Selvhjelpsgrupper

Sist endret:

"- Jeg visste at jeg måtte finne på ett eller annet. Selvhjelp hørtes interessant og riktig ut, så da det ble spørsmål om å starte en gruppe tenkte jeg: Hvorfor ikke? Jeg hadde ikke oversikt over hva dette dreide seg om. Men jeg oppfattet at det ikke var snakk om noen som skulle hjelpe, og andre som trengte hjelp. Jeg skjønte at det handlet om likesinnede som skulle finne ut av tingene i fellesskap, og den tanken likte jeg."

Selvhjelpsgrupper i ditt fylke

Selvhjelpsgrupper i ditt fylke

Sist endret:

Her finner du en oversikt over kontaktpunkter for selvhjelp. Dette er aktører som driver eller planlegger å starte opp selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

Lista er alfabetisk sortert på fylke, men du kan godt gå i selvhjelpsgruppe i et annet fylke eller en annen kommune enn der du bor. Lista oppdateres fortløpende. Bak fylkesnavnene finner du lenke til Selvhjelp Norges disktriktskontorer.

Andre muligheter: Heftet Oversikt over organisasjoner innen rus og psykisk helse gir deg, i tillegg til lista nedenfor, en oversikt over instanser og organisasjoner som driver selvhjelpsarbeid.

AKERSHUS

Frisklivssenteret i Bærum
Karianne Torgersen Rendal, Frisklivskoordinator
936 12 994, 67 50 87 50/59
karianne.rendal@baerum.kommune.no

NaKuHel-senteret Asker, Semsveien 168, 1384 Asker
Jorunn Marie Thon
41 52 24 71
jorunnmarie@mac.com

Bærum Frivilligsentral
Haukelands plass 10, 1338 Sandvika
953 04 220
christine.vie@baerum.kommune.no

Eidsvoll Frivilligsentral - for kommunene på øvre Romerike
Gladbakkveien 54, 2070 Råholt
63 96 01 70
post@frivilligsentralen-eidsvoll.no

Frisklivssentralen i Enebakk
Enhet for rehabilitering og friskliv på telefon
Ingvild Moe Mæhlum
64 99 22 31/64 99 20 00 /948 85 419

Rælingen Frivilligsentral - for kommunene Skedsmo, Lørenskog og Rælingen
63 83 52 68/994 36 451
unni.aker.nylend@ralingen.kommune.no

Nesodden Frisklivsentral
Bjørnemyr terrasse 47-49, 1453 Bjørnemyr
Briet Birgisdottir
95 83 59 64
briet.birgisdottir@nesodden.kommune.no

Nittedal Frivilligsentral
Gamle Glittrevei 11, 1484 Hakadal
Tom Christiansen
400 16 675
selvhjelp@nittedalfrivilligsentral.no

Friskliv Oppegård
Emilie Føyen With
66 89 11 82/932 71 617
friskliv@oppegaard.kommune.no

Spiseforstyrrelsesforeningen
Dronningensgate 25, 0154 Oslo
Elin Olsen (daglig leder) 22 94 00 17/980 10 733
Informasjons- og støttetelefon: 22 94 00 10
elin@spisfo.no
www.spisfo.no

 

AUST-AGDER

Kontaktpunkt i Arendal
Anne Grete S. Hansen
anne.grethe.a.hansen@arendal.kommune.no
954 52 084

BUSKERUD

Modum kommune frivilligsentralen
Anne Skaalien
951 74 474
post@modum.frivilligsentral.no

Nedre Eiker kommune, frivilligsentralen
Patricia Emeci
32 23 28 55
frivilligsentralen@neiker.no

Frisklivssentralen Aktiv Eiker
Anne Merete S. Bjørnerud
469 46 708
annemerete@aktiveiker.no

Drammen kommune, Drammen frivilligsentral
Irene Sand Sørsdahl
32 26 70 50
Irene.Sand.sorsdahl@drmk.no

Drammen kommune, Danvik-Fjell Frivilligsentral
Monika Bock
32 80 17 17
Monika.Bock@drmk.no

BRIS - Buskerudregionens incestsenter - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep - Drammen
Khanh Enlien
32 04 58 00
bris@drmk.no

Lærings og mestringssenteret (LMS)
Randi Klemetsen
909 49 418/32 04 66 47/40 91 73 83
Landfalløya 78, 3023 Drammen
lms@drmk.no

Psykiske helsetjenester
Liv Elisabeth Havnerås
913 77 045/32 04 46 73
Nedre Storgate 24, Drammen
Engene 50, 3015 Drammen
Liv.havneras@drmk.no

