Kraften av å lytte og bli lyttet til

Sammen med The Human Aspect har Selvhjelp Norge hatt et filmprosjekt der ti mennesker har delt sine livserfaringer i hvert sitt dybdeintervju.

De har alle opplevd at felleskapet med andre var noe av det viktigste på veien mot en bedre hverdag. Det er også laget en kortfilm som oppsummerer verdien av å delta i selvhjelpsgrupper fra alle dybdeintervjuene. Den viser verdien, likheter og forskjeller i erfaringene med å ta i bruk selvhjelp og selvhjelpsgrupper i møte med utfordringer. Utfordringer som selvbilde, rus, sorg, sykdom, pårørende, vold og ensomhet er forskjellige, men veien fremover ganske lik.

Gjennom prosjektet ønsket vi å synligjøre at alle mennesker har ressurser og styrke i seg selv, også i krevende og sårbare perioder i livet. Vi tror filmer, med ekte og ærlige erfaringshistorier fra «vanlige» mennesker som har tatt selvhjelp i bruk, vil bidra til å bygge ned terskler for å be om hjelp, og ha en folkeopplysende effekt. Slike filmer kan gi unik innsikt i erfaringer, nytten og betydningen selvhjelpsarbeidet har hatt i livene til de som intervjues. Erfaringsdelingene kan igjen bidra til håp og ressursmobilisering for andre.

Vi ønsker at prosjektet skal bidra til å bygge ned fordommer og stigma, senke terskelen og normalisere det å ta i bruk selvhjelp og selvhjelpsgrupper. Filmene kan bli viktige verktøy for å normalisere og vise verdien av selvhjelp til folk flest.

1. juni 2022 hadde vi lanseringsevent der kortfilmen hadde premiere og det var panelsamtale med noen av de som har blitt intervjuet. Arrangementet ble streamet og det finner du her.

Kortfilmen «Kraften av å lytte og bli lyttet til»

Hva skjer når vi tør å være åpne om hvordan vi har det? Mange ganger trenger vi ikke råd – bare noen som virkelig lytter.

Her ser du en liten smakebit (3,5 min) av intervjuene, og i denne videoen (18 min) ser du litt lengre sekvenser fra 10 dybdeintervjuer med mennesker som har gått i ulike selvhjelpsgrupper. Hør deres erfaringer om hvordan det er å snakke med andre i lignende situasjon, og hvordan det hjalp dem til å komme ut av livskrisen de sto i.

Dybdeintervjuene, og smakebiter av disse, kan du se nedenfor.

Dybdeintervjuer

Elisabeth Dolven Boesen

Livet mitt tok en u-sving da jeg ble diagnostisert med kreft som alenemor. Det vanskeligste var ikke å kjempe mot kreften i seg selv, men forventningene om at når jeg først ble kreftfri, skulle jeg gå videre og være som før. Livet var ikke som før. Ensomheten i å prøve å gå videre med alt av senskader, samtidig som jeg beholdt et stein ansikt, tok fra meg overskuddet og listen måtte legges ned.

Jeg innså at jeg måtte finne forståelse og et sted å føle meg normal igjen.  Selvhjelpsgruppen “Pink Ladies” ble stedet der jeg klarte å slippe løs de undertrykte følelsene mine. Men også et felleskap hvor de utfordret perspektivene mine og ga meg nytt håp. Dette trygge felleskapet tillot meg å finne energi i de vakre tingene i livet mitt igjen og fokusere på å skape nye verdifulle øyeblikk. Se en smakebit av videoen her.

Dette er hele Elisabeths historie.

Einar Oddmund Henriksen

Mange vanskelige følelse som jeg hadde undertrykt i mange år, kom tilbake da noen nær meg gikk gjennom en skilsmisse. Dette førte til at jeg endelig søkte hjelp. Jeg startet i en selvhjelpsgruppe og erfarte at jeg ikke var alene. Det hjalp meg forbi skammen. I dag føler jeg meg mer motivert til å leve enn noen gang, og jeg føler at jeg bidrar til mine kjære. Se en smakebit av videoen her.

Dette er hele Einars historie.

Wibeche Toft

I mitt forsøk på å håndtere en av mine foreldre sitt alkoholmisbruk, følte jeg at jeg mistet mitt eget liv i ansvar og skam. Fra ungdomsår og inn i voksenlivet, følte jeg at energien min gikk tapt i forsøket på å skjule vår skammelige hemmelighet. Jeg følte at min egenverdi forsvant da jeg følte at jeg ikke var viktig lenger, og med det vokste ensomheten min til et punkt hvor jeg ville at smerten skulle ta slutt.

Se hvordan jeg ble tilbudt hjelp som pårørende i forhold til alkoholiker som søkte hjelp for sin avhengighet. Lær hvordan møte med andre i lignende situasjon forandret livet mitt. De nye perspektivene hjalp meg å innse min egen egenverd og begynne å praktisere egenomsorg for å gi næring til personen jeg forsømte i alle disse årene. Se en smakebit av videoen her.

Dette er hele Wibeches historie.

