Buskerud, Vestfold og Telemark - Kontaktinformasjon for distriktskontoret

Buskerud, Vestfold og Telemark - Kontaktinformasjon for distriktskontoret

Anne Merete Bjørnerud


annemerete@selvhjelp.no
telefon 404 05 501
adresse Storgata 33, 3126 Tønsberg

Anne Merete er ansatt i 40 % stilling tilknyttet distriktskontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark, med arbeidsområde Buskerud. Anne Merete er fysioterapeut med en master i folkehelse. Hun har flere års erfaring fra frisklivssentraler og har hatt verv innen frivillig sektor. Hun har erfaring som leder og prosjektleder samt med undervisning. Anne Merete ble ansatt i 2019.