 2021
Gjester: Jette ved Frivilligsentralen og Tordis – Frisklivskoordinator i Hemsedal.
Om hvordan folk møter hverandre på mestringskurs basert på interesser og behov for å styrke et fellesskap.

6. Mental helse og Mentalhelse Ung – 27. november 2021
Gjester: Ida Marie, frivilligsentralen på Ål/styreleder i Mental helse/Pål William, Mental Helse ungdom, Størdal/
Line, Mental helse ungdom. Om engasjement for psykisk helse flere steder i landet.

7. Verdien av selvhjelpsgrupper for avhengige – 4. desember 2021
Gjester: Bjørg Fluto, Erna Majormoen (Selvhjelp Norge)
I episode sju møter vi ei åpen og ærlig Bjørg, som nå er tørrlagt alkoholiker. Hennes reise til rusfritt liv, og hva selvhjelpsgruppe betydde for henne i denne prosessen. Om å møte forskjellige mennesker med ulike erfaringer, som man kan lære av.

8. Selvhjelp i et samfunnsperspektiv – 11. desember 2021
Gjester: ordfører Pål Rørby, Christin Wangen Sjølie/psykologspesialist og Camilla Underland/kommuneoverlege i Hemsedal.
Gjestene deler tanker om selvhjelp og selvhjelpsgrupper både for seg selv og for kommunens innbyggere.

9. Selvhjelp i ulike roller i møte med avhengighet – 18. desember 2021
Med Ellen Katrine Haga Larsen (Rus og psykisk helse) Reidar Krusedokken (Erfaringskonsulent), Tone Lian Haraldset, Cathrine H. Sognefest, Tore Haraldset (Pårørende) fra Nesbyen.
I denne episoden møter vi fem Nesninger som deler sterkt, varmt og nært om sine livserfaringer og ulike roller. De setter sine erfaringer i en større sammenheng, og er alle viktige i den helhetlige satsningen på selvhjelp i Nesbyen og Hallingdal.

10. Jul i sorg og glede – 25. desember 2021
Med Hilde Kirkebøen, Diakon Ål og Ragna Torkelsgard, Hallinghelse.  
Julepodden gir oss en samtale om julehøytiden på godt og vondt – med sorg og gleder. Vi kan alle utgjøre en forskjell i møte med hverandre, gi håp og bidra til stemning, lek og latter – selv når livet er vanskelig.  

11. Å være hverandres heiagjeng – 1. januar 2022
Med Emilie Fleten/Langrennsløper Gol IL og Team Koteng, Pål Gunnar Mikkelsplass «Brommaekspressen», trener og inspirator, Erna Majormoen/Selvhjelp Norge. Vi beveger oss inn i toppidretten. Hvordan vi ser på oss selv, selvbilde og selvledelse, samt verdien av å ha en heiagjeng. Et fellesskap der vi blir sett og ivaretatt når vi møter problemer. Ungdomstid, usikkerhet spiseforstyrrelser og mediafokus.

12. Skolevegring – 8. januar 2022
Med Mona Langås Johansen, Maria Hanstveit, Anne Grete Tandberg og Erna Majormoen.
Mange barn og unge har det vanskelig. Det å være pårørende til barn med skoleutfordringer eller høyt skolefravær, kan være heftig. I denne episoden møter du en mor som deler hvordan det er å være pårørende i en slik situasjon, og vi får høre hvordan det berører hele familien. For henne var hjelpen hun fikk gjennom deltagelse i selvhjelpsgruppe helt avgjørende.

13. Selvhjelp i møte med kreftsykdom – 15. januar 2022
Med Rita Nestegard, Sonja Jevnlid Gunnæs, Hege Birketvedt Eklund og Anne Grete Tandberg.
Det å få kreft, eller oppleve at noen i nær relasjon blir rammet av kreft, snur opp ned på livet. Det er krevende å mestre og håndtere det hverdagen krever av oss i en slik situasjon. Mange opplever derfor selvhjelp og  selvhjelpsgrupper som viktig fordi det å møte likesinnede letter byrden, og bringer normalitet og balanse inn i kaoset mange kan føle på. 

14. Se meg – 22 januar 2022
Del I: Bruker- og pårørendekonferansen 2021, «Se meg», gikk av staben på Storefjell hotell i november.  Denne episoden er todelt. Hør Terje Forsbergs sterke historie fra konferansen i del I. Vi beklager litt dårlig lyd de første 10 minuttene.
Del II: Her møter vi både pårørende- og brukerstemmer i en samtale som berører og bevisstgjør oss. Hør Ingrid, Eskil Olsen og Marianne Engevold fra Havang brukerstyrt senter i Lillehammer.

15. Se meg – del 2 – 29.januar 2022
Dagens episode er også todelt, og er tatt opp under Bruker- og pårørendeseminaret «Se meg» i fjor høst.  
I del I møter vi Marius Sjømæling og Jannike Kyllo fra organisasjonen «Barn av rus»,  
I del II får vi møte Monica og Eysteinn fra Rusettervernet i Sogn og Fjordane 

16. Hvem er jeg når livet endres? 5. februar 2022
Denne gang får vi en sterk historie fra Tine Lovise Øen som etter en alvorlig beskjed blir ivaretatt av kreftsykepleier Rita Nestegard i Hol kommune. Små samfunn gjør det sårbart og gjennomsiktig. Hvordan stå midt i en vanskelig situasjon og tørre møte samfunnet rundt oss? Hvem er jeg når livet endres?

Programvert Radio Hallingdal: Rakel Sjemmedal
Programvert Radio Hallingdal: Rakel Sjemmedal

Rakel Sjemmedal er vår varme og rause programvert og her møter hun hallinger og andre som er engasjert i arbeidet, og som deler opplevelser, livserfaringer og faglige perspektiver med oss.

Selvhjelp angår folk flest, og podkastens deltagere ønsker å normalisere selvhjelp som verktøy i hverdagen og senke terskelen for å snakke sammen om det som er vanskelig. Sammen kan vi være heiagjeng og støtte hverandre gjennom godt og vondt, i gleder og i sorger.

Gjennom åpenhet, normalisering og gode samtaler vil vi bidra til å fremme samskaping på tvers av frivillighet, fag og kommunegrenser – for bedre muligheter for livsmestring for oss alle i hele livsløpet.

Med podkasten vil vi inspirere og gjøre mangfoldet i selvhjelpsarbeid kjent for innbyggerne i Hallingdal, og i resten av landet.

Ønsker du å komme i kontakt med noen som jobber med selvhjelpsarbeid i Hallingdal?

Følg lenken og finn ditt nærmeste kontaktpunkt i listen.

Produksjon

Rakel Sjemmedal er prosjektleder og programvert for «Gullet i dritten». Geir Ove Østro er vår mann i Hallingradioen og eier podkasten sammen med Selvhjelp Norge (v/Erna Majormoen og Anne Grete Tandberg). I arbeidet har vi også hatt en ressursgruppe bestående av Ragna Torkelsgard (Hallinghelse), Lars Even Olsen (Hol kommune) og Jan Helge Tuv (Hemsedal/Norsk Forening for Slagrammede, Hallingdal).