Lier Frisklivssentral
Anette Larsen Akselsen
Lier stadion, Nøsteveien 70
Postboks 205, 3401 LIER
409 13 113
lier.frisklivssentral@lier.kommune.no

Ringerike frivilligsentral
Hanne Skrataas
32 14 21 00
post@ringerike.frivilligsentral.no

Lærings- og mestringssenteret, Ringerike sykehus
Borghild Kristin Hollerud
32 11 60 05/97 64 29 26
borghild.hollerud@vestreviken.no

Rollag
Folkehelsekoordinator Nadine Mielke
959 62 280
nadine.mielke@rollag.kommune.no

Nore - og Uvdal
Folkehelsekoordinator
958 89 052

Frivilligsentralen Nore - og Uvdal
Lill Samuelsen
977 98 269
lis@noreuvdal.no

Nesbyen Frivilligsentralen
Hanna Smette
450 61 980/32 07 16 10
frivillig.nes@tubfrim.no

Flesberg
Frivilligsentral
Gudveig Forle
938 77 118
eller 
Laila Ulvik
975 51 547
frivilligsentralen@flesberg.kommune.no

Kongsberg Frivilligsentral
Rigmor Råen
481 66 239
rigmor.raen@kongsberg.kommune.no

Sigdal kommune, Frisklivensentral
Mari Albjerk
906 25 300

Ål Frivilligsentral
Gunn Marit Oleivsgard
907 77 495
gmo@aal.kommune.no

 

FINNMARK

Kautokeino kommune
Solbjørg Valio
932 95 682
solbjorg.valio@kautokeino.kommune.no

Frivilligsentralen i Alta
78 45 57 10
post@alta.frivilligsentral.no

Kafe Blå, Lakselv
949 89 326
kafebla@gmail.com

Vadsø Frivilligsentral
Vadsø Kommune
frivillighetssentral@vadso.kommune.no

Sør-Varanger Frivilligsentral
78 97 06 21
post@sor-varanger.frivilligsentral.no
Kongensgate 10B, Kirkenes

Hammerfest kommune
Elin D. W. Johannessen
ReHabiliteringskoordinator og barneansvarligkoordinator
78402705

HEDMARK

Hamar, Røde Kors-huset
Sadegh Fard
950 56 833
sadegh.fard@redcross.no

SMISO, Hamar
Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep
Lindbergbakken 3B, 2318 Hamar
62 53 34 01/481 59 236
post@smisohamar.no
www.smisohamar.no

ADHD Norge Hedmark
May Tone Ruud
995 78 867
mayruud@outlook.com

Tømmerstock, Ringsaker
Nygata 12, 2381 Brumunddal
Torild Sætra
992 30 969
torilsagapo@me.com

Stangehjelpa, Stange
Dr. Thorshaugsveg 25, 2335 Stange
908 05 567
stangehjelpa@stange.kommune.no
www.stange.kommune.no


Glåmdalen - Samarbeid mellom frivilligsentralene i
Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Åsnes og Grue:

Åsnes Frivilligsentral
62 95 11 98
afrivill@online.no

Eidskog Frivilligsentral
62 83 09 00
post@eidskog.frivilligsentral.no

Grue Frivilligsentral
62 94 40 25
976 78 069
frivilliggrue@hotmail.com

Kongsvinger Frivilligsentral
62 80 81 04
post@kongsvinger.frivilligsentral.no

Kongsvinger Nærmiljøsenter
62 81 30 22
kjoewol@online.no

Sør-Odal Frivilligsentral
476 10 312
frivillig@sor-odal.kommune.no 

Nord-Odal Frivilligsentral
942 10 418
post@frivilligsentral.com

-----------------------

Elverum frivilligsentral
Randi Stensløkken Moen
62 43 63 50/954 67 801
post@elverumfrivilligsentral.no

SMISO Elverum
(Senter mot incest og seksuelle overgrep)
971 59 810/62 41 18 62
post@elverum-smiso.no

Elverum og Solør-regionen
Finn Kristiansen
924 42 678
finnk62@gmail.com

-------------------

Nord-Østerdalen

Tynset Frivilligsentral, Meierigata 4, 2500 Tynset
Daglig leder Gudrun Bakken
62 48 11 01
post@tynset.frivilligsentral.no

Alvdal Frivilligsentral, 2560 Alvdal
Daglig leder May Kristin Holøien
62487880
post@alvdal.frivilligsentral.no

