En av Selvhjelp Norges mange oppgaver er å lage lokale selvhjelpsnettverk for deling av erfaringer, gi og finne inspirasjon og samarbeidspartnere.

For en tid tilbake var 15 inspirerte og nysgjerrige mennesker fra Haugalandet møttes i Haugesund for å dele sine erfaringer med selvhjelp.

Bevisstgjøringen

To av de som deltok var Marthe Taranger Morland og Linn Heidi Eide. De er begge tilknyttet MS-forbundet gjennom lokalforeningen Haugaland MS-forening. De forteller at tankeprosessen startet for flere år siden, men at det først var etter et foredrag med en psykolog at ideen virkelig begynte å ta form. Psykologen snakket blant annet om at det å dele erfaringer og snakke sammen i grupper kunne være bra. Da bestemte damene seg!

Derfra var det kort vei fra idé til å melde seg på vårt kurs «Selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper» i juni. Etter endt kurs gikk de i gang med planlegging, og ved hjelp av en psykolog ved Helse Fonna fikk de rekruttert inn nok personer til å starte opp en gruppe. Allerede i september ble første gruppe dannet. For å skape identitet og tilhørighet til gruppa har de gitt gruppen et navn, og hva er ikke mer treffende enn «viMSene»?

«Det kan for noen være en høy terskel å delta i en selvhjelpsgruppe. Det å gi gruppen et navn er med på å ufarliggjøre det: det er ikke like skummelt å delta på et «viMSe-treff». ViMSene har sin egen, lukkede, facebook-gruppe. Denne gruppen er med på å skape fellesskap og gjør kommunikasjonen lettere.

.

Gruppens viktighet

Allerede kort tid etter oppstart er det tydelig at gruppen har blitt viktig for medlemmene.

Linn Heidi og Marthe
Foto: Selvhjelp Norge

«Det er åpenbart for oss at dette er et tilbud mange har behov for. Vi ønsker å skape det fellesskapet vi selv har savnet. Det å bli alvorlig og kronisk syk påvirker mange sider i livet, og mange føler seg alene», forteller de. «Erfaringene fra den første gruppen gir oss motivasjon til å starte opp flere grupper for MS-pasienter og deres pårørende, men først behøver vi å bli litt tryggere på rollen som igangsetter».

Marthe og Linn Heidi syns det er godt at fagpersonell som MS-sykepleiere og psykologen ved Helse Fonna hjelper til med formidlingen av tilbudet de har startet opp. De er også takknemlige for at Nord-Karmøy Frivillighetssentral umiddelbart stilte sine lokaler til disposisjon da de fikk høre om planene. Håpet er at dette kan være starten på noe stort: at flere tilknyttet MS-forbundet ønsker å starte opp grupper, og at det kan utvikle seg til å bli et tilbud på landsbasis.

Vi i Selvhjelp Norge heier på dere!

Vi presenterer Lizett Ulrika Skottestad, vår nye kollega i nord som betjener distriktskontoret for Nordland og Troms og Finnmark.

Lizett startet i jobben 1. mai så hun er allerede godt i gang. Hun overtar roret etter Inger Berit Stene som har flyttet fra Alta til Nesodden og overtatt distriktet for Oslo og Viken.

Hvem er du?

Lizett er opprinnelig født i Sverige, men oppvokst i Vardø og Vadsø, og føler seg som en ekte finnmarking. Hun er utdannet sosiolog, men fant ut hun heller enn å forske ville jobbe direkte med mennesker. Det har hun gjort på ulike måter: 13 år i Norges handikapforbund, som selvstendig coach noen år etter en tilleggsutdanning, lærerjobb og en periode i SMISO.

 – Trua på menneskers iboende ressurser har alltid sittet dypt i meg, sier Lizett. – Men vi er ikke alltid klar over at vi har ressurser før vi blir kommer i en vanskelig livssituasjon og bli tvunget til å ta dem i bruk. Vi har lett for å tenke på vonde ting vi opplever som utelukkende vonde, men når vi klarer å se hvilken læring det vonde har gitt, kan de tunge og vonde erfaringene bli en ressurs på veien videre. En ressurs som vi kan gjøre bruk av, både overfor oss selv og andre mennesker.

Folk trenger hverandre

Å oppdage og ta i bruk egne ressurser, er selvhjelp for meg, sier Lizett. – Noen ganger på egen hånd, men innimellom trenger man andre mennesker til å hjelpe seg. Fordi folk trenger hverandre. Det er ikke alt vi kan få fra de offentlige tjenestene.

Supplement

– Selvhjelp Norge har et oppdrag som supplerer det offentlige hjelpetilbudet, fortsetter Lizett. – Det finnes ledede selvhjelpsgrupper mange plasser, og det er kjempefint, men konseptet med de selvstyrte gruppene tror jeg er et tilskudd. Blant annet fordi folk må ta mer ansvar når det ikke er en leder av gruppa – de sitter i førersetet i eget liv. Du må ta eierskap til utfordringene dine i enda større grad. Da er det viktig å ha trua på at folk kan.

– Mange tror ikke at det går an at grupper leder selg selv! Men det gjør det jo. Det finnes en skepsis mot slik organisering, som vi må jobbe med å bygge ned. Når folk får kunnskap, forsvinner skepsisen.

Trådene samles her

– Da jeg så stillingen utlyst var det med følelsen av «å komme hjem», fordi det er akkurat som om trådene i livet mitt samles her: undervisningskompetansen, coach-erfaringen, sosiologblikket og mitt eget levde liv og utfordringer jeg har stått i. Selvhjelp har muligheten til å føre folk sammen og er en motvekt til andre strømninger i samfunnet, sier hun.

Hvordan tenker du å jobbe i ditt distrikt?

– Jeg har en stor region å dekke. Jeg trenger tid til å bli kjent med regionen, erfare og justere i tråd med behovene lokalt. Lizett vil konsentrere innsatsen noen plasser samtidig som hun skal bistå de som tar kontakt og etterspør vår kompetanse og tjenester. – Ettersom jeg bare er én person i et så stort område er det viktig at jeg knytter kontakt med folk lokalt som ønsker å sette i gang grupper, og ikke minst setter dem i kontakt med hverandre for å utveksle erfaringer.

Hva ønsker du av samarbeidspartnerne dine? 

– Jeg håper at de er nysgjerrige og har lyst til å lære hva selvhjelp og selvhjelpsgrupper er, og at de har en interesse for å lære seg å sette i gang grupper. Så skal jeg gjøre mitt beste for å bidra med kunnskap og støtte så de lykkes lokalt.

