Digitale selvhjelpsgrupper – digitale løsninger

,

Selvhjelpsgrupper kan organiseres på flere måter. Her har vi sett på hvordan det kan gjøres digitalt, og gir deg noen forslag til hvordan du praktisk får det til.

Forskjellige digitale løsninger

Det finnes mange verktøy for digital kommunikasjon mellom mennesker. Vi i Selvhjelp Norge er ikke eksperter på området, men kan foreslå noen muligheter slik at det blir enklere for deg å velge.

Det er selvsagt fremdeles mulig å bruke telefon eller Skype etc. uten bilde. Dette kan fungere fint, særlig for dem som kjenner hverandre fra før, men da går vi samtidig glipp av viktig informasjon gjennom ansiktsuttrykk og kroppsspråk.

Vi har sett etter verktøy som bruker kamera og lyd og …

  • som er gratis – det skal ikke koste noe å gå i en selvhjelpsgruppe.
  • der alle deltakere kan synes på skjermen samtidig.
    Det er viktig at alle ser hverandre. Mange løsninger viser bare fire samtidige bilder av deltakerne på skjermen. De som «er til overs» og ikke synes, blir ikke visuelle på skjermen før de sier noe og blir da byttet ut med en annen person som så blir «usynlig».
  • som helst kan brukes på flere plattformer: telefon (Android og IOS/Apple), pad og datamaskin (PC/Mac). Man får størst bilder på en PC/Mac-skjerm. Det gir mer følelse av tilstedeværelse enn mange små bilder av folk. Men om deltakerne bare har telefon, så må det også være en mulighet.
  • de tekniske vurderingene er gjort i april 2020. Slike ting endrer seg fort så det er sannsynlig at noe er forskjellig fra vår beskrivelse.

Her er våre forslag

Disse tre foreslåtte verktøyene er alle gratis (med noen begrensninger), kan ha nok samtidige deltakere i møtet for en selvhjelpsgruppe, viser flere enn fire personer samtidig og kjøres på flere plattformer. Forslagene står i uprioritert rekkefølge.

Facebook Messenger gruppechat

Du kan bruke Messenger selv om du ikke har en bruker på Facebook (må laste ned APP på telefonen). Bruk helst nettleser Crome eller Firefox (Safari fungerer ikke med kamera på denne løsningen).

Jitsi meet

Har også en funksjon «rekk opp hånden», der du kan signalisere at du ber om ordet. Det kan være praktisk. Bruk Google Chrome nettleser på PC og Mac (Internet explorer fungerer ikke).

Zoom

Dette er et verktøy veldig mange bruker om dagen. Mange har tilgang til full versjon gjennom jobb.  Zoom har også en rekk opp hånden-funksjon som er fin til å signalisere at du vil si noe. Gratisversjonen tillater et møte på opptil 40 minutter. Dette kan være en ulempe, men det er fullt mulig å sette opp et nytt møte på 40 minutter. I praksis kan dette være helt gjennomførbart, da det er mange erfaringer på at det er slitsomt å sitte i nettmøter lenge ad gangen. Der vi ellers anbefaler en pause i løpet av de to timene selvhjelpsgruppa møtes, kan den tas etter 40 minutter og deretter sette opp en runde til på 40 minutter.

Sikkerhet og personvern

Forslagene må ses på som det det er – nemlig forslag. Selvhjelp Norge kan ikke gå god for løsningene utover det vi vet som vanlige brukere, og det vi leser på leverandørenes hjemmesider.

Alle de tre løsningene vi foreslår ivaretar ifølge leverandørene sikkerhet i kommunikasjonen, se nettsidene til leverandørene.

NB: Etter at vår artikkel ble publisert har Zoom fått mye kritikk for manglende sikkerhet i løsningen. Les DinSides artikkel fra 3. april 2020 om dette der vi henter følgende sitat: – For de de fleste vanlige brukere, som ikke har ende-til-ende-kryptering som krav, vil det ikke være problematisk å bruke tjenesten, sier seniorrådgiver i NorSIS Vidar Sandland til NRK.

Kom i gang

Her finner du noen korte beskrivelser på hvordan du kan sette opp, invitere og delta i nettmøter, samt lenker til leverandørenes nettsider.


Flere løsninger?

Her er noen flere løsninger vi har vært innom, men som vi, på bakgrunn av kriteriene over, har valgt å ikke foreslå for selvhjelpsgrupper:

  • Skype, Teams og WhatsApp er alle gratis og kan brukes på alle plattformer. Løsninger som fungerer fint, men bare viser et begrenset antall deltakere på skjermen samtidig.
  • FaceTime: enkelt og funksjonelt. Fungerer bare på Apple-produkter.
  • SnapChat – kun på telefon, viser mange bilder samtidig.
  • Andre løsninger: Discord (kjent plattform for gamere og unge brukere), Slack, Hang over, Houseparty.