Stor oppslutning på kurs om selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper i Haugesund.

Sigrid Bøthun, som leder prosjektet Recovery Ressursbase, inviterte til kurs i samarbeid med Selvhjelp Norge. Her møtte over 20 engasjerte deltagere. Disse kom fra ulike frivillige organisasjoner, som seg selv, kommunale tjenester fra flere kommuner, samt deltagere fra Recovery Ressursbase.

Kari Witzøe og Kari Kastmann fra Selvhjelp Norge

Det ble to lærerike dager både fra oss som kursholdere og kursdeltagerne. Takk for gode og positive tilbakemeldinger. Dere gjør at jobben vår blir kjekk og lærerik. Nå starter jobben med å rekruttere til grupper.

Skulle dette være interessant for deg, ta kontakt med oss.

Hilsen Kari K. og Kari W.

Et møte i en selvorganisert selvhjelpsgruppe varer i to timer, med en pause midt i. Serveringen er enkel. Mange grupper får starthjelp av en igangsetter de første gangene.

Disse «reglene» er først og fremst anbefalinger basert på lang erfaring med selvhjelpsgrupper, men gruppene bestemmer selv hvordan de vil drive sin gruppe.

Hvor mange ganger igangsetteren eller igangsetterne er med kan varier noe avhengig av gruppas utgangspunkt. Igangsetteren er ikke leder, men deler sin erfaring med selvhjelp og formidler praktiske rammer og prinsipper for gode samtaler i gruppa. Igangsetterens oppgave er å synliggjøre hvordan selvorganisert selvhjelp kan brukes i praksis, og deretter å trekke seg ut.  

Grupper kan også startes opp uten igangsetter. Da kan deltakerne for eksempel gå gjennom vår informasjon om start av selvhjelpgrupper og sammen få en felles forståelse av hvordan gruppa kan jobbe. 

De første møtene og veien videre

De første møtene handler mye om å bli kjent med hverandre og med rammer og prinsipper for arbeidet. Etter en enkel og innledende presentasjonsrunde er ordet fritt. Det betyr at møtet gjennomføres uten en agenda. Dagsorden er ditt problem du har med deg inn i gruppa, der skoen trykker akkurat nå.  

Kanskje er du vant til at møter har en dagsorden og en ledelse? Slik er det ikke i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Her handler det om å dele tanker og følelser, erfaringer og opplevelser. Samtalen om dette er kjernen i alle selvhjelpsgrupper. Din erfaring og din kunnskap er ditt bidrag til gruppas arbeid. 

Selvhjelp-Norge
De første møtene handler mye om å bli kjent.
Illustrasjonsfoto: Depositphoto.

Noen grupper har runder: «Hva har jeg tenkt siden sist.», «Hvordan har jeg det akkurat nå…», for eksempel. Etter hvert finner alle grupper sin måte å holde sine møter på. 

Det er anbefalt å avslutte møtene med en runde om hvordan møtet har vært, for å samle trådene litt og lage en naturlig avslutning av møtet. 

Taushetsplikt 

Ved oppstarten av en ny gruppe skal igangsetterne (eller deltakerne selv) sørge for at taushetsplikten blir snakket om og underskrevet. Det er viktig at alle føler seg trygge på at det som blir snakket om i gruppa, forblir i gruppa. 

Ansvar for egen deltakelse 

Hver deltaker er ansvarlig for hvordan de bruker gruppa. Opplever du for eksempel at gruppa ikke fungerer slik du ønsker, er det ditt ansvar å sette ord på dette og være ærlig overfor de andre deltakerne.

Alle selvhjelpsgrupper blir forskjellige. De formes av deltakerne selv.Selvhjelp Norge og samarbeidspartnere har bidratt til oppstart av digitale grupper under pandemien. Her får du noen tips til hvordan det kan gjøres.

Illustrasjonsfoto: Depositphotos

Delta i en digital gruppe?

Mange vil finne det rart i starten. Noen vil kvie seg for de tekniske utfordringene og muligheten til å lese kroppsspråk er redusert, mens andre synes at dette er et godt alternativ til fysiske møter. Det beste rådet vi har er å bruke god tid på å prøve og øve slik at alle blir trygge i situasjonen. Gruppa skal ikke være en prestasjonsarena for teknisk kompetanse, men et sted der det er lov til å prøve seg frem. Kanskje har du et familiemedlem eller en venn som kan hjelpe deg?

Les erfaringen fra en deltaker i Angstringens selvhjelpgrupper her: Kan digitale møter være like bra som fysiske møter?.

Hvem starter digitale grupper?

En fordel med digitale grupper er at det ikke spiller noen rolle hvor man bor, internettet rekker over alt.

LINK Oslo, LINK Bergen og omegn, LINK Vestfold og Telemark starter digitale selvhjelpsgrupper. Ta kontakt om du tenker at det kan være noe for deg. LINK Oslo holder informasjonsmøter for dem som melder seg interessert i å gå i gruppe. Der du kan delta uforpliktende og gjøre en endelig vurdering etterpå.

Angstringen starter også digitale grupper. Her kan du se et webinar fra Angstringen som oppsummerer flott om selvhjelp og forteller om erfaringer med videogrupper.

Usikker på organisering og oppstart av digitale selvhjelpsgrupper?

Representerer du et kontaktpunkt eller en aktør som ønsker å starte digitale selvhjelpgrupper, men er usikker på hvordan? Ta kontakt med ditt distriktskontor som kan hjelpe deg med praktiske råd og mental støtte.

Det er mange muligheter til å møtes på nett. Her er noen forslag til tekniske løsninger:
Selvhjelpsgrupper på nett – digitale løsninger.

Vi har også beskrevet praktisk hjelp til å opprette møter basert på forslagene over.

Fysiske og digitale selvhjelpgrupper er i prinsippet akkurat det samme, men det er noen ting man bør være ekstra oppmerksom på når man ikke sitter i samme rom.
Her er noen Tips til organisering av et digitalt møte.