Hva tenker du om selvhjelpsarbeidet i Norge?

– Det foregår mye godt selvhjelpsarbeid allerede, spesielt i ulike organisasjoner og foreninger. Samtidig tror jeg vi har et enormt potensial for å styrke selvhjelpsarbeidet ved å formidle kunnskap om selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Vi trenger å formidle de gode rammene og prinsippene vi har laget for selvhjelpsgruppene, så flere blir trygge nok til å gå i gruppe selv og eller sette i gang grupper.

Møt Lizett

Har du tanker og planer om selvhjelps- og folkehelsearbeid i Lizetts område er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for samarbeid og erfaringsutveksling.

Ellers har Lizett disse arrangementene på kalenderen sin:

 • Alta 25. og 26. oktober: Igangsetterkurs
 • Tromsø 23. november: Seminar om selvhjelp
 • Øksnes 17. og 18. januar 2023: Igangsetterkurs

Se mer informasjon om arrangementene her.

Vi presenterer vår nye kollega, Paul Smines, som har overtatt jobben som Selvhjelp Norges distriktsleder for Innlandet etter Erna Majormoen. Vi har fått en kollega med mye erfaring som blir et verdifullt bidrag til vårt kollegium, og ikke minst for alle dere der ute.  

Paul Smines

Paul er opprinnelig fra Bergen, nå gift og bosatt i Brumunddal, Ringsaker kommune, de siste tre årene. Paul har en spennende historie med bakgrunn fra forsvaret med tjeneste i krigssoner, ambulansetjeneste og erfaring fra katastrofe- og konfliktområder, som Haiti og sist i Polen med flyktninger fra Ukraina. I tillegg har han jobbet noen år med film, og sist som samtalepartner og foredragsholder innen psykisk helse.

Jeg brenner for selvhjelp!

– Jeg har brukt selvhjelp i mitt eget liv, men også hjulpet andre ved bruk av samme tankesett som selvhjelpen har i seg, sier Paul. – Jeg har møtt mange mennesker i akutte kriser gjennom jobbene jeg har hatt. Denne erfaringen har jeg også overført blant annet til arbeidet med veteraner fra internasjonale operasjoner for FN og NATO. Jeg har sett folk jobbe seg tilbake til en håndterbar hverdag etter å ha tatt tak i problemene sine. Men jeg har også selv opplevd, i samtalepraksisen, at kunden kunne hatt god nytte av også å møte andre i liknende situasjon. Med denne erkjennelsen kom jeg i kontakt med Erna og Selvhjelp Norge og fikk senere muligheten til å søke den ledige jobben som jeg har startet i nå.

Paul har egenerfaring med personlig selvhjelpsarbeid etter å ha blitt tatt som gissel da han kjørte sykebil på fronten mellom serbiske og kroatiske styrker i 1992, og i 2013 opplevde han alle foreldres mareritt da sønnen døde av en overdose, bare 22 år gammel.

Hva er selvhjelp for deg? 

– Selvhjelp for meg innbefatter mye: personlig finner jeg ut av de store problemene ofte alene når jeg har tid å tenke gjennom ting uten å bli forstyrret for mye, sier Paul. – Det kan være på tur på motorsykkel, eller med en fiskestang, eller å bare sitte med en kaffekopp alene ute i naturen. Men det kan også være sammen med andre hvor jeg uten å være redd for å bli sett ned på, kan snakke ut om ting som er vanskelig og vondt.

– Det jeg kanskje først tenker på når jeg hører ordet selvhjelp er at man selv tar ansvar for sin livssituasjon og selv må finne ut om dette er noe man kan håndtere alene, eller om man trenger hjelp fra andre: en venn, en profesjonell hjelper eller for eksempel i en selvhjelpsgruppe, som mange finner god hjelp i.

Å lette på skylappene

– For å bli kjent med oss selv må vi godta en del ting, og jobbe med de tingene som er utfordrende eller en belastning for oss, sier Paul. – Så er det er lettere å gjøre endringer sammen med andre, enn å sitte alene med hele jobben. Sammen med andre lærer vi hvordan de har løst situasjonen sin – det hjelper til å lette på skylappene. Det å lære av andre er nyttig – å lytte – fordi du ikke alltid klarer å se løsninger når utfordringene er større enn ressursene. Ved å høre andres erfaringer og opplevelser kan du vurdere selv hva du vil bruke i din situasjon, og jobbe deg inn til kjernen av problemet.

Hvordan ser du på arbeidet i ditt område?

Selvhjelpsarbeidet har uante muligheter, sier Paul. – Jeg har et fremtidshåp: at alle kan benytte selvhjelp og verktøy for å få det bedre i livet sitt.

– Jeg vil bygge videre på den gode jobben Erna har gjort i Innlandet, og fortsette kontakten med frivillige organisasjoner og alle aktører i det eksisterende nettverket. Jeg vil være til stede, støtte arbeidet, drive kunnskapsformidling og tilby igangsetterkurs til dem som skal sette i gang selvhjelpsgrupper. Samtidig vil jeg også jakte nye samarbeidspartnere.

– For meg er det viktig å komme i dialog med alle kommunene for å vise at vi er her, og gjøre Selvhjelp Norge mer kjent. Vi skal være den faglige ressursen i støtten til kommunene – et verktøy i deres verktøyskrin.

Paul håper at du kan ha en lav terskel for å ta kontakt med ham. Selvhjelp Norges bidrag er gratis!

Her kan du møte Paul i tiden fremover:

 • I oktober holder han igangsetterkurs sammen med en kollega på Fagernes og dagen etter er det øvings- og inspirasjonssamling samme sted.
 • 31. oktober – 2. november har Selvhjelp Norge ansvar for «pårørendedagen». Der kan møte både Paul og flere av våre ansatte og styremedlemmer.
 • 17.-19. oktober treffes Paul på Folkehelsekonferansen i Hamar, også der på egen stand.
 • 24. oktober holder han foredrag på Solsia aktivitetshus, Ringsaker kommune, avdeling for rus og psykisk helse.

Stor oppslutning på kurs om selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper i Haugesund.

Sigrid Bøthun, som leder prosjektet Recovery Ressursbase, inviterte til kurs i samarbeid med Selvhjelp Norge. Her møtte over 20 engasjerte deltagere. Disse kom fra ulike frivillige organisasjoner, som seg selv, kommunale tjenester fra flere kommuner, samt deltagere fra Recovery Ressursbase.

