Selvhjelpsgrupper er et fantastisk supplement til ordinære helsetjenester

Enhet for psykisk helse og rus i Tromsø kommune har hatt kontakt med Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland og Troms og Finnmark gjennom flere år. De har vært svært gode støttespillere og har bidratt med råd, veiledning og kunnskapsformidling i forbindelse med selvhjelpsarbeidet.

Selvhjelp i Tromsø kommune

I 2019 arrangerte selvhjelp Norge et stort opplæringsprogram for alle ansatte i Tromsø kommune som ønsket å lære mer om selvorganisert selvhjelp. Disse personene fikk igangsetteropplæring som innebærer kursing i å etablere og hjelpe i gang selvhjelpsgrupper. I ettertid av denne opplæringen har vår enhet hjulpet en gruppe i gang. Selvhjelp Norge har hele tiden vært tilgjengelig for å svare på spørsmål samt hjelpe oss videre i denne prosessen. Beklageligvis dukket det opp en pandemi som satte denne jobben litt på pause.

Nytt liv til selvhjelpsarbeidet

I november planlegges et stort event hvor Selvhjelp Norge skal informere om verdien av selvhjelpsgrupper og likemannsarbeid. Vi hadde håpet at dette skulle gi nytt liv til denne viktige jobben og dette tilbudet. Selvhjelpsgrupper er et fantastisk supplement til ordinære helsetjenester og likemannsarbeid er for noen personer et bedre alternativ til tradisjonell behandling. Ikke alle trenger å benytte seg av ordinære helsetjenester.

Stort behov – mister støtten

Vi opplever et enormt stort behov for hjelp ved våre tjenester innenfor psykisk helse og rus. Behovet er så stort at alle ikke kan få et ordinært tilbud. Vi har derfor et ønske om å tilby innbyggere å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Vi hadde videre plan om en ny runde med igangsetteropplæring for å kunne ha personell til å gjøre denne viktige jobben. Dette blir en umulig oppgave når Selvhjelp Norge ikke kan drifte som tidligere.

Ingen mening!

Personlig har jeg satt stor pris på, og hatt god nytte av, å samarbeide med Selvhjelp Norge og deres representant her nord. Det gir for oss og meg ingen mening at et så viktig og godt tilbud nå står i fare for å legges ned. For å opprettholde den viktige jobben trenger slike som Selvhjelp Norge forutsigbarhet.

Jeg håper forslaget til kutt i støtten i statsbudsjettet for 2023 blir revurdert.

Dette innlegget er publisert i forbindelse med statsbudsjettet 2023 der Selvhjelp Norge er «foreslått strøket for å ivareta andre prioriterte formål». Les mer her.