Bjørnetjeneste

Selvhjelp Norge samarbeider med mange aktører over hele Norge og holder kurs i oppstart og drift av selvorganiserte selvhjelpsgrupper. En av deltakerne har vært Marthe Morland likeperson i Haugaland MS-forening. Her er hennes tilbakemelding på opplæring og samarbeid med Selvhjelp Norge.

Opplæring og støtte, en avgjørende brikke for å få i gang arbeidet

– Gjennom igangsetterkurset til Selvhjelp Norge har vi fått de verktøyene som kreves for å kunne starte opp selvhjelpsgrupper. Ikke bare var kurset nyttig og en helt avgjørende brikke for å kunne starte opp, Selvhjelp Norge har også gitt oss et nettverk og det er svært nyttig og få dele erfaringer på tvers av kommuner. Vi har et sted å henvende oss til ved spørsmål. En trygghet for oss som brenner for selvhjelpsarbeidet, men som ikke har fått opparbeidet oss lang erfaring enda.

– Opplæringen har vært helt avgjørende. Uten igangsetterkurs hadde vi ikke fått startet opp grupper, og ideen hadde forblitt på tankestadiet.

Selvhjelp Norges kurs er gratis for deltakerne, hva har det å si?

– Hadde ikke opplæringen vært gratis hadde vi heller ikke kunnet benyttet oss av den. Som likeperson i en interesseorganisasjon som er basert på frivillig arbeid er dette en svært viktig del.

Hvilke resultater har samarbeidet og opplæringen fått hos dere?

– Første gruppe er startet opp med stor suksess og flere grupper er planlagt oppstartet på nyåret. Det er svært gode tilbakemeldinger fra alle deltakerne i gruppen. Dette har åpenbart vært et savn.

Bjørnetjeneste

– Alle vil tjene på at folk læres opp i selvhjelp og får tilbud om å gå i selvhjelpsgrupper. Å kutte støtten slik det nå er lagt frem i statsbudsjettet er å gjøre seg selv en bjørnetjeneste. Stat og kommune har alt å tjene på å støtte opp om selvhjelpsarbeidet. Å velge å kutte så brutalt i ressursene i en såpass ustabil tid som vi nå lever i fremstår som svært lite gjennomtenkt. Nå opplever folk flest tøffere tider, og det er for oss en gåte at det er nå politikerne velger å fjerne det som kan bidra til å lette folks hverdag.

– Snakk om kortsiktig planlegging og å skyte seg selv i foten! På lang sikt vil dette koste samfunnet mye, og langt mer enn de sparer inn her og nå. Det er en forferdelig trist utvikling og kortsiktig planlegging. Det er svært synd å se at politikerne ikke vet å verdsette den viktige jobben Selvhjelp Norge og andre tilsvarende organisasjoner gjør.


Dette innlegget er publisert i forbindelse med statsbudsjettet 2023 der Selvhjelp Norge er «foreslått strøket for å ivareta andre prioriterte formål». Les mer her.