Kari Witzøe og Kari Kastmann fra Selvhjelp Norge

Det ble to lærerike dager både fra oss som kursholdere og kursdeltagerne. Takk for gode og positive tilbakemeldinger. Dere gjør at jobben vår blir kjekk og lærerik. Nå starter jobben med å rekruttere til grupper.

Skulle dette være interessant for deg, ta kontakt med oss.

Hilsen Kari K. og Kari W.

Kortfilmpremiere 1. juni og ubesvarte spørsmål fra publikum

Skrevet av Astrid Steen Johansen og Asgeir Bergseth

Onsdag 1. juni var en stor dag for oss i Selvhjelp Norge. I samarbeid med The Human Aspect har det blitt laget ti filmer av mennesker som med ulike utfordringer har brukt selvhjelp som verktøy for å få fotfeste i livet igjen. Denne dagen var det premiere på en kortfilm som, ved hjelp av utklipp fra intervjuene, oppsummerer livshistoriene både før, under og etter at selvhjelp ble tatt i bruk.  

Deltagere på Litterturhuset 1. juni under kortfilm premiere

I Litteraturhusets Skram-sal var det rigget til både for publikum og streaming via Facebook. Programmet startet med en introduksjon fra Selvhjelp Norges ansatte Hilde Aspeholt Brennhovd og Erna Majormoen før kortfilmen ble vist. Denne viste et utdrag av de ti personenes historie som inneholder vanskeligheter som mange opplever. Dette var eksempelvis å være utbrent, ha et barn med spesielle behov, leve med kreft, pårørende til både demens, kreft og alkoholavhengige i tillegg til to som hadde egne problemer med rus. Dette var sterke skildringer av hvor krevende det er å håndtere slike situasjoner. Flere av de intervjuede fortalte også om at vanskelighetene hadde vært så store at de til tider ikke ønsket å leve lengre.  

Fra ulike hold kom alle de intervjuede i kontakt med selvhjelpsgrupper av ulik art, som har gjort at de har fått fotfeste i livene sine igjen. Alle beskrev undring og til dels skepsis da de først ble introdusert for dette, men at de alle fort fant trygghet, støtte og en annen hjelp i gruppen, sammenlignet med den de hadde møtt tidligere. Som en sa: «Det var godt å ikke få tilbakemelding. Når du prater med psykolog eller terapeut så får du hele tiden deres syn på hva du sier, men der kunne jeg prate usensurert og bare si akkurat hvordan jeg hadde det».  

Fra panelsamtalen, ledet av Jimmy Westerheim fra The Human Aspect

Etter en kraftfull filmvisning ble det arrangert en panelsamtale hvor Jimmy fra The Human Aspect ledet dialogen mellom tre av filmdeltagere og psykolog Tonje Oord (samtalelegen.no), samt Hilde A. Brennhovd og Erna Majormoen fra Selvhjelp Norge. Her fikk publikum både dypere innsikt i erfaringene til de som hadde gått i selvhjelpsgruppene, samt det faglige blikket fra både psykologen og Selvhjelp Norge. I denne delen kunne også alle som fulgte arrangementet, enten i salen eller via nett, stille spørsmål til panelet.  

Vi i Selvhjelp Norge er veldig fornøyd både med filmene, arrangementet, samarbeidet med The Human Aspect og ikke minst at vi har fått dele en vanskelig del av livshistoriene til ti flotte mennesker som gladelig har stilt opp.   

Tusen takk for at dere bidro i filmen.

.

Svar på innsendte spørsmål til panelsamtalen

Kvelden på Litteraturhuset og via streamingen viste et stort engasjement for selvhjelp og selvhjelpsgrupper, noe vi setter veldig pris på. Vi fikk mange spørsmål fra deltagere, og dessverre fikk vi ikke gått igjennom alle.

Vi er svært opptatt av at alle spørsmål skal besvares, og har derfor satt oss ned og besvart hvert av de.

Er det bare sykdom det prates om eller er det lov å le i selvhjelpsgruppene?

Det finnes ingen oppskrift på hvordan du skal utøve eller praktisere selvhjelp i ditt liv. Men det tar utgangspunkt i en vanskelig situasjon, et problem og handler om å forholde seg aktivt til litt eget liv, til holdninger og erfaringer og å forsøke å gjøre noe med situasjonen ved å ta ansvar for seg selv og bruke den kunnskapen vi allerede har fra livets opp- og nedturer. Det er lov å le masse og det er lov å prate om det den enkelt ønsker å prate om.

Var det enklere å stole på noen som møter deg av egen vilje, enn de som har det som jobb og får betalt?

Begge deler er bra. Det er forskjell om noen hele tiden skal mene noe om det du sier, eller om du kan få prate uten å hele tiden få tilbakemeldinger. Bare være deg selv.
Noen mennesker trenger begge deler, andre velger en retning. Ofte er det jo slik at terapeuten og du ikke er i et likeverdig forhold så lenge du skal behandles i terapi, men i en selvhjelpsgruppe er dere likeverdig og dele fra livene alle sammen. Det viktigste er at du velger det som er best for deg.

Hvis jeg tror jeg kjenner noen som trenger dette, hvordan går jeg frem? Hva er det man ikke bør si?

Det kan være en fin anledning til å vise frem arrangementet som du selv var på. Snakke om hva det tok opp som tema. Har du sett eller hørt om selvhjelp – vise vedkommende andre filmer som ligger på våre nettsider (https://www.selvhjelp.no/ressurser/lyd-og-bilde/#video) eller på Facebook. Vis ditt engasjement og hvorfor du tror det virker og si noe om hvorfor du vil vise vedkommende dette.
Det går å si: Jeg er bekymret for deg, trenger du hjelp? Snakke høyt om hva det er så gjør at du tror vedkommende trenger hjelp. Vær ærlig. Du kan ikke gjøre så mye galt da.

Føler dere familie og venner forstår hva selvhjelp er når dere formidler at dere får denne hjelpen?

Det er lett å tenke at problemet bare er et problem, men det kan også være mye mer. Problemer oppstår ikke av intet. Det ligger en historie bak som kan beskrives og forklares. Utgangspunktet for selvhjelpsarbeidet er tanken om at et problem representerer kunnskap fra et levd liv og fra våre erfaringer. Problemet er, i tillegg til å være et problem, også en kunnskapskilde og en drivkraft for endring. Selvhjelpsarbeidet handler derfor om å bli kjent med problemet for å ta i bruk den kunnskapen erfaringene representerer.

