Selvstyrte selvhjelpsgrupper er en billig investering

Det å legge til rette for selvstyrte selvhjelpsgrupper en billig investering, et forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid!

Som diakon, og med grunnutdanning som ergoterapeut, har jeg hatt kjennskap til selvhjelpsarbeid helt siden jeg var på et 2-dagers kurs tidlig på 90-tallet på Hamar. Tankegangen og troen på at det nytter å danne selvhjelpsgrupper har jeg hatt med meg siden, og på ulike måter benyttet inn i arbeidet mitt alle disse årene både som ansatt i helsevesenet og senere i Den norske kirke.

Jeg tok kontakt med Selvhjelp Norge tidligere i år med tanke på å utvikle et lokalt selvhjelpsarbeid. Som diakon, og privatperson, ønsker jeg å gjøre dette redskapet mer kjent og tilgjengelig her på Sør-Helgeland. Å kunne samarbeide med et nasjonalt kompetansemiljø ville gjøre det hele mye enklere på alle måter!

Å dra lasset sammen

Jeg har ikke kunnskap og tid nok til å trekke hele lasset alene, heller ikke lokale ildsjeler med erfaring fra å delta i gruppe, å spille på. Her kan det nasjonale kompetansemiljøet bidra på så mange måter!

Kontakten har fra første stund vært utrolig positiv og givende! Det er inspirerende å møte så engasjerte mennesker og høre historier om forvandlede liv! Det gir tro på at dette må vi satse på, dette kan vi få til!

Behov for møteplasser

Vi har fått noen midler til å legge til rette for «diakonale temasamlinger» med fokus på psykisk helse inneværende år i Brønnøy menighet. I den forbindelse skulle vi også styrke lokalt nettverk og samarbeid med kommunale instanser og frivillige lag, organisasjoner og eventuelt fagpersoner. Tilbakemeldingene fra ulike hold lokalt var behov for «nye møteplasser hvor en kan snakke sammen innenfor trygge rammer». Dette gjaldt både yngre, middelaldrene og eldre. Sannsynligvis skyldes dette behovet delvis etterdønninger av koronapandemien og mye isolasjon da. Uansett årsak, – her kan selvhjelpsarbeid virkelig være et nyttig verktøy.

Etter den første kontakten har vi fått til et to-timers åpent kveldsseminar i september samt påbegynt et kommunalt, og mulig interkommunalt, samarbeid rundt tilrettelegging og styrking av selvhjelpsarbeidet.

Vi ville ikke vært der uten den støtten som vi har fått fra Selvhjelp Norge: både kompetanse, materiell og hjelp til markedsføring og informasjonsarbeid.

Planer i grus?

Å holde mot og inspirasjon levende er mye lettere med motivatorer i ryggen, et sted å henvende seg som kan dele erfaringer og tips, og som kan bidra med opplæring, og som mentorer blant annet.

Vi hadde lagt planer for et to-dagers igangsetterkurs i begynnelsen av februar, men dette er nå selvsagt helt ute i det blå …

Det offentlige Norge har alt å tjene på å beholde et slikt kompetansemiljø! Det bør ikke forsvinne! Tvert imot bør det satses på de store utfordringer som finnes i befolkningen når det gjelder psykisk helse. Vi trenger flere lavterskeltilbud slik at mennesker finner trygge rom, medvandrere, kan hente ut og ta i bruk egne ressurser FØR de blir så dårlige at de MÅ ha psykisk helsehjelp fra det offentlige.

Selvhjelpsgrupper – en billig investering

Slik sett er det å legge til rette for selvorganiserte selvhjelpsgrupper en billig investering, et forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid! Oppgrader verdien av et slikt arbeid – fremfor å legge det ned! Oppmuntre frivillighet som kan utfylle det offentlige helsetilbudet til beste for alle parter! Lytt til kompetansemiljøet, lytt til «grasrota». Det er det våre folkevalgte politikere er satt til å gjøre. Nå håper jeg virkelig at de har ører å høre med og vilje til handling.

Dugnad

La oss bygge sammen med de ressurser hver enkelt har. La oss være stolte av at vi her i Norge fortsatt kan ha dugnad på så mangt – blant annet ved å legge til rette for å ta vare på vår helse! I den store sammenheng er det ikke mye penger som kreves for å holde kompetansemiljøet levende – og tenk hva som spares gjennom forebygging av psykiske og fysiske helseplager hos mange i befolkningen.

Behold Selvhjelp Norge som nasjonalt kompetansemiljø! Dette støttes fra lokalmenighet på Sør-Helgeland!

Dette innlegget er publisert i forbindelse med statsbudsjettet 2023 der Selvhjelp Norge er «foreslått strøket for å ivareta andre prioriterte formål». Les mer her.