Hva er selvhjelp?

Komme i gang med selvhjelp?

Her finner du informasjon om hva selvhjelp er og hvordan du kan ta det i bruk når livsproblemer oppstår.

Bli med i en selvhjelpsgruppe?

For deg som ønsker mer informasjon om hvordan du kan bli med i en selvhjelpsgruppe.

Starte en selvhjelpsgruppe?

Her får du vite mer om å starte opp selvhjelpsgrupper.

Hva skjer?

Her får du oversikt over våre kurs og arrangementer.

Selvhjelpserfaringer

Her finner du personlige selvhjelpserfaringer som kan være til inspirasjon i ditt liv.

Fagfolk

Er du interessert fagstoff i din rolle som en profesjonell aktør? Hvordan kan du bruke selvhjelp i ditt virke?

Aktuelt

Har du deltatt på et mestringskurs og ønsker støtte i fortsettelsen?

Kanskje opplever du et behov for fortsatt støtte i den videre prosessen du er i?

Fra hjelpetiltak til selvhjelpsgruppe

Selvhjelp Norge har fått støtte fra Helsedirektoratet til prosjektet: «Hjelpetiltak til selvhjelpsgruppe som aktivitet - støttende fellesskap som mulighet». Prosjektet retter seg mot personer over 18 år som strever med psykiske utfordringer…

Nytt LINK etablert i Tromsø. Vi gratulerer!

I en tid hvor mange organisasjoner og virksomheter har mistet sin støtte kan vi glede oss over at Tromsø kommune har funnet muligheter for å støtte etablering av et senter for selvhjelp og livsmestring som skal tjene innbyggerne i Tromsø. Senteret…