Deltakere forteller at det kan være vanskelig å stå i forandringen om familien forventer at de skal være som de alltid har vært. De må bryte ut av mønster som har vært fastlåste lenge og de fleste forstår det med tiden til hjelp. Noen relasjoner opplever brudd.

Hva vil dere si er fordeler eller eventuelle ulemper ved å være med i grupper som leder seg selv vs. grupper ledet av for eksempel helsepersonell?

For mange kan tanken på å dele personlige og private opplevelser i en gruppe være ubehagelig. Andre mennesker fremhever spesielt at den gjenkjennelse og identifisering man føler med å møte andre som er i samme situasjon er det viktigste med selvhjelpsgruppene. Her kan man dele følelser og uttrykke sine problemer sammen med noen som ”virkelig forstår” og opplevelser anerkjennelse og får plass. Man kan både gi og få gode råd og informasjon, og det kan også gi livsmot og håp ved at man ser og hører at det er mulig å komme videre i livet selv etter mange vanskeligheter. Mobiliseringen hos den enkelte kommer innenfra. Veiledet eller assistert selvhjelp er gjerne styrt av andre for å få i gang en prosess hos folk. Her kommer mobiliseringen derfor utenfra og inn. Mange opplever trygghet av å bli ledet når livet er kaos og vanskelig. Begge deler er like viktig, og det viktigste er at personen som trenger hjelpen velger det beste for seg selv.

Hvordan fungerer gruppene?
Rammer og prinsipper for hvordan drifte grupper

Selvhjelp Norge foreslår et sett med praktiske rammer for grupper og prinsipper for samtalen. Når gruppa ikke har en leder, blir dette en del av den felles ledelsen av gruppene og bidrar til at gruppene holder sammen og får rom til å arbeide. Anbefalingene baserer ser på lang erfaring om hva som er viktig for gode prosesser i grupper. Les mer om rammer og prinsipper her.

Hvordan håndteres alvorlig psykisk syke i gruppa som åpenbart trenger omfattende profesjonell hjelp?

Erfaringer fra LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring er at de aller “sykeste” melder seg ikke på selvhjelpsgrupper. Gruppene følger rammer og prinsipper for deltakelse i gruppene er det folk som ikke greier av ulike årsaker å følge dette så er det ikke sikkert vedkommende skal gå i selvhjelpsgrupper nå, men kan komme tilbake når det passer bedre i livet. Kanskje det er slik at vedkommende trenger behandlig først. Selvhjelpsgrupper passer ikke alle alltid.

Er det noen som kjenner til digitale eller stedlige selvhjelpsgrupper for mennesker som jobber som terapeuter eller helsepersonell og kjenner på belastninger knytta til det å være hjelper?

Selvhjelp Norge kjenner til at Modum Bad har tilbud til folk i helseapparatet som trenger hjelp selv. I selvhjelpsgruppene så snakkes det jo nødvendigvis ikke om så mye jobb, så mange terapeuter har jo også deltatt i grupper med vanlige “folk” i en selvhjelpsgruppe og hatt stort utbytte av det.

Hvordan er det å møte andre som har en annen sosioøkonomisk situasjon enn selv? Hvor viktig er det å kunne identifisere seg sosioøkonomisk og sosiokulturelt med de andre i gruppa? 

Hvordan vi har det når vi vokser opp kan forme oss for resten av livet, og konsekvenser av sosial ulikhet i barndommen kan følge oss inn i voksen alder. I et stort antall rapporter redegjør fagfolk for sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og psykologisk utvikling hos barn og unge som blir påvirket i voksenlivet sitt. Familiens levekår har betydning for psykiske helse. Jeg ville anbefale deg å gå inn på nettsiden til RVTS og lese mer om dette der.  

I gruppene som vi kjenner til er ikke deltakerne så opptatt av status. De er opptatt av å gripe fatt i sitt problem og livssituasjon. Det kommer mennesker i alle samfunnslag til gruppene så for mange er det med taushetsplikt veldig viktig for å tørre å dele.  

Har dere noen konkrete øvelser/workshops for å fremme temaene dere har vært inne på i filmen og panelet? 

På våre hjemmeside blir det fortløpende lagt ut arrangement som omhandler selvhjelp og innholdet i selvhjelpsgrupper. På våre igangsetterkurs så lærers det bort det å sette i gang grupper.  

Må alle ha samme problematikk? 

Mange bruker- og pasientorganisasjoner starter forskjellige typer grupper naturlig nok basert på samme problem/sykdom/livsutfordring (homogene grupper). Dette gjelder også, til en viss grad, forskjellige mestringskurs i kommunene. 

Mange mennesker vil finne det naturlig å knytte seg til grupper hvor de kan møte sine likemenn med samme problem, og ha stort utbytte av å dele felles erfaringer om problem/diagnose, men likepersoner kan også være et medmenneske som har et annet problem enn deg selv. Vi har mye til felles selv om utfordringene er forskjellige, og vi kan være veldig forskjellige selv om problemet er det samme. Igjen, det viktigste er å finne frem til det du ønsker. Du vil få god hjelp i begge grupperingene. 

Hva med eldre som sliter og er mye isolert? 

I selvhjelpsgruppene kommer det folk i alle aldrer. Eldre er veldig velkommen i gruppene. Selvhjelp Norge gjennomfører mye undervisning og kursing i kommuner og eldreråd med mer, slik at flest mulig har informasjon om selvhjelp og kan ta det i bruk den dagen de trenger det.  

FAQ: https://www.selvhjelp.no/ressurser/faq/ 

Skulle du fremdeles ha spørsmål til oss, er du velkommen til å ta kontakt med en av oss.

FØLG OSS PÅ LIVE-STREAM fra Litteraturhuset onsdag 1. juni!

Du vil få innblikk i 10 menneskers liv, deres utfordringer og erfaringer på veien mot en bedre hverdag. De har alle delt sin livserfaring i et dybde-intervju og forteller åpent og ærlig sin unike historie. Det de har til felles er at de har opplevd at felleskap med andre var en av de viktigste tingene til at de fant livsmestring i møte med sine utfordringer.

Etter filmen vil det bli en panelsamtale. Her møter du noen av deltakerne, filmskaperne og fagpersoner. De vil dele sine erfaringer om samfunnssituasjonen og bruken av selvhjelp og levd erfaring som ressurs.