Folldal Frivilligsentral
Daglig leder Aina Bakke
624 90 350
post@folldal.frivilligsentral.no

Tolga Frivilligsentral
Daglig leder Rigmor Lundberg
624 96 011
post@tolga.frivilligsentral.no

Os Frivilligsentral
Daglig leder Inger Lise Christoffersen
62497602
post@os-hedmark.frivilligsentral.no

Stor-Elvdal Frivilligsentral
Daglig leder Adam Bielek
Storgata 110, 2480 Koppang
40437903
abi@stor-elvdal.kommune.no

Rendalen Frivilligsentral
Bergset, 2485 Rendalen
Daglig leder Anne Karen Hagen Kjølhamar
62468250
ekjolham@bbnett.no

HORDALAND

Arna Frivilligsentral
Peter Jebsensvei 19, 5265 Ytre Arna
Monica Nesse
55 24 38 10/991 02 073
post@arna.frivillingsentral.no

Grannehjelpa Frivilligsentral
Sandvenvegen 3, 5600 Nordheimsund
Sidsel Haugen
56 55 85 81/901 22 688
post@grannehjelpa.no

Vitalitetssenteret frivilligsentral, Bergen
Leder Benedict Peter
934 90 301
kontakt@frivillighet.org

SMISO Hordaland - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland
55 90 49 90
post@smiso-hordaland.no

MØRE OG ROMSDAL

Haram frivilligsentral
Elin-Grete Vatnehol
70207360, Mob: 95709923                                                                                  elin@haramfrivilligsentral.no                                                                                          www.haramfrivilligsentral.no

Selvhjelp i Ålesund MIRO
Ålesund Frivilligsentral
Siv Katrin Ulla
70 16 48 62/945 22 775
Siv.ulla@alesund.kommune.no 

Molde, Frivilligsentralen
Kirkebakken 1-3, 6413 Molde
daglig leder Eli Hoelstad Eik
71 11 13 80
frivillighetssentralen@molde.kommune.no

Sunndal, Peggy Ranheim
folkehelsekoordinator/leder for Sunndal Distriktsmedisinske Senter
71 69 90 42/412 63 977
sunndal.selvhjelp@sunndal.kommune.no

NORD-TRØNDELAG

Innherredsregionen

Levanger - Verdal, ”Vårres" regionalt brukerstyrt senter
Mona, 920 35 322
post@varres.no
www.varres.no

NORDLAND

Mental Helse Øksnes
oksnes@mentalhelse.no

Øksnes Frivilligsentral
76 18 51 56
frivillig@oksnes.kommune.no

Krisesenter Vesterålen, Sortland
76 12 23 30/76 12 13 40
vkrises@online.no

Mental Helse Saltdal
Åse Sjøvold
906 81 045
saltdal@mentalhelse.no

Mental helse Hemnes
Knophsvei 9, 8643 Bjerka
Birgit Fjelldal
415 63 625
hemnes@mentalhelse.no

OPPLAND

Lillehammer Frivilligsentral
61 26 96 00
lillehammer@frivillighet.no 
www.lillehammer.frivillighet.no
 

Fagernes
Stabburshella - møtested for personer med rus- og andre avhengighetsproblemer
Aina Olsen
412 30 605

Hadeland: Samarbeid mellom frivilligsentralene og kommunene Lunner, Gran og Jevnaker
Kontakt: Jevnaker Frivilligsentral
Øyvind Sogn
484 05 219
post@jevnaker.frivilligsentral.no

Gausdal Frivilligsentral
918 69 478

Raufoss, Vestre-Toten Frivilligsentral
Lise Østby
61 19 22 66
post@vestretoten.frivilligsentral.no

Vågå Frivilligsentral
61 29 37 88

OSLO

LINK Oslo - Senter for selvhjelp og mestring
Kirkeveien 61, 0364 Oslo
22 96 15 40/41
post@linkoslo.no 
www.linkoslo.no

Interessegruppen for kvinner med spiseforstyrrelser (IKS)
Dronningensgate 25, 0154 Oslo
Elin Olsen 22 94 00 10/13
elin@ik.no 
www.iks.no

ROGALAND

Frivilligsentralen i Sandnes
Sigrunn Bjørseth og Rosalina Chirico - Etablerere av selvhjelpsgrupper i Sandnes
Kontortid tirsdager fra 10-14.30.
941 39 057
selvhjelpsgrupperisandnes@gmail.com

Eiganes Tasta frivilligsentral, Stavanger
51 56 33 77/905 08 526
jeanette.osberg@stavanger.kommune.no

