Digital lunch-dialog: Sammen om selvhjelp

Digitalt møte

En læringsarena og nettverk for igangsettere og tilretteleggere av selvhjelpsgrupper. Vi inviterer både deg som er interessert i temaet og du som har erfaring fra før. Innhold Fra livsmestrings­kurs og felles­skapsrelaterte tilbud til selvhjelpsgrupper. Deling av igangsettererfaringer Samtale om samarbeid og samhandling Arrangementet er gratis. Påmelding innen tirsdag 7. november. Lenke til arrangementet kommer i […]

RSVP Now Gratis

Digitalt lunchmøte: Hvordan legge til rette for selvhjelpsgrupper etter avsluttet mestringskurs?

Digitalt møte

Dette arrangementet retter seg mot deg som legger til rette for og holder ulike livsmestringskurs i kommune og frivillighet, i spesialisthelsetjenesten eller i et lærings- og mestringssenter. «Vi merker at deltakere ikke etterspør utvidet kurs eller individuelle samtaler når de har mulighet til å fortsette i selvorganiserte selvhjelpsgrupper.»  Endringsarbeid tar tid Mange opplever behov for […]

RSVP Now Gratis