Filmen er laget av The Human Aspect i samarbeid med Selvhjelp Norge. Den viser verdien, likheter og forskjeller i erfaringene med å ta i bruk selvhjelp og selvhjelpsgrupper i møte med utfordringer. Utfordringer som selvbilde, rus, sorg, sykdom, pårørende, vold og ensomhet er forskjellige, men veien fremover ganske lik.

Kveldens paneldeltakere:

 • Wibeche Toft
 • Gøril Knutzen Lunde
 • Endre Forbord
 • Tonje Oord – lege i spesialisering psykiatri, günder av samtalelegen
 • Jimmy Westerheim fra The Human Aspect
 • Erna H. Majormoen og Hilde A. Brennhovd fra Selvhjelp Norge

Link til streamingen vil komme på vårt arrangementet på Facebook

Velkommen til live-stream av filmpremiere og panelsamtale fra Litteraturhuset onsdag 1.juni kl. 18.00-19.30.

“Noe av det som har hjulpet meg er å finne meg selv i andre – det gir meg mot, styrke og verdi til å skape en bra dag for meg selv”  (Deltaker i en selvhjelpsgruppe 2021)

Folk er forskjellig og har ulike behov – det som er likt for alle mennesker er at alle har iboende ressurser som kan brukes for å skape endringer i eget liv. Mange opplever at det er fint å kunne dele erfaringer og få støtte av andre som bærer med seg lignende opplevelser i et selvhjelpsfelleskap. I fellesskapene finner du andre mennesker som har plass til deg og din historie, og som sammen kan bidra til økt mestring. Det er plass til alles følelser, tanker og reaksjoner i felleskapene.

Det er relasjonene i menneskemøtene som er det viktigste verktøyet for å bidra til vekst og endring i selvhjelpsfelleskapene. Det å møtes, lytte og gi hverandre støtte i likeverdige relasjoner. Kjenne på kraften i tilhørigheten, i innsikt som blir opparbeid og meningen det gir å delta. Alle positive faktorer som gir den enkelte helseeffekt og som er helsefremmende.
Det er et stort behov for gode forebyggende og helsefremmende muligheter som bidrar til å mestre å stå i krevende prosesser alene og sammen med andre. Slike prosesser styrkes i støttende fellesskap med andre likeverdige. Da kan man jo gjerne kalle kraften i menneskemøtene for det viktigste verktøyet for å kunne ta styringen, og oppleve mestring over eget liv. Å ha rollen som «ekspert» på seg selv er sentralt i styrke- og ressursperspektiv.

Nora Gotaas bekrefter også i sin forskning (2020) at selvhjelpsprosesser ved deltakelse i selvhjelpsgruppe over tid, gir deltakerne en opplevelse av økt livskvalitet gjennom bedre problemhåndtering. 

Kan vi oppleve livsmestring når livet føles håpløst?

Humanistisk menneskesyn, og empowerment innebærer en tro på at alle mennesker i kraft av seg selv er verdifulle og likeverdige.
Erfaringsdelingene via filmene skal gi dere innsikt i hva som gjør at selvhjelpsfelleskaper har vært nyttig for å mestre og håndtere hverdagen sin for de som har deltatt. Filmene viser oss på en unik måte hvordan de beskriver gode menneskemøter, og hvordan det å delta i et selvhjelpsfelleskap er støttende når de har stått mitt i strevet.

Gode menneskemøter handler om at vi er genuint nysgjerrige ovenfor den andre – ikke for å definere eller stigmatisere, men for å være sammen med andre. Erfaringen av gjensidig støtte beskrives som helt sentralt i arbeid med grupper (Brottveit, 2019; Shulman, 2015), som grunnleggende bygger på at alle har ressurser og styrker, til tross for dramatiske erfaringer.

Filmene viser oss modige mennesker som tørre å være sårbare og slippe andre inn på seg selv. Da må vi andre ha en anerkjennende holdning til det som skjer, og det som blir sagt. Velkommen til Litteraturhuset for å høre mer. Info om arrangement og streaming finner du her.

Brottveit, Å. (2019). Selvhjelpsgrupper og behandlingsgruppers tilnærming til personlig endring, hva er likt og ulikt?
Gotaas.N (2020)  «Takk for tilliten» Gjensidighet, transformasjon og rituell grammatikk i selvorganiserte selvhjelpsgrupper. https://www.sv.uio.no/sai/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2020/nora-gotaas.pdf

Shulman, L. (2015). The skills of helping individuals, families, groups, and communities (8. utg.).

Invitasjon til webinar 30.mai kl. 15.00-16.00

Selvhjelp er for alle mennesker – uavhengig av problem, hvem du er eller hvilken livssituasjon du befinner deg i. -Selvhjelp Norge

Kva er eigentleg ei sjølvhjelpsgruppe, og kan det vera noko akkurat for DEG – eller nokon du kjenner?

Meld deg på webinaret på Kurs i Hallingdal for auka innsikt i sjølvhjelpsgrupper og lokalt sjølvhjelpsarbeid. Slik kan du bli ein god formidlar av sjølvhjelpsgrupper på arbeidsplassen og i eige nettverk.

Tema me lyfter denne gongen er bl.a skolevegring og kreft. Sjå utdrag frå program:

Innhold/program:

 • Hva er selvhjelp og selvhjelpsgrupper? – Presentasjon v/Erna Majormoen, Selvhjelp Norge
 • Skolevegring – fra skam til livsmestring, med selvhjelpsgruppe som støtte. Erfaringsdeling m/mor Mona, i dialog med Rakel Sjemmedal, podcastvert «Gullet i dr*tten, Selvhjelp Norge.
 • Tanker om min kreftdiagnose og ønske om å stå sammen om endring i selvhjelpsgruppe, på tvers av livsutfordringer. Dialog m/Sissel og Rakel Sjemmedal.
 • Selvhjelp i Hallingdal – Sammen om endring; selvhjelpsgruppe som mulighet for lokal støtte. v/Ragna Torkelsgard, koordinator læring og mestring, Hallinghelse.
 • Veien videre? Avslutning og evaluering.

.

.

Nettverket Selvhjelp i Hallingdal er eit interkommunalt samarbeid mellom fag og frivilligheit; målet er å gjera sjølvhjelp tilgjengeleg, auke kunnskapen om sjølvhjelpsgupper som verktøy for livsmeistring og senke terskelen for å ta kontakt.

