Forskning: «Tillit er å overlate noe dyrebart i en annens varetekt.»

Sitatet er hentet fra Nora Gotaas’ doktorgrad, signert Annette Baier. Kanskje er dette også essensen i selvhjelpsgrupper: uten tillit kan vi ikke åpne oss for hverandre slik at vi får mulighet til å bearbeide problemer og jobbe for et bedre liv?

Nora Gotaas og Ånund Brottveit har forsket på selvorganiserte selvhjelpsgrupper. I intervjuet hører vi om forskningen og forskernes refleksjoner om selvhjelpsgrupper og endringsprosesser.

Intervjuet finnes i

  • en fullversjon (1t 10m) som presenterer begge forskernes bakgrunn og arbeid, om forskning i Norge og andre land, om varianter av selvhjelpsgrupper, synspunkter på selvhjelp i samfunnet, motforestillinger, verdi og nytte m.m.
  • en utdrag av intervjuet (37m) med fokus på selvhjelpsgruppene.
  • en miniversjon (3m) der Nora og Ånund reflekterer rundt hva som har overrasket eller gjort spesielt inntrykk i forskningsprosessen.
«Betydningen det har å få aksept og anerkjennelse fra andre, av det som virkelig betyr noe for deg.» – Nora  
«Betydningen av gjensidighet, som du kanskje bare kan få fra et menneske som er likestilt deg selv, og som behandleren ikke kan gi deg». – Ånund