Nytt år, nye muligheter …

I det vi er på vei inn i 2023 er det mer enn nok å bekymre seg over. Også vi i Selvhjelp Norge går en usikker fremtid i møte da vårt tilskudd over årets statsbudsjettet er kuttet.

Det kom som den berømte julekvelden på kjærringa allerede i oktober, og rammet ikke bare oss, men 100 øremerkede organisasjoner og virksomheter på statsbudsjettet. Vi er fremdeles uforstående til at finansiering av et arbeid som omtales som «høy måloppnåelse» i forslaget til statsbudsjett bare ble slettet over natten. Vi undrer oss fortsatt over at det ikke er mulig å få vite hva begrunnelsen for kuttet er, utover rent «tekniske» forklaringer.

Uansett – vi har jobbet i ukesvis med å søke annen finansiering. Dette får vi ikke svar på før uti 2023 og derfor vet vi ikke nå hvordan organisasjonen vår vil se ut til neste år. Prosjektstøtte vil kunne gi noen muligheter innenfor gitte målgrupper og områder, men driften slik vi kjenner den i dag blir helt sikkert annerledes, i beste fall for en tid. Vi jobber videre med å se på flere muligheter for finansiering. Vårt høyeste ønske er å kunne fortsette, og bygge videre på, det arbeidet som er gjort for å sørge for at selvhjelp og selvhjelpsgrupper blir enda mer tilgjengelig for folk flest.

Massiv støtte

Mange aktører og enkeltpersoner har vist oss sin støtte de siste par månedene spesielt. Det gleder og varmer, og forteller oss at den jobben vi har gjort betyr noe og gjør en forskjell. Også mange kommuner har bekreftet ønsket om fortsatt samarbeid. Les reaksjonene her.

Hvordan jobber vi fremover?

På grunn av manglende finansiering har vi vært nødt til å si opp alle ansatte, men inntil videre bistår vi alle som trenger det så lenge vi har folk i jobb. Det er litt forskjellig rundt om i landet. Tidligere har vi jobbet kostnadsfritt ved arrangementer og kurs. Fremover kan vi bidra med våre ansattressurser, men vi har begrenset økonomi til reise og overnatting. Digitale aktiviteter er også en mulighet.

Kontorer

Helt praktisk har vi nå flyttet ut av lokalene våre på Majorstua i Oslo og holder til på hjemmekontor. Det vil også skje med alle distriktskontorene utover nyåret.

Vår postadresse er nå: Selvhjelp Norge, Lilletorget 1, 0184 Oslo

Det er ikke slutt før det er slutt

Vi sier ofte: «Nytt år, nye muligheter.» Akkurat det har fått en ny betydning for oss ansatte dette året. Men – vi sier ikke takk for oss ennå. Vi holder hjulene i gang så lenge det er mulig. Kanskje får vi støtte på søkte tilskudd og kanskje klarer vi å få på plass annen finansiering over tid.

Vi håper at samarbeidsparter, kommuner, frivillige og ildsjeler som så tydelig erfarer hva selvhjelparbeidet i og utenfor selvhjelpsgrupper betyr for folk, klarer å videreføre arbeidet, samarbeide på tvers og skape nye muligheter for befolkningen.

Et håpefullt nytt år ønskes dere alle fra oss i Selvhjelp Norge!