De finn Selvhjelp i Hallingdal også på Facebook – Selvhjelp i Hallingdal.

Her blir det lagt ut relevant info relatert til sjølvhjelp, samt finn de lenke her til interesseskjema for deltaking i sjølvhjelpsgruppe.

Last opp invitasjon til webinaret her.

Raymond har en fortid med bruk av rusmidler, og senere som rusavhengig fra ungdom til tidlig i førtiårene. Etter nærmere 30 år med bruk av alle typer rusmidler ble han rusfri i 2013. Her er hans historie om opp- og nedturer, vendepunktet og hans erfaring med selvhjelp og selvhjelpsgrupper.


Av Raymond Tollefsen

Brukerspesialist ved ARA Drammen, Vestre Viken HF, frivillig, fagansvarlig og prosjektleder for Foreningen Medvandrerne, styremedlem i Norsk selvhjelpsforum

Jeg har vært innlagt mer enn 20 ganger i spesialisthelsetjenesten på grunn av rus. Jeg har også «slutta» en haug med ganger på egen hånd.
For min del var det aldri noe problem å slutte. Det var som oftest bare godt for en liten periode, og en helt naturlig del av det livet jeg levde. Problemet mitt var å forbli rusfri. 
Jeg begynte alltid på nytt igjen etter en tid. Noen uker, noen måneder, når smerten og kaoset var borte og konsekvensen av surret mitt var ordna opp i. Jeg trodde alltid at denne gangen ville det gå bra.
Jeg er jo ikke dum. Jeg lar vel ikke stoffene eller alkoholen ta overhånd én gang til?!

Jeg vokste opp i en ekte arbeiderklassefamilie i en liten idyllisk by helt nord i Vestfold på 70-tallet. Og jeg begynte å ruse meg allerede som ung gutt. Jeg var bare 11-12 år første gangen jeg smakte øl og vin. Og 13 år når jeg røyka hasj for første gang. Men jeg rusa meg ikke fordi jeg hadde store problemer eller utfordringer, tvert i mot. Jeg tok egentlig ting litt for lett. Jeg var flink på skolen, hadde masse venner, draget på jentene og jeg var både høyreist og sterk. Livet var en leik. Og jeg var leiken.

Men det har alltid vært en slags uro og rastløshet inni meg. Jeg var en rebell. En av dem som var i evig opposisjon til lærere og det bestående. Det var noe inni meg som ikke ville temmes eller tøyles og som alltid ville utforske det ukjente og mørke. En dragning mot alt som var forbudt og spennende. Og rusen gjorde meg til noe mer enn jeg var i det kjedelige dagliglivet. Den ga meg ro, den ga meg styrke, kreativitet, innsikt og den fikk meg til å føle meg mer levende og av og til litt gal.
Jeg likte det. Jeg elska det!

Raymond
Raymond som liten gutt

Ba om hjelp

Lenge følte jeg at jeg hadde en viss kontroll. Og det var egentlig ikke før jeg prøvde heroin at konsekvensene blei såpass store at jeg måtte vurdere om jeg kanskje hadde et rusproblem.
Jeg hadde da fått en liten datter og levde et liv hvor forholdet til rusen ikke var forenelig med en småbarnsfamilie og jobb.

Jeg husker godt den dagen da jeg leverte jentungen til min egen mor og ba om at hun tok vare på henne til jeg hadde fått orden på meg sjøl.
Det var første gang jeg bestemte meg for å ta tak.
Første gang jeg bestemte meg for å bli rusfri.
Og bøye nakken og be om hjelp.
Og legge meg inn.

Jeg var problemet

Og jeg trodde oppriktig at “det var det”. Jeg trodde at når jeg hadde bestemt for å slutte så ville jeg gjøre det. Enkelt og greit. Jeg forsto ikke den gangen at rusavhengighet er en ganske komplisert tilstand eller lidelse som hele tiden jobber på innsiden av deg. Den lever og jobber i følelsene, og den påvirker tankene mine. Den vil alltid forsøke å overbevise meg om at det går bra å ruse seg.
Bare litt. Bare én gang til.
Det tok mange år og mange innleggelser før jeg knakk den koden. Før jeg innså at det ikke var alkoholen eller stoffene som var problemet.
Det var meg.
Den erkjennelsen var hard. Og brutal.
Men jeg husker at jeg til slutt forsto at det er bare et eneste problem her, og det er meg. Det er mine holdninger, mine verdier og min adferd som er problemet. Ikke rusen.
Den skulle liksom være løsningen på alt det her.
Den var en gang min frihet, men var nå blitt et fengsel.
Og jeg var blitt en slave og et vrak.

Sagt opp som pappa

Det hadde gått 15 år siden jeg leverte fra meg Caroline og det var hun satte den siste spiker’n i kista for galskapen min. Hun orka ikke å ha noe mer med meg å gjøre. Hun kom til slutt å “sa meg opp” som pappa, en oppsigelse som var fortjent. Hun sa enkelt og greit: “Nå er det nok. Nå klarer jeg ikke mer. Jeg blir ødelagt jeg også av det her. Så nå må du velge mellom rusen og meg.”

Man skulle i grunn tro at det var et enkelt valg. Men jeg kjempa desperat mot, og ga henne ikke fred. Jeg gikk vel så langt at jeg trua med selvmord hvis hun brøyt kontakten med meg. Det var det siste hun fikk med seg før det blei stille. «Dette nummeret er ikke i bruk.» «Abonnenten kan ikke nås.»
Hun hadde flytta til en annen kant av landet.

Overgivelse

Og endelig var smerten, skammen og skyldfølelsen blitt så stor at jeg ikke klarte å flykte fra den, selv med de største porsjoner av diverse rusmidler. Og tro meg, jeg prøvde virkelig. Men endelig var jeg moden for å kapitulere helt. Og overgi meg. Endelig var jeg uforbeholdent mottakelig for hjelp og villig til å gjøre den jobben som skal til for å forbli rusfri. Jeg var egentlig villig til å gjøre hva som helst for å lære og leve rusfri. 100% og for alltid. Men det er ikke bare bare for en 40 år gammal narkoman.

Mitt første møte med en selvhjelpsgruppe var bare “så der”.  Det var en 12. trinns-gruppe. 12-trinns-programmet er spesifikt utvikla av rusavhengige for å håndtere rusavhengighet. 

