Idébank for kontaktpunkter og lokalt selvhjelpsarbeid

, ,

Arbeidet med å hente erfaringer og behov fra samarbeidspartnere og kontaktpunkter har inspirert oss til å lage denne idébanken. Dokumentet beskriver ideer, muligheter og metoder for oppstart, forankring, samarbeid, markedsføring, informasjon og rekruttering.

Vi håper den kan være en inspirasjon og motivasjon for alle som driver selvhjelparbeid lokalt og våre distriktskontorer bidrar gjerne som sparringspartner for deg!

Last opp idébanken her.

Idebanken kan videreutvikles og oppdateres løpende. Kom gjerne med innspill!
Send oss en epost merket «Forslag til idebank» i tittelfeltet.