Dette sier samarbeidsparter og gruppedeltakere om kuttet i statsbudsjettet

Etter at statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem i oktober 2022 har vi fått mange reaksjoner fra hele landet. Her er noen av dem.

Lars T. Hannevold/LINK Bergen og omegn

Mange gruppedeltakere ville stått i kø ved kommunale tilbud om de ikke deltok i en selvhjelpsgruppe.

Les mer

Mona Langås Johansen

Selvhjelp Norge er et viktig supplement til det offentlige helsevesenet både på individ- og systemnivå. Det er en investering i forebyggende helse som gir reduserte kostnader i det lange løp.

Les mer

Tone Sedolfsen, Enhet for psykisk helse og rus, Tromsø kommune

Selvhjelpsgrupper er et fantastisk supplement til ordinære helsetjenester … Det gir for oss og meg ingen mening at et så viktig og godt tilbud nå står i fare for å legges ned.

Les mer

Elisabeth Dolven Boesen

Det å ha et støttende felleskap som en selvhjelpsgruppe er har vært gull verdt for meg. Jeg brenner for at andre og skal få muligheten. Vi trenger å legge til rette for selvhjelpsgrupper i disse tider vi er i nå. … Jeg stiller meg sterkt kritisk til at Regjeringen vil stryke Selvhjelp Norge fra Statsbudsjettet fra nyttår. Det kan umulig være samfunnsøkonomisk. 

Les mer

Janne Dahlby Rostad, koordinerende sykepleier Seksjon for sykelig overvekt

Selvhjelp Norge har bidratt aktivt inn på våre kurs og ikke minst inn for faglig påfyll til meg og mine medarbeidere. … Her hos oss definerer vi selvhjelp som et av de viktigste verktøyene vi kan gi våre pasienter.

Les mer

Marthe Morland, MS foreningen på Haugalandet

Alle vil tjene på at folk læres opp i selvhjelp og får tilbud om å gå i selvhjelpsgrupper. … Nå opplever folk flest tøffere tider, og det er for oss en gåte at det er nå politikerne velger å fjerne det som kan bidra til å lette folks hverdag.

Les mer

Wibecke Lium, gruppedeltaker og igangsetter

Uten selvhjelpsgruppen hadde jeg ikke maktet livet. Jeg sto på stupet da jeg kom i gruppen og jeg er helt sikker på at gruppen ble redningen for meg.

Les mer

Gry Netland Ebbesen diakon, Brønnøy kirkelige fellesråd 

Det å legge til rette for selvstyrte selvhjelpsgrupper en billig investering, et forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid!

Les mer


Jeg undrer meg over at Selvhjelp Norge skal fjernes fra statsbudsjettet. Det vil landet tape på, og ikke minst de som sliter med angst og depresjon. Det hjelper å snakke med andre. Jeg håper at regjeringen snur og det vil fortsette som før.

I mange år undertrykte jeg vanskelige følelser og erfaringer fra barndommen. Problemet var at de presset på, og inni meg hadde jeg det ikke bra. Da noen nær meg gikk gjennom en skilsmisse utløste det mine undertrykte følelser. Dette førte til at jeg endelig søkte hjelp. Og etter hvert startet jeg i en selvhjelpsgruppe. Der erfarte jeg at jeg ikke var alene. Det hjalp meg forbi skammen. Jeg gikk i selvhjelpsgrupper i 2 år. Det har vært til stor hjelp for meg og mange andre. Jeg har fått livet tilbake etter 50 år med hat og angst. I dag føler jeg meg mer motivert til å leve enn noen gang, og jeg føler at jeg bidrar til mine kjære.
Einar Henriksen


For meg skiller Selvhjelp Norge seg ut fordi de står bak en metodikk, en måte å tenke på og flere tilbud som fyller et stort gap i våre offentlige tjenester. Deres selvhjelps- og gruppemetodikk brukes både av kommunene, hjelpesentre, andre organisasjoner og direkte av LINK-er som setter i gang mange grupper.

Her har vi en organisasjon som har tatt utfordringen fra Helsedirektoratet og fornyet seg de siste 3 årene. De har samskapt nye og innovative tiltak sammen med oss, de har oppgradert sine nettilbud og de fortsetter å spre sin kunnskap rundt i Norge gjennom kurs, eventer og online ressurser.

Dette er en organisasjon med hjertevarme, engasjement og viktigst av alt, direkte påvirkning på mennesker som føler at livet er strevsomt å leve.

Som en som har vært rådgiver i deres strategiske endringsarbeid, leder for en samarbeidsorganisasjon og en som har sett deres utvikling fra både innsiden og utsiden, vil jeg si at det er et tap for Norges befolkning om Selvhjelp Norge skulle miste sitt tilskudd.

Jimmy Westerheim, daglig Leder for The Human Aspect


«Etter mange år i aktiv rus har selvhjelp grupper vært essensiell i min recovery-prosess. Etter 15 år har gruppene fortsatt betydning for meg, både for min egen del og at jeg kan dele av min erfaring med de som har begynt på sin prosess.

Avhengighet er en kronisk tilbakevendende lidelse, jeg trenger tilbakevendende støtte for å holde meg clean. Det er det bare selvhjelpgrupper som er i stand til.»

Pål Berger – som nå jobber aktivt for å hjelpe folk ut av rus.

Jeg gråter, jeg fryser av forslaget om å stryke Selvhjelp Norge på statsbudsjettet!

Da jeg har levd med kreftdiagnose i min lille familie på 4 siden 1998, var jeg veldig glad da jeg i 2018 fikk kontakt med Selvhjelp Norge! Min mann har uhelbredelig kreft, vår eldste sønn har kreftdiagnose, og vi mistet vår yngste sønn til kreft i 2005.

Og stå som frisk mor «ved siden av», er en stor belastning alene!

Selvhjelp Norge, med sine GODE HJELPERE, SELVHJELPSGRUPPER og intervjuprosjekt i samarbeid med The Human Aspect, gir meg selvfølelsen og styrken tilbake, og håpet på livet videre! DETTE ER BARE TRIST!

Gøril Knutzen Lunde, Lillehammer