Jeg hadde tatt noen beroligende piller for i det hele tatt å klare og være med. Og jeg syns hele greia var en merkelig affære. Men jeg hadde ei god venninne som var blitt helt rusfri og som gikk i den gruppa. Det gjorde meg litt tryggere. Og jeg så jo at det funka for henne. Jeg hadde møtt henne noen ganger og sett hvor bra hun var blitt. Hun strålte liksom. Hun var kaffekoker, sa hun. Det var da voldsomt, tenkte jeg.
Men det var akkurat som om livet hadde vendt tilbake til henne. Jeg så det i øynene og i blikket hennes.
Det var ikke dødt og fjernt og trist lenger.

Hvor farlig kan det være?

Det tok litt tid å bli fortrolig med hele greia. Å sitte sånn og dele ærlig og åpent om hvordan man egentlig har det, alt som foregår og rører seg på innsida, var mildt sagt ikke enkelt for min del. Jeg var vant til å skjule alt det der. Og undertrykke eller flykte fra det. Jeg var vant til å regulere alle følelser med stoffer. Og ikke vise mitt sanne ansikt eller – gud forby – vise meg sårbar. Det første jeg egentlig oppdaga var at jeg ikke hadde noe godt begrep om mitt eget indre. Jeg følte meg bare utilpass og ukomfortabel. Og litt dum. Men å innrømme det?

Det jeg var vant til var å holde maska. Pokerfjeset. Hold korta tett inntil brystet og aldri la noen vite hva slags hånd du har. Men nå måtte jeg altså lære meg å kjenne etter på ekte. Og virkelig registrere følelser og impulser, og sette ord på dem, nesten helt på nytt. Og så dele dem med en gruppe mennesker jeg nesten ikke kjente.

I begynnelsen bare gjorde jeg meg til. Det var i hvert fall noe jeg var god på. Jeg lytta og registrerte hva de andre sa, hvordan de framsto og så spilte jeg bare det spillet. Lot som. “Fake it ´til you make it», sa de. Men jeg eide det ikke. Og det føltes ikke greit. Jeg følte meg avslørt og falsk.

Det tok en god stund før jeg klarte å åpne opp ordentlig og vise meg sårbar og usikker. Jeg måtte rett og slett øve meg på det. Jeg måtte bli trygg på den gruppa og trygg i den settingen, men i virkeligheten var jeg klam i henda, svetta på ryggen og følte at stemmen ikke ville bære hvis jeg åpna munnen. Men det var visst helt greit og normalt. Jeg hørte andre beskrive akkurat den samme tilstanden og de samme vanskelige følelsene, så jeg var visst ikke unik allikevel.

Jeg registrerte også at de nærmest prata seg ut av nervene og angsten ved bare å si noe om det med en gang også fortsette å prate og dele om andre ting etterhvert.

Jeg forsto reint instinktivt at det var måten å gjøre det på. Bare si akkurat hvordan du har det her og nå også fortsette å prate. Hvor farlig kan det egentlig være, liksom? Det satt langt inne, men det viste seg selvfølgelig at det ikke var noe farlig i det hele tatt.  Herregud hvor befriende det var da jeg først klarte det!

Selvhjelp er å lære seg sjøl å kjenne

Raymond Tollefsen

Det med ærlighet var også en prosess til å begynne med. For hva er egentlig det? En ting er ikke å juge, altså direkte løgner, men en helt annen ting var at måten jeg fremstilte meg sjøl på overhodet ikke var i tråd med den jeg egentlig var.

Jeg måtte lære meg sjøl å kjenne på nytt igjen. Finne ut hva jeg egentlig sto for og trodde på. Uten de formildende og forvirrende omstendighetene som rusmidlene representerte.
Og det er akkurat det selvhjelp er for meg. Å lære meg sjøl å kjenne. Og forstå meg sjøl og mine egne reaksjoner i møte med verden og andre mennesker.

Forebygging begynner i følelsene

Et godt eksempel fra den første tia er selvfølgelig tilbakefall. Eller «sprekk», som vi pleier å si: «Jeg fikk en sprekk.» Akkurat som det forklarer greia.

Noe av det første jeg lærte meg i selvhjelpsgruppa var at du får deg ikke bare en sprekk. Det er ikke noe som bare ramler ned i hue på deg og som du liksom ikke kan gjøre noe med. Som du ikke har noe ansvar for. Du velger å ta deg et tilbakefall. Og et tilbakefall kan alltid forebygges.

Det begynner ikke etter at du har tatt den første drinken, eller stripa eller pilla. Det begynner lenge før. Det begynner i følelsene og forplanter seg til tanker og impulser. Et tilbakefall, sprekken, kan komme snikende på og bygge seg opp over dager eller det kan komme brått og uventa. Det er gjerne en reaksjon på noe som er vanskelig eller ubehagelig, eller noe som trigger. Og hvis du går med det inni deg lenge nok så vil rusen og avhengigheten alltid vinne. Det er der prinsippet om maktesløshet kommer inn.

Del problemene med andre

Og den beste måten å håndtere eller forebygge et kommende tilbakefallpå, er å si det til noen. Del det med gruppa. Ta opp telefonen og snakk med noen om det.
Innrøm at nå har jeg det vanskelig eller vondt.
Jeg følte meg ganske dum. Det hørtes jo helt banalt ut! Det kan ikke være så enkelt?!
Men det var det. 

Fri

Jeg lot det gå ganske langt den første gangen før jeg tok opp den telefonen og sa: «Hei, det er Raymond. Jeg tror kanskje jeg trenger litt hjelp.»
Også kom alt sammen. Alt det vonde og vanskelige, all frustrasjonen og sinnet jeg gikk å bar på. Alt hatet mot meg selv. Alt det jeg aldri hadde klart eller turt å sette ord på. Og etterpå kom endelig gråten. Jeg gråt og gråt og gråt. Og det var den beste gråten i verden. Jeg hulka og snørra og hiksta.

Men det var ikke vondt, det var befriende og forløsende. Det var akkurat som en stor og mektig byll inni meg hadde sluppet taket og jeg var fri. Det var ikke en gråt av sorg, men av frihet.

Noe dypt inne i meg forsto helt intuitivt at dette var nøkkelen. Dette kan jeg klare å gjøre igjen og igjen, og da trenger jeg ikke å begynne å bruke igjen. Nå kan jeg endelig slutte å kjempe – mot meg selv! Slutte å rasere, ødelegge og svikte alle jeg er glad i. Og begynne å bygge.

