Hvordan kan et møte i en selvhjelpsgruppe foregå?

, ,

Et møte i en selvorganisert selvhjelpsgruppe varer i to timer, med en pause midt i. Serveringen er enkel. Mange grupper får starthjelp av en igangsetter de første gangene.

Disse «reglene» er først og fremst anbefalinger basert på lang erfaring med selvhjelpsgrupper, men gruppene bestemmer selv hvordan de vil drive sin gruppe.

Hvor mange ganger igangsetteren eller igangsetterne er med kan varier noe avhengig av gruppas utgangspunkt. Igangsetteren er ikke leder, men deler sin erfaring med selvhjelp og formidler praktiske rammer og prinsipper for gode samtaler i gruppa. Igangsetterens oppgave er å synliggjøre hvordan selvorganisert selvhjelp kan brukes i praksis, og deretter å trekke seg ut.  

Grupper kan også startes opp uten igangsetter. Da kan deltakerne for eksempel gå gjennom vår informasjon om start av selvhjelpgrupper og sammen få en felles forståelse av hvordan gruppa kan jobbe. 

De første møtene og veien videre

De første møtene handler mye om å bli kjent med hverandre og med rammer og prinsipper for arbeidet. Etter en enkel og innledende presentasjonsrunde er ordet fritt. Det betyr at møtet gjennomføres uten en agenda. Dagsorden er ditt problem du har med deg inn i gruppa, der skoen trykker akkurat nå.  

Kanskje er du vant til at møter har en dagsorden og en ledelse? Slik er det ikke i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Her handler det om å dele tanker og følelser, erfaringer og opplevelser. Samtalen om dette er kjernen i alle selvhjelpsgrupper. Din erfaring og din kunnskap er ditt bidrag til gruppas arbeid. 

Selvhjelp-Norge
De første møtene handler mye om å bli kjent.
Illustrasjonsfoto: Depositphoto.

Noen grupper har runder: «Hva har jeg tenkt siden sist.», «Hvordan har jeg det akkurat nå…», for eksempel. Etter hvert finner alle grupper sin måte å holde sine møter på. 

Det er anbefalt å avslutte møtene med en runde om hvordan møtet har vært, for å samle trådene litt og lage en naturlig avslutning av møtet. 

Taushetsplikt 

Ved oppstarten av en ny gruppe skal igangsetterne (eller deltakerne selv) sørge for at taushetsplikten blir snakket om og underskrevet. Det er viktig at alle føler seg trygge på at det som blir snakket om i gruppa, forblir i gruppa. 

Ansvar for egen deltakelse 

Hver deltaker er ansvarlig for hvordan de bruker gruppa. Opplever du for eksempel at gruppa ikke fungerer slik du ønsker, er det ditt ansvar å sette ord på dette og være ærlig overfor de andre deltakerne.

Alle selvhjelpsgrupper blir forskjellige. De formes av deltakerne selv.