Mange gruppedeltakere ville stått i kø ved kommunale tilbud om de ikke deltok i en selvhjelpsgruppe

LINK Bergen og omegn er et ressurssenter for selvorganisert selvhjelp. En frivillig organisasjon som tar imot mennesker som har et behov for å snakke med andre.

Etter flere år med frivillig arbeid i pasientorganisasjon, møtte jeg i 2017 Kari Witzøe ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Vestland. Gjennom kursing hos Selvhjelp Norge fikk jeg en god innsikt i den metodikken og de verktøyene Selvhjelp Norge har utviklet og utprøvd gjennom mange år. Disse verktøyene tok jeg med meg tilbake til pasientorganisasjonen for å videreutvikle og få mer innhold i nettverksmøtene vi hadde der. Dette har vært meget nyttig for organisasjonen.

Da jeg et par år etter ble invitert av Selvhjelp Norge til å være med i en arbeidsgruppe for utvikling og stifting av LINK Bergen og omegn var det enkelt å si ja, og organisasjonen ble stiftet i 2020.

Gode resultater

Siden oppstarten av LINK Bergen og omland har mer enn 140 mennesker gått i gruppe hos oss, og vi jobber på sprengt kapasitet. For oss var det fint å bruke Selvhjelp Norges nettverk. Det er Selvhjelp Norge som har lært opp våre ansatte, og det er deres metodikk som brukes i gruppene. Tilbakemeldingene fra deltakerne våre er utelukkende positive, og det er ikke til å komme utenom at en stor del av disse deltakerne ville ha stått i kø hos DPS eller andre kommunale tilbud om de ikke hadde gått i grupper hos oss.

Fokuset på mental helse har aldri vært større. Vi ser et enormt behov i befolkningen for å snakke med noen. Vi vet at selvhjelpsgrupper fungerer, og det er ingen tvil om at det kutter ned på køene hos eksempelvis fastleger og DPS.

Stort steg tilbake

Jeg synes det er synd, og feil, at støtten til Selvhjelp Norge nå forsvinner. Det er mye kunnskap som nå går tapt, og det er et stort steg tilbake.

Les mer om LINK Bergen og omegn her

Dette innlegget er publisert i forbindelse med statsbudsjettet 2023 der Selvhjelp Norge er «foreslått strøket for å ivareta andre prioriterte formål». Les mer her.