Selvhjelp

Sist endret:

Selvhjelpsforståelsen bygger på at det i alle mennesker finnes iboende ressurser som kan aktiveres og mobiliseres når det oppstår problemer. Selvhjelp er å gripe tak i din egen opplevelse av en situasjon, våge å stå i og utfordre det som smerter, for så å ta ansvar for egne følelser ved å gjøre noe med situasjonen. I en slik prosess gjenerobres iboende ressurser. Med iboende ressurser menes de kreftene du har og kan ta tilbake i deg selv. Ved å bli bedre kjent med problemet kan vi gjennvinne noen av de kreftene vi bruker for å holde problemene på avstand.

Selvorganisert selvhjelp er anbefalt av Helsedirektoratet.Selvhjelp

Selvhjelp er verktøyet – selvhjelpsgruppa er verkstedet

Selvhjelp kan foregå i hverdagen, alene, eller i en selvhjelpsgruppe. Selvhjelpsgruppa er et verksted for bearbeiding av problemene, hvor du kan jobbe med å styrke deg selv sammen med andre. I gruppene arbeider hver enkelt for å skape en bedre hverdag for seg selv, i et forpliktende fellesskap.

Å få til en endring starter med å erkjenne at du opplever at noe er vanskelig. Hva kan du selv gjøre for å kjenne livsmestring og mening med utgangspunkt i deg selv?

"- Jeg visste at jeg måtte finne på ett eller annet. Selvhjelp hørtes interessant og riktig ut, så da det ble spørsmål om å starte en gruppe tenkte jeg: Hvorfor ikke? Jeg hadde ikke oversikt over hva dette dreide seg om. Men jeg oppfattet at det ikke var snakk om noen som skulle hjelpe, og andre som trengte hjelp. Jeg skjønte at det handlet om likesinnede som skulle finne ut av tingene i fellesskap, og den tanken likte jeg."

Selvhjelp