Nytt selvhjelpssenter for Bergen og omegn

, ,

Engasjerte folk har jobbet med å etablere LINK Bergen og omegn en god stund, og før sommeren kom endelig den første finansieringen på plass og arbeidet kan starte opp for alvor. Selvhjelp Norge gratulerer og ser frem til fortsatt tett samarbeid fremover!

Styret i LINK Bergen og omegn: f.v. Gifty Nordbø (styremedlem),  Anne Eriksen Hammer (varamedlem), Kari Witzøe (sekretær/varamedlem), Lars T. Hannevold (styreleder), Elisabeth Braut (nestleder), Christer E. Olsen (styremedlem), Frode N. Rivli (styremedlem) var ikke til stede da bildet ble tatt.

LINK Bergen og omegn er et nøytralt senter for selvorganisert selvhjelp, og skal arbeide for at deltakelse i selvhjelpsgrupper blir mulig og alminnelig for folk som opplever livsproblemer. Bergen og omegn omfatter kommunene: Bergen, Alver, Osterøy, Vaksdal, Askøy, Øygarden og Bjørnafjorden. 

Vi har snakket med styreleder i LINK Bergen og omegn, Lars T. Hannevold, om prosessen hit og mulighetene for senteret fremover.

Lars starter med å fortelle litt om senterets historikk og hvordan det ble til: –Arbeidet med opprettelse av et LINK Bergen om omegn startet allerede i februar 2019 og ble formelt stiftet som frivillig organisasjon i september 2019. Selvhjelp Norge inviterte innledningsvis en samling av representanter fra ulike frivillige organisasjoner og engasjerte personer, og har koordinert arbeidet hele veien.

Finansiering

Gjennom NAV og Bergen kommune har LINK Bergen og omegn fått prosjektmidler til å starte opp arbeidet og når vi skriver august 2020 er lokaler, nettside og ansatt på plass.

– Jeg har vært med hele tiden, forteller Lars. På årsmøtet våren 2020 tok han selv over styreledervervet. Fra før er han styreleder for Norsk Sarkoidose Forening, så den formelle kompetansen er vel ivaretatt. Lars er opptatt av at man i pasientforeninger snakker mer om diagnose og behandling, enn de dypere tingene i livet.

Hårete mål

– LINK Bergen og omegn har tatt mål av seg til å starte selvhjelpsgrupper for 100 personer innen mars neste år. Vi håper på et samarbeid med NAV, som har bevilget mesteparten av pengene vi har fått, for å gjøre kjent muligheten for selvorganiserte selvhjelpsgrupper overfor deres klienter, sier Lars.

Målgrupper for prosjektet er:

  • langtidsmottakere av sosialhjelp
  • innvandrere og flyktninger
  • langtidsledige under 30 år
  • personer på arbeidsavklaringspenger

Hva er dine tanker om selvhjelp og utbyttet for enkeltmenneskene, Lars?

– Dette er et viktig arbeid som jeg håper vi får til. Jeg har trua på selvhjelpsgrupper som konsept, jeg har trua på folks iboende ressurser.

– Det er mange som har selvhjelpsgrupper, men de er ofte diagnosespesifikke, og jeg tenker at dersom du vil rydde litt i din egen ryggsekk, er det veldig lurt med «på tvers»-grupper. Det har jeg veldig trua på!

Det Lars omtaler som «på tvers»-grupper er selvhjelpsgrupper med deltakere som har forskjellig problem eller sykdom og heller ikke trenger en spesifikk diagnose eller problem for å delta.

Når du snakker med folk om selvhjelp, hva slags tilbakemeldinger får du?

– Folk er positive, men jeg tipper det er et lite stigma der. Det er det jeg håper vi kan være med på – å senke terskelen for å delta i selvhjelpsgrupper, og å normalisere det litt. Alle mennesker kommer i en situasjon i løpet av livet hvor de kunne trengt å snakke med noen, hvor det ikke nødvendigvis må være kona eller kompisen. Det kan kanskje til og med være en fordel at det ikke er det.

Hva tenker du skal til for å senke terskelen for deltakelse?

– Det er jo det å ufarliggjøre det, da. Jeg tror det er en viktig jobb. Jeg tror vi har mye jobb foran oss. Det er et behov der ute, det er det ikke noe tvil om. Lars sier han blir litt stresset med tanke på arbeidet fremover: – Det mange ting som skal på plass og det blir viktig for styret å jobbe med fortsatt finansiering.

Hva vil være de viktigste aktivitetene i denne prosjektperioden?

Prosjektleder LINK Bergen og omegn, Maria Hanstveit, Foto: Selvhjelp Norge

– Etter at ansettelse og lokaler nå er på plass blir det å starte grupper, markedsføring, rekruttering, og å skaffe driftsfinansiering utover den prosjektfinansieringen vi har fått. Det blir naturlig for oss å samarbeide med organisasjoner, pasientorganisasjoner og kommuner og være et supplement, en ressurs for folk som trenger det.

Korona gjorde at ting stoppet litt opp i vår, og så kom sommerferien, men det ser ut til at styret i LINK Bergen og omegn har godt grep på prosessen: I de siste månedene har styret skaffet i lokaler, ansatt Maria Horn Hanstveit (se bilde) som prosjektleder, og etablert hjemmesider.

I disse dager legges grunnlaget for det konkrete arbeidet videre i tett samarbeid med Selvhjelp Norge.

LINK Bergen og omegn
Adresse: John Lunds plass 1, 5007 Bergen
Kontakt: prosjektleder Maria Hanstveit
Telefon: 919 09 051
Facebook
Instagram


Les mer om LINKer og lokale aktører for selvhjelpsarbeid her.