Vindafjord frivilligsentral
481 87 762
nina.froyland@vindafjord.kommune.no

Sauda
Karl Olaf Sundfør
993 95 708
karl.olaf.sundfor@rio.no

Sauda
Martha Anette Hocking
466 23 979
marthaahocking@hotmail.com

 

SOGN OG FJORDANE

Eid Frivilligsentral
57886340/41460042
post@eid.frivilligsentral.no

Vågsøy Frivilligsentral
46910607
post@vagoy.frivilligsentral.no

Stryn Frivilligsentral
97154722
post@frivilligstryn.no

Frisklivssentralen Sogn
992 86 128 (Sogndal)
958 93 641 (Luster og Sogndal)
953 03 897 (Leikanger og Sogndal)
Frisklivssentralen@sogndal.kommune.no
Heimeside

Rusettervernet i Sogn og Fjordane
948 34 493
post@rusettervernet.no

SØR-TRØNDELAG

LINK Trondheim, Senter for selvhjelp og mestring
Nardovegen 4b, 7032 Trondheim
Kjersti Huseby
m: 976 25 630
www.linktrondheim.no
post@linktrondheim.no

TELEMARK

Telemark, Landsforeningen for pårørende innen psykiatri
Anne Sund
45 60 32 74
LPPTele@broadpark.no

Skien, Livskrisehjelpen, Skien Kommune
40900597
livskrisehjelpen@skien.kommune.no

Porsgrunn frivilligsentral
Hans Petter Teigen
35 55 71 55
frivillig@epost.no

Porsgrunn, Borgehaven bo- og rehabiliteringsenter
Hilde Hagen
35 56 25 24
hilde.hagen@porsgrunn.kommune.no

Kragerø kommune
Agnes Heldal, leder koordinerende team Kragerø Kommune
35 98 63 46/992 17 452
agnes.heldal@kragero.kommune.no

Notodden frivillingsentral
Grete Frantzen Tortveit
413 23 769
gretorv@hotmail.com

Rjukan
frivilligsentral
Astri Klonteig
35 08 26 31/99 56 78 67
astri.klonteig@tinn.kommune.no  

Hjartdal frivilligsentral
Torunn Gjerjordet
48 23 77 91
bygdesentralen@hjartdalsbygda.no

frivilligsentral
Elisabeth Haugen
35 95 32 00/90 96 35 87
elisabeth.haugen@redcross.no

Kviteseid kommune
Reidun Øverland
35 06 82 61/977 90 476
reidun.overland@kviteseid.kommune.no

Tokke kommune, psykisk helse
Mona Skafså
970 58 051/35 07 55 45
mona.skafsa@tokke.kommune.no

Fyresdal kommune, psykatrikoordinator
Gudny Lauvrak
975 61 574/35 06 73 00
gudny.lauvrak@fyresdal.kommune.no

TROMS

LINK Lyngen - senter for selvhjelp og mestring
Gunn Anita Vang
77 71 22 40
post@linklyngen.no
www.linklyngen.no

Målselv og Bardu Revmatikerforening
Sissel Nordahl Hansen
77 21 12 00
sissnorhan@gmail.com

LMS Tromsø – Lærings og mestringssenteret Tromsø
Cathrine Kristoffersen
77 75 79 30/416 60 937
cathrine.kristoffersen@tromso.kommune.no

Frivilligsentralen i Kirkens Bymisjon Tromsø
77 68 48 88
astrid.mikalsen@bymisjontromso.no

Kåfjord Frivilligsentral
Birtavarre Røde Kors
77 71 71 60
Nyvollv 1, 9147 Birtavarre
post@kafjord.frivilligsentral.no

Lavangen Frivilligsentral
77 17 66 29
frivillighet@lavangen.kommune.no

Målselv Frivilligsentral
415 13 135
Øvreveien 30, 9325 Bardufoss
frivillig@nordpaa.no

Nordreisa nærmiljøsentral
41 58 77 10
Høgegga 7, 9151 Storslett
narmiljo@nordtroms.net

Salangen Frivilligsentral
Ryet 4, 9350 Sjøvegan
sfrivill@online.no

VESTFOLD

Tønsberg, LMS ved Sykehuset i Vestfold HF 
Lærings- og mestringssenter
Marianne Jacobsen
33 30 82 31
lms@siv.no

Tønsberg, Sykehuset i Vestfold HF 
Klinikk psykisk helse og rusbehandling
LMS-koordinator Bettina Dudas
33 01 80 00
bettina.dudas@siv.no

