Kurs om igangsetting av selvhjelpsgrupper

Selvhjelp Norge Lilletorget 1,Oslo

Vil du lære om selvhjelpsgrupper og hvordan du kan sette dem i gang?  Før du setter i gang en selvhjelpsgruppe kan det være nyttig å delta på et igangsetterkurs. Kurset gir en innføring i selvhjelp, selvorganiserte selvhjelpgrupper, oppstart og drift av grupper.  Hva vil vi jobbe med på kurset?  Selvhjelpsgrupper: Utforsk konseptet med selvhjelpsgrupper og […]

RSVP Now Gratis

Åpent nettverksmøte om igangsetting av selvhjelpsgrupper

Selvhjelp Norge Lilletorget 1,Oslo

Program for dagen kommer, men sett av datoen allerede nå!  Dette nettverksmøtet er for deg som er nysgjerrig, entusiastisk, eller allerede engasjert i selvhjelpsarbeid, og med igangsetting av grupper lokalt/digitalt der du bor.  Hva kan du forvente: Erfaringsdeling, rom for spørsmål og diskusjoner om gode måter å forbedre selvhjelpsarbeidet på. Dette møtet er en invitasjon […]

RSVP Now Gratis

Kurs om igangsetting av selvhjelpsgrupper

Selvhjelp Norge Lilletorget 1,Oslo

Vil du lære om selvhjelpsgrupper og hvordan du kan sette dem i gang?  Før du setter i gang en selvhjelpsgruppe kan det være nyttig å delta på et igangsetterkurs. Kurset gir en innføring i selvhjelp, selvorganiserte selvhjelpgrupper, oppstart og drift av grupper.  Hva vil vi jobbe med på kurset?  Selvhjelpsgrupper: Utforsk konseptet med selvhjelpsgrupper og […]

RSVP Now Gratis