Selvhjelp er sentralt i en livsstilsendring

Jeg ønsker å si noe om viktigheten av Selvhjelp Norge. Seksjon for sykelig overvekt i Sykehuset Innlandet, Gjøvik har hatt et tett samarbeid med Selvhjelp Norge siden 2012.

Viktig verktøy

Selvhjelp Norge har bidratt aktivt inn på våre kurs og ikke minst inn for faglig påfyll til meg og mine medarbeidere. Vi behandler sykelig overvekt, som er en kronisk livslang sykdom. Pasientene mine har ofte selv, og av andre, opplevd stor skam og skyldfølelse over å ha kommet i en slik posisjon. Mange har også opplevd store kriser i livet, slik som de fleste av oss, som er viktig at de klarer å håndtere videre i sin egen endringsprosess. Her hos oss definerer vi selvhjelp som et av de viktigste verktøyene vi kan gi våre pasienter.

Bidrag fra Selvhjelp Norge i 12 år

Vi har en lengre behandlingslinje: Følger normalt våre pasienter i ca. 6 måneder før en eventuell kirurgisk behandling av overvekt, og i 10 år etter. Vi bruker da aktivt selvhjelpsverktøy og holdninger til mennesker i våre samtaler i oppfølgningen før og etter. I konservativ behandlingslinje følger vi pasienter i ca. 1 år. I kirurgisk behandlingslinje har vi et obligatorisk kurs til våre pasienter, som går over 6 uker. Det er et kurs som er laget ut fra prinsippet «Standard metode» der brukere og fagpersoner har laget kursets innhold sammen. Pasientene tar selv et valg – Samvalg, i forhold til hvilken behandling de ønsker videre. Det gir oss et stort ansvar for at de får nok og riktig informasjon, men ikke minst at de settes i en posisjon der de kan ta et best valg for seg selv. Her har Selvhjelp Norge bidratt ved hvert kurs i 12 år, vi har ca. 14 kurs per år. Det har vært vesentlig for oss behandlere at vi ikke er den som gir informasjonen videre, men at de svært kompetente ansatte i Selvhjelp Norge har forelest.

Kunnskap

Vi deler også våre pasienter på kurs i refleksjonsgrupper, samt at de lager egne lukkede Facebook-grupper som de benytter som selvhjelpsgruppe. Det er da helt avgjørende for oss at de får nok kunnskap om selvhjelpsgrupper slik at dette kan bli et trygt «sted» for dem videre. Vi anvender også disse prinsippene i vår arbeid for å skape et trygt og støttende miljø under kurs. De får også et møte med Selvhjelp Norge under kurset, og har da hatt et første møte slik at det er trygt å ta kontakt senere. De tilbys veiledning om grupper og har også mulighet til oppstart i andre grupper.

Selvhjelp i endringsarbeid

Selvhjelp er sentral i en livsstilsendring og helt avgjørende for å lykkes livslangt. Det handler om å kunne rydde og være klar over hvilke tanker man har i hodet. Klare å være og ta ansvar for at man er ekspert i eget liv. Det å kunne se herfra og fremover og ikke «grave» seg ned i det som har vært. Rydde i hva som er mitt og andres. Det å kunne være oppmerksom på hva man blir berørt av og lage seg nye erfaringer og dermed handle annerledes. Det å klare å rydde opp, hva kan løses nå, hva man trenger hjelp til, hva man må leve med og hva man videre må arbeide med? Og ikke minst få tro på egne evner og oppleve mestring.

Bekymret

Jeg er svært bekymret for hvordan vi skal eventuelt kunne løse dette videre hvis dette ikke lengre blir et tilbud.

Dette innlegget er publisert i forbindelse med statsbudsjettet 2023 der Selvhjelp Norge er «foreslått strøket for å ivareta andre prioriterte formål». Les mer her.