Tønsberg kommune
Virksomhet Arbeid, aktivitet og fritid
Grethe Johnsen
33 34 88 51/950 62 387
grethe.johnsen@tonsberg.kommune.no

Lærings- og mestringssentrene i Sandefjord kommune
Randi Hovde og Anne Corneliussen
33 41 88 00
lms@sandefjord.kommune.no

Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord
Sandefjord Medisinske senter
Skiringssalsveien 26
33 41 99 00 (resepsjonen)

Nøtterøy kommune frivilligsentral/frisklivsentral
Elisabeth Ronander, Gro Torbjørnsen og Karianne Fosslie
33 40 36 85
elisabeth.ronander@notteroy.kommune.no

Huset Larvik
Odd Kristian Iversen
982 53 291
odd.kristian.iversen@larvik.kommune.no

Re Frisklivssentral
Ellen Aas Svindland
917 23 067
ellen.svindland@re.kommune.no

Svelvik Frivilligsentral
Heidi S. Hansen
33 78 01 00/901 31 722
heidi.hansen@svelvik.kommune.no

Sande Frivilligsentral 
Toril Ågedal
33 78 70 31/941 60 750
toril.agedal@sande-ve.kommune.no 

Andebu kommune
Linda Linnestad
926 97 884/33 43 96 78
linda.sorensen.linnestad@sandefjord.kommune.no

Frisklivssentralen i Stokke
Inger-Tove Gjermundsen
938 83 410
inger-tove.gjermundsen@stokke.kommune.no
eller
Rikke Østby
911 76 684
rikke.ostby@stokke.kommune.no

Lardal kommune, frivilligsentral
Hanne Jensen Moth
934 20 712
hanne.jensen.moth@lardal.kommune.no

Hof kommune, psykisk helse og rus
Heidi Dokka Klausen
330 59 693
heidi.dokka.klausen@hof.kommune.no
eller
Arne Martin Rasmussen
330 59 691
arne.martin.rasmussen@hof.kommune.no

Holmestrand kommune psykisk helse og rus
Beate Cecilie Lørincz
330 64 193
beate.lorincz@holmestrand.kommune.no

Horten enhet rus og psykisk helse
Christine Hotvedt
409 05 444
christine.hotvedt@horten.kommune.no

VEST-AGDER

Mandal Frivilligsentral
38 26 88 33/908 58 565
post@mandal.frivilligsentral.no

Vennesla Frivilligsentral
902 20 440
jorunn.sagen.olsen@vennesla.kommune.no

Iveland Frivilligsentral
37 96 26 10/414 82 383
ivefri@frisurf.no

Sogndalen Frivilligsentral
948 80 903
frivillig@sogndalenfs.no

Audnedal Frivilligentral
38 28 20 09/945 30 938
jorunn.flottorp@audnedal.kommune.no

Marnadal Frivilligsentral
Torhild Helgesen
38 28 71 04/958 54 995
post@marnardal.frivilligsentral.no

Lindesnes Frivilligsentral
38 25 91 31
post@lindesnes.frivilligsentral.no

Lyngdal Frivilligsentral
38 33 48 34
beate.marie.johnsen@lyngdal.kommune.no

Flekkefjord Frivilligsentral
38 32 80 41
marianne.hafte@flekkefjord.kommune.no

Farsund Frivilligsentral
945 32 189
post@farsund.frivilligsentral.no

Søgne frivilligsentral
482 95 812
post@sogne.frivilligsentral.no

ØSTFOLD

Indre Østfold
Koordinator for frivilligsentralene i: Aremark, Askim, Hobøl, Marker, Skiptvedt, Spydeberg, Våler/Svinndal, kontakt:
ASKIM Frivilligsentral, Torget 14, 1830 Askim
69 88 47 11/414 68 896
post@askim.frivilligsentral.no

FRIMOT, pårørendegrupper for pårørende til rusavhengige
Skolegate 28, 3 etasje, 1831 Askim
95 52 05 30
frimot@email.no
www.frimot.com

---------------------------
Sarpsborg: Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse
Tune adm.bygg 3, Tuneveien 95, 1712 Grålum
Ruben Grytting
69 11 68 06/982 59 376
ruben.grytten@sarpsborg.com

Fredrikstad
Virksomhet Friskliv og mestring
I Helsehuset, besøksadresse Jens Wilhelmsens gate, Kråkerøy
Angelica K. Nielsen 69 30 67 66
friskliv@fredrikstad.kommune.no

Moss Frivilligsentral
Skoggata 24, 1530 Moss
Torill Sørenssen
922 98 551
post@moss.frivilligsentral.no