Eysteinn Udberg

Eg kjende meg aldri heilt innanfor i samfunnet og eg opplevde meg sjølv som annleis enn mine jamngamle. Einsam, usikker og med eit dårleg sjølvbilde, fann eg min beste venn i tenåra: alkoholen. Saman fekk vi døyva ei indre uro og støy, men havna heilt på kanten av det etablerte samfunnet. Det som skulle være så bra, vart berre håplaust, skambelagt og eit lass med tyngande konsekvensar.
Ein tidlegare rusavhengig frå ein sjølvhjelpsgruppe trigga mi nysgjerrigheit for endring.

Høyr korleis det å bli med i gruppa, gav meg fornya tru og håp om at eg kunne få det greitt med å bli edru. Og kunne tørre å halde meg edru. Se en smakebit av videoen her.

Dette er hele Eysteinns historie.

Gøril Knutzen Lunde

Vårt harmoniske liv ble revet fra oss da sønnen vår fikk kreft, og jobben min som barnepleier tok over hele livet mitt. Jeg fokuserte på å være der for alle andre og undertrykte mine egne følelser til et punkt hvor jeg ikke fikk tilgang til dem lenger. Da sønnen vår døde, prøvde jeg å fortsette til kroppen og hjertet mitt ble fullstendig slått av. Se hvordan jeg søkte hjelp og fant en selvhjelpsgruppe med andre pårørende og etterlatte. Hør hvordan dette hjalp meg til å føle meg trygg nok til å slippe sorgen, og følelsene tilbake i hjertet mitt. Se en smakebit av videoen her.

Dette er hele Gørils historie.

Jeanette Breivik

Jeg mistet mer og mer meg selv, og tilslutt innså jeg at hvis jeg ville ha et liv og ikke miste min identitet måtte jeg gjøre noe. Jeg innså at det jeg opplevde var fysisk og psykisk mishandling. Hør hvordan det å forlate et voldelig forhold, bare var starten på veien tilbake. Det å finne en selvhjelpsgruppe ble et av mine vendepunkt for helbredelse. I gruppen kunne jeg dele, bli sett, føle meg forstått og lære å sette grenser og respektere meg selv igjen. Jeg fikk ta livet mitt tilbake i trygge omgivelser. Se en smakebit av videoen her.

Dette er hele Jeanettes historie.

Pål Berger

Jeg mistet alt, ekteskapet, familien, jobben og selvrespekten, etter at avhengigheten min sakte hadde ødelagt mitt «perfekte liv».
Hør hvordan jeg innså at jeg måtte møte mine egne demoner, i stedet for å flykte fra dem, gjennom jobb eller rus. I samtalegruppen møtte jeg aksept og lærte å håndtere min egen skam sammen med andre. Etter at jeg klarte å endre livet mitt, fant jeg en lidenskap i å bruke erfaringene mine til å støtte andre. Se en smakebit av videoen her.

Dette er hele Påls historie

Rania Farij

Min mann og jeg levde våre beste liv og ventet et barn som skulle gjøre alt perfekt. Barnet vårt er et barn med spesielle behov og jeg følte meg knust da jeg følte meg frarøvet alle de normale opplevelsene som mor. Jeg lukket meg og tok på meg en maske for å skjule denne skammen for de rundt meg.
Hør hvordan selvhjelpsgruppen med andre mødre hjalp meg med å forandre forholdet mitt til datteren min og meg selv. Jeg åpnet opp om mine følelser for min mann og begynte å be om hjelp. Endelig klarte jeg å bygge et forhold til min vakre datter og gjenvinne energien jeg mistet på denne reisen. Se en smakebit av videoen her.

Dette er hele Ranias historie.

Mona Langås Johansen

Jeg levde et aktivt og fint liv da mamma fikk demens. Tilstanden hennes forverret seg gradvis, og etterhvert tok det en større og større del av livet mitt. Mye måtte følges opp. Det ble vanskeligere å ta vare på meg selv og de rundt meg. Jeg kjente meg fortvilet, maktesløs og til tider sliten av det jeg stod i. Hør hvordan jeg brukte tidligere selvhjelpserfaring inn i ny situasjon. Selvhjelpsgruppa hjalp meg å bringe mer åpenhet inn i livet.  «Reisen» var tung for meg, og vi søsken ble etterhvert mer bevisste på å dele byrden som omsorgspersoner. Jeg begynte å ta bedre vare på meg selv. Se en smakebit av videoen her.

Dette er hele Monas historie.

Endre Forbord

I mange år besto livet av alt for mye jobb og festing. Det tok lang tid før jeg skjønte at jeg var på flukt fra egen psyke og gamle traumer. Da kroppen begynte å gi fysisk utslag, oppsøkte jeg lege og fikk beskjed om at jeg var utbrent. Angsten tok helt over og verden føltes tom.

Jeg fikk flere hjelpetilbud, men det som fungerte best for meg var gruppeterapi. Det er dessverre mye skam knyttet til utbrenthet, så det hjalp veldig å snakke med andre i tilsvarende situasjon. Det å forstå at man ikke er alene, at man ikke er gal og at det faktisk er helt ok å ha det så vanskelig, har en enorm verdi. Jobben med å komme seg tilbake må man gjøre selv, men det hadde ikke vært mulig uten støtteapparatet rundt seg. Se en smakebit av videoen her.

Dette er hele Endres historie.

Om du er interessert i flere dybdeintervjuer, ligger det mange på The Human Aspects nettside.