Selvhjelp for meg: å få tak i det som skjer på innsiden

I det øyeblikket og i den tilstanden lå alle de prinsippene jeg siden har lært så mye om: Ydmykhet, aksept, ærlighet, integritet, toleranse, stolthet, takknemlighet, verdighet og ikke minst – tilgivelse og kjærlighet.
Og jeg forsto at dette må jeg bevare, og jobbe videre med, for å lære og vokse som menneske. For å motvirke tilbakefall må jeg forbli i framdrift og vekst. Og nok en gang – det er det selvhjelp er for meg.
Og sette ord på og få tak i det som foregår og skjer på innsiden. Og legge det fram for meg sjøl og andre sånn at jeg kan undersøke og forstå det. Og lytte til andre med et åpent og nysgjerrig sinn, og være klar over at jeg ikke alltid har rett eller forstår ting best.

Selvhjelp for meg er ikke bare teori eller prat. Det er endringsprosesser i praksis. Det må omsettes i handlinger og atferd. For å endre seg selv er det et veldig godt utgangspunkt å være åpen for at jeg kanskje ikke er perfekt. At jeg muligens har noen feil eller mangler. Men for å avdekke det må man gjerne ha noe å speile seg i mot og for min del har jeg brukt mye forskjellig litteratur som et teoretisk grunnlag.

Jeg ser på selvhjelp på samme måte som å ta et hvilket som helst fag, lære seg et håndverk eller instrument. Man må lære seg teorien, man må øve og gjøre oppgaver og man må praktisere sammen med andre i et miljø som legger til rette for det.

Men dette handler om selve livet. Det handler om hvordan jeg kan leve et liv i harmoni med meg selv og mine omgivelser. Og leve så mye som mulig i tråd med mine verdier og prinsipper.
Og i det “faget” blir jeg aldri utlært.

Aksept

Av alle de tingene jeg har lært gjennom selvhjelp og selvhjelpsgrupper tror jeg kanskje aksept er det prinsippet  som har hatt størst betydning og effekt i livet mitt. Å akseptere livet på livets vilkår, og ikke nødvendigvis på mine. Å akseptere andre mennesker for hva de er og ikke hva jeg ønsker eller forventer at de skal være. Å akseptere meg sjøl med mine egne feil og mangler som stadig dukker opp og sørger for at jeg alltid har noe å jobbe med. Og for all del, man blir ikke perfekt av å jobbe med seg selv over tid. Livet blir ikke  en dans på roser. Men i dag håndterer jeg det mye bedre. Selvhjelp har gjort meg mer bevisst på egne svakheter og satt meg i stand til å erkjenne dem og gjøre noe med det før det går for langt og blir til et stort problem eller en konflikt. 

Å forstå følelsene

Jeg har etter hvert lang erfaring med forskjellige selvhjelpsgrupper og former for selvhjelp. Men allikevel, behovet for selvhjelpsgruppa blir ikke borte. Og det er minst én veldig god grunn til det. Vi mennesker, eller i det minste det menneske her, er veldig gode på å rasjonalisere eller rettferdiggjøre egne handlinger og ord. Selv når vi gjør feil. Eller kanskje spesielt da. Og nesten hver gang jeg får det vanskelig eller vondt så skjønner jeg ikke helt hva det er eller hvorfor. Eller hva jeg skal gjøre med det. Det kan dreie seg om dårlig samvittighet, skyld, skam, bitterhet, nag osv. Jeg kjenner og klarer å definere de følelsene ganske godt og på et tidlig tidspunkt i dag. Og jeg vet at de forteller meg noe viktig. Men ofte veit jeg ikke hvorfor eller hva de egentlig prøver å si.

Og det er da jeg trenger et møte. Og når jeg begynner å beskrive hvordan jeg har det, hva jeg baler med, og omstendighetene rundt, så får jeg alltid tak i hvor skoen trykker og hva årsaken er. Og nesten like overraskende viser det seg hver gang at det er noe jeg har sagt eller gjort, eventuelt noe jeg har latt vær å gjøre eller si, som er årsaken. Og like ofte ligger svaret og løsningen rett foran nesa på meg
Og noen ganger må jeg bare bite i puta og erkjenne hvor ufattelig teit jeg er. Og det er helt greit.
Hvis det er prisen jeg må betale så er jeg villig til å strekke meg et stykke til.

Belønningen

Denne sommer’n er det 9 år siden jeg tok den siste dosen av et rusmiddel. Det er sjelden jeg har noe plagsomt rus-sug eller tanker om å ruse meg. Men det er der, og det dukker opp av og til i sånne situasjoner som beskrevet ovenfor, når jeg gjør noe dumt. Og ikke ordner opp i det. Det å leve rusfritt er ikke så vanskelig som man skulle tro. Det blir en vane det også. Men det er en vane som belønnes med mye godt.

Det viktigste jeg har fått tilbake i livet mitt er naturligvis forholdet til datteren min, Caroline. Og resten av familien min. Det å kunne være en ordentlig pappa, en sønn og en bror som de kan stole på og slippe å bekymre seg for til enhver tid er like viktig for meg som for dem.

Men det tar tid å bygge opp tilliten og troverdigheten igjen. Og det kommer ikke av seg sjøl.
Etter jeg var ferdig i behandling begynte Caroline og jeg å gå i en ettervernsgruppe sammen. Vi trengte det for å finne tilbake til hverandre, for snakke ut om ting og avklare forventninger.

Caroline ringte alltid kvelden før for å sjekke tilstanden min og forsikre seg om at avtalen fortsatt sto ved lag. Hun ringte gjerne en times tid før vi skulle møtes også, for sikkerhets skyld. Men så en vakker dag ringte hun ikke i det hele tatt. Da var det meg som blei litt bekymra. Hadde hun glemt meg?

Men så kom hun bare slentrende, sånn passe nonchalant og strålende vakker. Og helt avslappa og spontant manifesterte hun et av de største og stolteste øyeblikkene i livet mitt: “Veit du hva, pappa? Det er så godt å vite at når du sier vi skal noe og vi skal møtes og gjøre noe sammen, så veit jeg at du mener det. Og at da er du der, liksom. Endelig kan jeg slippe å være utrygg og usikker og bekymre meg sånn.
Det er deilig det!”

Jeg leste et sted en gang at visdom kun er foredlet smerte.
Og jeg tror kanskje det er sant.

Caroline og Raymond, Longyearbyen, Svalbard 2015. Etter endt ekspedisjon med Veien Ut.